Homoseksuele relaties zijn de antithese van het gezin - een interview

Prof. Plinio Correa de Oliveira. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / P.P. Pyres

Homoseksuele relaties zijn de antithese van het gezin - een interview

Op 29 oktober 1992 gaf prof. Plinio Corrêa de Oliveira een interview aan de Braziliaanse televisiezender SBT over de kwestie van de zogenaamde 'verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht', die op dat moment in het Congres werd besproken. Hieronder volgen fragmenten uit dit interview.

SBT: Wat is uw mening over de opkomst van homoseksualiteit in de Braziliaanse samenleving? Bent u van mening dat het fenomeen de integriteit van het gezin schaadt?

Plinio Corrêa de Oliveira: De gevolgen van homoseksualiteit voor het gezin zijn verwoestend. De homoseksuele relatie is per definitie steriel en destructief voor het gezin, het is de antithese van het gezin, het is de grootste vijand van het gezin.

Ik geloof dat steriliteit in seksuele relaties op zich slecht is. Soms is het niet de schuld van de echtgenoten; dat wil zeggen, het kan het gevolg zijn van fysieke omstandigheden waarvoor de echtgenoten op geen enkele manier verantwoordelijk zijn. Maar als ook maar één van de echtgenoten bewust zou besluiten om bevruchting te vermijden, dan zou er sprake zijn van een aanslag op het gezin. Je mag dus afleiden wat je denkt van homoseksuele relaties, die per definitie steriel zijn.

Volgens de natuurlijke orde is de seksuele daad gericht op vruchtbaarheid en dus op de vermenigvuldiging van de soort. Gods voorschrift aan het begin van de schepping was duidelijk: 'Wees vruchtbaar, vermenigvuldig en vervul de aarde'. Seksuele relaties, daarentegen alleen legitiem binnen het huwelijk, moeten vruchtbaar zijn. Aangezien er bij homoseksuele verbintenissen geen sprake is van het huwelijk en ook niet van vruchtbaarheid, zijn ze dus volledig in strijd met de natuurlijke orde en dus ook met het gezin.

Lees ook: Ook Noorwegen stopt met genderideologie

SBT: Wat vindt u van het uiterlijk vertoon van homoseksualiteit op televisie en in films? Denkt u dat dit een negatieve invloed heeft op de opvoeding van kinderen?

Plinio Corrêa de Oliveira: Vele eeuwen lang werd homoseksualiteit met afkeer bekeken. Dit was noch het resultaat van een bevlieging noch van een modegril. Integendeel, het vloeide voort uit de principes van de natuurlijke orde die ik net heb uitgelegd en die toen in de leer van de katholieke kerk werden aanvaard.

In tijden waarin het geloof het hele sociale leven, en dus ook het gezinsleven, doordrong van de pracht en praal van zijn beginselen, verwierpen de mensen van nature alles wat in strijd was met het geloof, ook homoseksualiteit.

Om de diepte van deze afwijzing te meten, mogen we niet vergeten dat homoseksuele praktijken volgens de katholieke leer tot de weinige zonden behoren die "om wraak schreeuwen in de ogen van God". Toen ik laatst thuis oude documenten aan het doornemen was, kwam ik de catechismus tegen die ik als kind gebruikte. Al bladerend vond ik de lijst met zonden die 'om wraak roepen in de ogen van God'. Daar stond homoseksualiteit op, samen met moord. Met andere woorden, homoseksualiteit zou een afwijzing moeten uitlokken die vergelijkbaar is met die van moord.

Deze afwijzing is ook een normale reactie van de samenleving op wat zij als een bedreiging ervaart. Elk levend wezen verwerpt datgene wat het vernietigt. In een beweging die vergelijkbaar is met het zelfbehoudsinstinct zijn menselijke samenlevingen die gemodelleerd zijn naar katholieke principes diepgaand en duidelijk anti-homoseksueel.

Helaas heeft de invloed van het geloof door de toenemende secularisering van gewoonten en ideeën in de 20e eeuw geleidelijk veel van zijn kracht en betekenis verloren. Daardoor is ook de afwijzing van homoseksualiteit afgenomen. Twintig, dertig jaar geleden zou deze uiting van homoseksualiteit in televisie en film een golf van verontwaardiging hebben veroorzaakt. Sterker nog, het zou niet eens zijn toegestaan. Als Braziliaan kan ik de toenemende acceptatie van dit uiterst asociale gebruik alleen maar betreuren.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

SBT: Denkt u dat de verspreiding van homoseksualiteit schadelijk is voor de demografische groei die u zo belangrijk vindt voor ons land?

Plinio Corrêa de Oliveira: Hoe zou ik daar anders over kunnen denken? Homoseksuele verbintenissen missen de vruchtbaarheid van een wettig huwelijk.

Homoseksualiteit verwijdert mensen van normale, vruchtbare relaties.

SBT: Denkt u dat homoseksualiteit een slechte invloed heeft op de opvoeding van kinderen?

Plinio Corrêa de Oliveira: Niet zelden gaat homoseksualiteit hand in hand met pedofilie, dat wil zeggen seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. Pedofilie is een plaag en het is begrijpelijk dat het universeel verboden is.

SBT: Accepteert TFP homoseksuele leden?

Plinio Corrêa de Oliveira: Nee, want TFP is een katholiek vereniging. TFP's zijn geen katholieke verenigingen in de canonieke zin van het woord. Ze zijn niet opgericht door de hiërarchie, maar door leken. In de zin van het kerkelijk recht zijn TFP particuliere verenigingen, hoewel ze duidelijk katholiek geïnspireerd zijn, apostolisch, Rooms tot in het kleinste detail.

Voor alles wat ik heb gezegd over de katholieke morele leer met betrekking tot homoseksualiteit, zult u begrijpen dat als we mensen zouden accepteren die een daad stellen die zo tegen de moraal ingaat, onze godsdienstvrijheid ernstig zou worden geschonden.

Family woods

Lees ook: Reclame voor overspel: zijn we zo ver afgegleden?

SBT: Denkt u dat homoseksuelen tegenwoordig meer geaccepteerd worden door de maatschappij?

Plinio Corrêa de Oliveira: Niet kwaad bedoeld, maar ik denk dat ze minder worden afgewezen.

SBT: En dat is gevaarlijk?

Plinio Corrêa de Oliveira: Ja, want het betekent het verdwijnen van de sociale censuur van een gewoonte die in strijd is met de natuurlijke orde.

SBT: Wat vindt u van de seksuele verbintenis tussen een steriele man en een steriele vrouw? Zou dat ook afkeurenswaardig zijn?

Plinio Corrêa de Oliveira: Niet noodzakelijkerwijs. Het zou verwerpelijk zijn als het koppel iets deed om het steriel te maken. Bijvoorbeeld een operatie waardoor de vrouw niet in staat is om zwanger te worden. Het is verwerpelijk omdat het kunstmatig steriliteit veroorzaakt.

Het geval is totaal anders als steriliteit niet wordt opgewekt. Als een koppel ontdekt dat hun relaties geen vrucht dragen, is er geen sprake van een schending van de natuurwet omdat de vruchtbaarheid niet bewust wordt verhinderd. Het koppel beoefent een handeling die op zichzelf vruchtbaar is en alleen steriel is geworden door natuurlijke omstandigheden waar zij geen invloed op hebben. Ze hebben daarom het volste recht om hun relatie voort te zetten, ondanks hun onvruchtbaarheid.

Nogmaals, wat ontoelaatbaar is, is de kunstmatige inductie van steriliteit.

SBT: Als u een homoseksuele jongen, die aan homoseksualiteit doet, zou moeten adviseren, wat zou u hem dan zeggen?

Plinio Corrêa de Oliveira: We moeten onderscheid maken tussen een jongen die homoseksuele neigingen heeft, maar die zich verzet en er daarom in slaagt om zichzelf onder controle te houden, en een jongen die in plaats daarvan toegeeft en homoseksualiteit praktiseert.

Tegen de eerste zou ik willen zeggen dat ik hem respecteer en bewonder, dat ik tot God bid om hem te blijven helpen om zichzelf rein te houden en elke verwerpelijke seksuele praktijk te vermijden. Ik zou hem ook aanraden om te trouwen. Als hij deze lijn kan volhouden, heb ik niets dan lof voor hem.

Tegen de tweede zou ik zeggen dat ik in hem een schepsel van God zie en dat ik zijn welzijn wil, inclusief zijn verlossing. Ik zou hem met waardigheid en respect behandelen. Ik zou tegen hem zeggen: Mijn vriend, ik begrijp dat het voor iemand die nu de praktijk van reinheid heeft verlaten en zich in deze zonden heeft laten meeslepen, moeilijk en daarom heroïsch is om te veranderen. Maar de ervaring leert dat het mogelijk is om eruit te komen door bepaalde stappen te nemen. Ga weg van mensen en omgevingen die je tot zonde aanzetten. Probeer te voorkomen dat je naar deze zondige handelingen kijkt of eraan denkt. Als je daarin slaagt, heb je een schitterende strijd gewonnen, alle lof waardig. Ik smeek je om de strijd onmiddellijk te beginnen. Als je er daarentegen voor kiest om deze grote en nobele onderneming niet te ondernemen, als je ervoor kiest om te blijven genieten van de onwettige genoegens van je ongeordende neigingen, dan kan ik dat alleen maar betreuren en tot God blijven bidden om genade voor jou, in de hoop dat Hij je op een dag zal aanraken met genade en je zal bevrijden van de zonde.

[Overgenomen uit het tijdschrift Tradizione Famiglia Proprietà, Rome, jaargang 10, nr. 3, pp. 27-29].

Dit artikel is een vertaling van een interview. Dit artikel verscheen eerder op atfp.it.

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2023 19:15

Doneer