Ierse docent weigert mee te gaan in genderwaan: opnieuw gevangenisstraf

Leraar Enoch Burke begin dit jaar, postvattend bij de schoolpoort. (Beeld: screenshot YouTube)

Ierse docent weigert mee te gaan in genderwaan: opnieuw gevangenisstraf

THEMA'S:

Een rechter van het Ierse Hooggerechtshof heeft bepaald dat leraar Enoch Burke terug naar de gevangenis moet. Burke weigerde vorig jaar een leerling ‘in transitie’ met diens gewenste voornaamwoord aan te duiden. Na schorsing en ontslag weigerde hij als docent weg te blijven van zijn school, Wilson's Hospital School in Co Westmeath, Ierland.

Eis volgens Burke 'des duivels'

Burke omschreef de eis van de school als "duidelijk des duivels". Rechter Mark Heslin wierp hem echter voor de voeten dat Burke’s minachting van het hof "overduidelijk" was. De rechter deed zijn uitspraak ondanks onderbrekingen van een aantal familieleden van Burke die werden verzocht de rechtszaal te verlaten of anders door parketwachters uit de rechtszaal te worden verwijderd.

Overgebracht naar Mountjoy

Burke is volgens de The Irish Times inmiddels gevankelijk afgevoerd en overgebracht naar de Mountjoy gevangenis. Wat de rechter betreft, zal hij daar voor onbepaalde tijd blijven totdat hij plechtig belooft weg te blijven van Wilson's Hospital School. De detentie zal begin volgende maand opnieuw worden bekeken.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Leerling die zich meisje waant

Burke is door de school ontslagen wegens “wangedrag” en is verwikkeld in een langlopende juridische strijd met zijn voormalige werkgever. Het besluit om de leraar te schorsen volgde op zijn bezwaar tegen de opdracht van het schoolhoofd om een leerling die zich een meisje waant met diens gekozen naam aan te spreken, en vanwege Burke’s openlijk geuite verzet tegen die opdracht tijdens een schoolevenement in juni 2022.

Rechterlijke partijdigheid tegen Burke

Het bestuur van de school beschuldigt Burke ervan te denken dat zijn rechten zoals godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zwaarder wegen dan die van anderen. Het had de rechtbank gevraagd om Burke te arresteren en naar de gevangenis te sturen vanwege zijn weigering om te voldoen aan een permanent bevel dat eerder dit jaar was uitgevaardigd door rechter Alexander Owens. Owens gaf daarbij blijken van partijdigheid tegen Burke.

Gevangenschap voor onbepaalde tij

Rechter Mark Heslin concludeert thans dat er "geen twijfel" bestaat over het feit dat Enoch Burke de bevelen om weg te blijven van de school "flagrant had overtreden" en hij beval dat hij voor "onbepaalde tijd" naar de gevangenis moest totdat hij ermee zou instemmen om weg te blijven van de school.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

'Burke dagelijks op school verschenen'

De rechter vroeg Burke drie keer of hij bereid was zich te verbinden aan de voorwaarden van het bevel tegen hem. Bij elke gelegenheid zweeg Burke, die zoals steeds in de rechtszaal vergezeld werd door familieleden. De zaak wordt begin oktober opnieuw voorgelegd aan de rechtbank. De rechter benadrukte echter dat Burke de gevangenis kan verlaten zodra hij ermee instemt van de school weg te blijven. Volgens het bestuur van de school is Burke dagelijks naar de Wilson's Hospital campus gegaan sinds het nieuwe schooljaar eind augustus begon.

'Waar is mijn vrijheid van godsdienst?'

Rechter Heslin werd meerdere malen onderbroken door leden van de familie Burke. Parketwachters werd gevraagd om in te grijpen. Zij moesten Enochs vader Sean Burke en broer Isaac Burke hardhandig uit de rechtszaal verwijderen. Enoch Burke, die zichzelf vertegenwoordigde, verzette zich tegen de aanvraag van de school en voerde aan dat deze in strijd was met zijn grondwettelijke rechten op vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Hij stelde dat het bevel van rechter Owen ongeldig was en dat de "handen van de rechtbank zouden druipen van bloed" als die zou besluiten om het verzoek tot hechtenis te behandelen.

Genderideologische indoctrinatie op school

Burke stelde dat de acties van het bestuur tegen hem voortkomen uit zijn verzet tegen het "meegaan in transgenderisme", iets wat volgens hem "schadelijk is voor kinderen". Maar de raadsman van de school negeerde de beschuldiging van genderideologische indoctrinatie en stelde dat Burke’s aanwezigheid op school "ernstige verstoring voor personeel en leerlingen veroorzaakt". Een groot deel van de werkdag van schooldirecteur en zijn staf wordt in beslag genomen door de aanwezigheid van de Burke, aldus de raadsman.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

'Overweldigende steun' ouders en leerlingen

Enoch Burke zei zelf echter dat hij sinds afgelopen januari, nadat hij na zijn vrijlating uit de gevangenis weer naar de school ging, elke dag "overweldigende steun" heeft ontvangen van ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Hij zei dat hij de beweringen van de schooldirecteur en de bestuursvoorzitter dat "mijn aanwezigheid op mijn werkplek heeft geleid tot stress, angst of een veiligheidsprobleem op de school, ten stelligste afwees".

'Eindexamenkandidaten vroegen mijn handtekening'

Hij zei dat "ik mij te allen tijde op een nette, redelijke en respectvolle manier heb gedragen in mijn gedrag op de school en mijn interactie met anderen op de school". Burke voegde daaraan toe dat hij alleen met leerlingen praat als zij met hem praten. Hij stelt dat ouders en leerlingen hem de hand hebben geschud en dat voor het einde van het afgelopen schooljaar, "de helft van de eindexamenklas van 2023 mij smeekte om hun schoolshirts en bloezen te signeren". Ook vroegen de leerlingen om handtekeningen en poseerden voor foto's.

Rechter verwerpt alle argumenten Burke

In zijn vonnis verwierp de rechter alle argumenten van Burke en zei dat hij in zijn opmerkingen kwesties naar voren had gebracht die niet relevant waren voor de aanvraag voor de rechtbank. Hij meende dat Enoch Burke duidelijk in strijd handelde met de gerechtelijke bevelen en voegde eraan toe dat dergelijke bevelen moeten worden opgevolgd. Het zou, aldus de rechter, een "belediging" voor alle gezagsgetrouwe burgers zijn om iemand toe te staan orders van de rechtbank te overtreden.

Bestel gratis: Genderboek

Dagelijks boete van €700,-

Na zijn schorsing in augustus 2022 werd Burke aangeklaagd door de school omdat hij zich niet hield aan een gerechtelijk bevel dat hem verplichtte weg te blijven van de school. Dat resulteerde toen ook al in zijn opsluiting in de Mountjoy gevangenis voor een aantal maanden. Kort voor Kerstmis werd hij vrijgelaten zonder dat hij van opvatting veranderd was. Na de vakantie ging hij weer naar de school en het Hooggerechtshof legde Burke een dagelijkse boete van €700,- op.

In beroep tegen ontslag

Enoch Burke heeft ook nog beroep aangetekend tegen de driekoppige beroepscommissie die was aangesteld om zijn beroep tegen zijn ontslag als leraar te horen. De uitspraak in deze afzonderlijke procedures tegen de commissie wordt afgewacht. De zaak van Enoch Burke doet denken aan die van de Nederlandse onderwijsassistent Benny Elwuar, die door het Insula College in Dordrecht ontslagen werd wegens zijn weigering mee te werken aan Paarse Vrijdag en aan het proces tegen de Finse politica Päiva Räsänen, vanwege haar verwerping van homoseksualiteit op grond van de Bijbel.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 15 september 2023 09:14

Doneer