Hoe de NPO meewerkt aan de normalisering van pedofilie

Hoe de NPO meewerkt aan de normalisering van pedofilie

THEMA'S:

Steeds vaker worden kinderen blootgesteld aan seksualiteit. Het nieuwste dieptepunt is het programma “Gewoon.Bloot.”, op de televisie uitgezonden door de NPO. Daarin gaan volwassene uit de kleren in het zicht van kinderen. Op zichzelf al zorgwekkend voor ouders. Het programma zorgde in maart dan ook voor flinke ophef op sociale media.

Gewoon Bloot

Onterecht vindt de NPO, die bezorgde ouders op het hart drukt dat het allemaal niets te maken heeft met seksualiteit. Waarom gaan dan hele afleveringen over ‘borsten’ en ‘billen’? Waarom worden zelfs transgenders – meestal mannen die hun geslachtsdelen laten verminken om op een vrouw te lijken – ten tonele gevoerd? Waarom is de drijvende kracht achter het programma het ‘kenniscentrum voor seksualiteit’ Rutgers? De seksuele insteek van is onmiskenbaar.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Dutroux

Seksualiteit en kinderen moet je streng gescheiden houden, zo is de gezonde opvatting van de overgrote meerderheid van Nederlanders. Een opvatting die gesterkt is door de vreselijke onthullingen over het seksueel misbruik van kinderen door Marc Dutroux in de jaren 1990. Sindsdien is het seksualiseren van kinderen – ofwel pedofilie – taboe. Maar aan dit taboe wordt getoornd.

Rechter verbood MARTIJN

Eerst waren er de pedofielen van Vereniging MARTIJN. In hun rangen bevonden zich veroordeelde kindermisbruikers. Hun nieuwsbrief werd gebruikt om kinderpornografie uit te wisselen. Begrijpelijkerwijs heeft de rechter MARTIJN verboden. Evenwel zijn de lijntjes naar de mainstream daarmee niet doorgeknipt. Actief lid Nelson Maatman werd afgelopen twee jaar meermaals door de NPO uitgenodigd om zijn pleidooi te voeren voor legalisering van seksuele omgang met kinderen.

Lees ook: Pedofiele deelnemer aan Deense "Gewoon.Bloot." veroordeeld

Sidney Smeets

Pedoactivist Maatman kreeg, net als MARTIJN-voorman Marthijn Uittenbogaard, jarenlang juridische bijstand van de prominente homoactivist Sidney Smeets. Dezelfde Smeets die recent verkozen is tot D66-Tweede Kamerlid, maar al snel moest aftreden toen bleek dat hij jacht maakte op jonge jongens. Overigens heeft Smeets zich sindsdien als zelfstandig advocaat gevestigd en zal hij wederom de verdediging van Uittenbogaard op zich nemen.

'Je mag best een beetje seksueel zijn met kinderen'

Pedoactivisten werken zelfs aan de universiteit. Docent Gert Hekma van de Universiteit van Amsterdam stelde in 2016 op Radio 1 dat volwassenen “best een beetje seksueel mogen zijn” met kinderen. In 2004 liet Hekma zich nog extremer uit. In het pedoblad Martijn pleitte hij voor het dwingen van kinderen tot seksuele omgang. "Het kind wordt eindeloos gedwongen, maar bij seks mag het opeens niet meer," klaagde Hekma. "Kinderen zijn ook vervelende wezens, die moet je op een gegeven moment op een recht spoor zetten. En dat geldt ook voor seks."

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Pedofilie als seksuele 'voorkeur'

Een bijzondere categorie vormen academici die niet pedoactivisme bedrijven, maar wel zwelgen in zalvende woorden over pedofilie. Zoals onderzoekster Mirjam Heine, die beweert dat we “moeten accepteren dat pedofilie een seksuele voorkeur is”. Zij krijgt bijval van psychologe Madeleine van der Bruggen, die vindt dat we het “taboe moeten doorbreken”. Pedofielen zijn “slachtoffers” die “niet over hun gevoelens kunnen praten”. Haar collega-sociaalwetenschapster Linda Duits wil “aandacht en empathie” voor alle “seksuele variaties”. “Pedofielen verdienen het daartussen te staan.” Haar pleidooi hiervoor staat op – u raadt het al – een door NPO gefinancierde website.

Seksuele revolutie

Taboes doorbreken, empathie, geaardheid… Klinkt dat niet bekend in de oren? Het is de taal van de homo-emancipatie. De pedo-emancipatie wordt door haar uitdragers gezien als volgende stap. Ergens is het volstrekt logisch. De seksuele revolutie die vanaf de jaren 1960 dominant is, wil komaf maken met het christelijk begrip van seksualiteit als meewerken aan Gods Schepping door het voortbrengen van kinderen. Daarom moeten alle steriele vormen van seksualiteit bevorderd worden. Eerst door de anticonceptiepil, later door abortus, toen door de homo-emancipatie en nu door de pedo-emancipatie.

Lees ook: Demograaf luidt de noodklok: ‘Nederlanders krijgen te weinig kinderen’

'Kom niet aan kinderen'

Maar stuiten we hier niet op een grens? Zelfs Nederlanders die abortus en homoseksualiteit geen probleem vinden, hebben heftige bezwaren tegen pedofilie. ‘Wat volwassenen onder elkaar doen moeten ze zelf weten,” zo hoor je mensen zeggen, “maar als ze aan kinderen komen…”

Op de helling

Deze grens is echter brozer dan gedacht. Het gezonde principe dat je kinderen niet moet lastigvallen met grote mensenzaken, staat al langere tijd op de helling. De Nederlandse overheid laat kinderen tegenwoordig euthanaseren. Als ze mogen kiezen voor zoiets zwaars en definitiefs als de dood, waarom dan niet voor seksuele omgang met volwassenen? Het is een kwestie van tijd voordat seculier-liberalen deze conclusie trekken.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Ouders hebben geen poot om op te staan

De ouderlijke macht is allang niet meer heilig. Het is voor de overheid eerder een sta-in-de-weg voor het opdringen van de liberale moraal. Daarom wordt “Gewoon.Bloot.” in klaslokalen uitgezonden. Ouders moeten dat achteraf van hun kinderen vernemen. Zelfs als je het op voorhand weet, dan nog heb je formeel geen poot om op te staan. In Nederland heb je als ouder niets in te brengen tegen bezwaarlijke praktijken op scholen, zo blijkt uit onderzoek van de campagne Gezin in Gevaar.

Dokter Corrie

Het enige wat je kunt doen is een andere school zoeken. Maar de praktijk is dat heel veel scholen hun leerlingen aan seksualisering blootstellen. Als het niet door “Gewoon.Bloot.” is, dan we door andere NPO-programma’s als “Sekszusjes” of “Dokter Corrie”. Of wat te denken van de seksuele voorlichtingsmethodes van Rutgers, die in de meerderheid van de scholen gebruikt wordt? Die laat kleuters leren dat zelfbevrediging fijn is. Wie dat ‘vies’ vindt, is een beetje gek. Een subtiel maar onmiskenbaar buitenspel-zetten van ouders.

Lees ook: UNICEF: pornografie is niet altijd schadelijk voor kinderen

Gezin in Gevaar

Uit ergernis om de seksualisering van kinderen in het onderwijs, is in 2018 de campagne Gezin in Gevaar opgericht. Deze campagne verdedigt het gezin zoals God dat bedoeld heeft: vader, moeder en kinderen. Met petities, straatcampagnes, artikelen, video’s en brochures scheppen we bewustzijn in Nederland over de zorgwekkende seksualisering.

Ouders in opstand

Een positieve ontwikkeling is dat ouders in opstand komen tegen de praktijken op school. Ze sturen ons de ranzigheden door die hun kinderen op school krijgen. Wij hebben gevallen gebundeld in de brochure Seksuele indoctrinatie in schoolboeken, voorzien van een inleidend essay dat aantoont hoe de seksualisering van kinderen een logisch voortvloeisel is uit de beginselen van de anti-christelijke seksuele revolutie.

God verworpen

Hoe heeft het zover kunnen komen dat we in Nederland kinderen blootstellen aan naakte volwassenen? De eerste oorzaak is dat wij als natie God verworpen hebben. Wij bedrijven wraakroepende zonden. Wij moeten ons bekeren en boetedoen, zoals de Heilige Schrift het ons vraagt. Dat vooral.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Mediawet

De overheid moet een einde maken aan de seksuele propaganda door de NPO. De Mediawet die de publieke omroepen reguleert, stelt glashelder dat uitzendingen in “overeenstemming met publieke waarden” moeten zijn. Het Wetboek van Strafrecht merkt in artikel 239 “schennis van de eerbaarheid” bij minderjarigen aan als strafbaar feit. Daarom moet seksuele ‘voorlichting’ gestopt worden en “Gewoon.Bloot.” van televisie en internet gehaald worden.

Apostel Paulus

De Psalmist waarschuwt ons om in de heersers van de wereld geen betrouwen te stellen. De christen is geroepen eerst en vooral zijn of haar gezin te beschermen. Zoals de apostel Paulus schrijft: “En zo er een is, die zich niet om haar familie en heel in het bijzonder zich niet om haar huisgenoten bekommert, dan verloochent ze het geloof, en is erger dan een ongelovige.”

Lees ook: 7 tekenen dat pedofilie in opkomst is

Onkuise inhoud weg

Hoe bescherm je je gezin? Onkuise inhoud buiten de deur houden is een goed begin. Netflix, Instagram, Linda, zelfs de Vriendin: ze staan vol met onzedige zaken die schadelijk zijn voor je kinderen (en voor jezelf!). Vaak besef je pas hoe zondig het is, als je het verbant. Dan besef je ook hoe rustgevend en weldadig een leven in zedelijkheid is.

We zijn gewaarschuwd

Wees waakzaam en betrokken bij het onderwijs van uw kinderen. Overweeg thuisonderwijs als dat mogelijk is. Wees niet naïef over het schoolonderwijs. Zoveel ouders gaan er klakkeloos vanuit dat het wel goed zit. Mijn kind gaat toch naar een christelijke school? Maar zelfs daar dringt het vergif door. Op aandringen van de overheid. Die heeft in 2012 seksuele voorlichting verplicht gesteld en stuurt nu steeds meer aan op verplichte ‘positieve aandacht’ voor homoseksualiteit. Binnenkort wellicht ook voor pedoseksualiteit. We zijn gewaarschuwd.

Dit artikel verscheen eerder in tijdschrift Charisma, juni 2021.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2021 06:09

Doneer