Het weerleggen van de argumenten die Drag Queen Story Hour promoten

Bron afbeelding: Jennifer Ricard / Wikimedia Commons

Het weerleggen van de argumenten die Drag Queen Story Hour promoten

Een van Satans meest effectieve middelen is om ondeugd te presenteren als een deugd. Het is een truc die zo oud is als de Hof van Eden, waar de slang Eva ervan overtuigde dat het eten van de verboden boom het eerste paar "als goden" zou maken. (Gen. 3:5.)

Lhbt-activisme verkleed in objectief jasje

Dezelfde misleiding is aan het werk in het moderne leven. Een voorbeeld was een recent artikel in de Boston Globe over Drag Queen Story Hours (DQSH). De helden van de reportage waren bibliothecarissen die de evenementen blijven houden ondanks protesten van het publiek. Het artikel in de Globe deed zich voor als objectieve berichtgeving, terwijl het veel argumenten ten gunste van de DQSH's naar voren bracht. Dit artikel zal die argumenten citeren. Na elk argument volgt een eenvoudig tegenargument. Hopelijk vinden de lezers deze weerleggingen nuttig wanneer ze geconfronteerd worden door familieleden, collega's en anderen die de premissen van lhbti-links aanvaarden.

"De doelwitten zijn personages en stemmen uit de lhbt-gemeenschap"

De zogenaamde lhbt-gemeenschap heeft zich de afgelopen generatie met succes geënt op de restanten van de Civil Rights Movement. Er is echter een cruciaal verschil dat vaak onuitgesproken blijft. Zwarten, Latino's en inheemse Amerikanen behoren door hun geboorte tot die groepen. Aan de andere kant behoort iedereen in de alfabetsoep die lhbt heet, daar vrijwillig toe. De populaire overtuiging van velen is dat deze mensen "zo geboren zijn". Er is echter geen wetenschappelijke basis voor die veronderstelling. Sommigen worden inderdaad meer in die richting verleid dan anderen, maar dat geldt voor alle zonden. Uiteindelijk is ongeoorloofd seksueel gedrag nog steeds het resultaat van een keuze.

Lees ook: Canadese jongen opgepakt vanwege verzet tegen genderideologie

"Dit is een programma dat inclusiviteit en tolerantie leert."

In dit geval werpen de linksen zich op als de scheidsrechters van aanvaardbaar en onaanvaardbaar discours. Ze doen alsof ze inclusief zijn, terwijl ze meningsuitingen die ze niet delen rigoureus uitsluiten. De waarheid van deze uitspraak is gemakkelijk te bewijzen. Ga een willekeurige bibliotheek binnen waar een DQSH heeft plaatsgevonden en vraag ruimte om de opvatting dat de beoefening van homoseksualiteit inherent zondig is uit te leggen. Dit is immers nog steeds het officiële standpunt van de katholieke Kerk, het grootste religieuze lichaam ter wereld. De reacties van de bibliothecarissen zijn gemakkelijk voor te stellen.

"Onze boodschap is de meer democratische boodschap."

Amerikanen zijn verliefd op democratie. Dat is de reden dat het opduikt in zoveel linkse literatuur. Uit hun gebruik van het woord blijkt echter dat ze het bewust verkeerd interpreteren. De meest eenvoudige en accurate definitie van democratie is "meerderheidsregel", meestal gemeten in een of ander stemproces. Niemand heeft ooit voor DQSH gestemd.

Drag Queen Story Hour heeft niets met democratie

Sterker nog, de hele beweging is de creatie van een kleine groep mensen die actief probeert de Amerikaanse samenleving te hervormen. Geen enkele uitgebreide verzameling mensen heeft ooit een petitie ingediend bij een bibliotheek om DQSH's te eisen. Geen enkele gemeenschap heeft ooit over deze tentoonstellingen gestemd voordat ze plaatsvonden in een door de belastingbetaler gefinancierd gebouw, gefaciliteerd door overheidspersoneel. Links is alleen geïnteresseerd in democratie als het woord kan worden gebruikt als een knuppel om anderen naar hun hand te zetten.

"We respecteren waar gezinnen zijn en wat goed voor hen is."

In de afgelopen jaren heeft links het gezin geherdefinieerd tot elke groepering die samenleeft met banden van genegenheid. Dus proberen de verdedigers van DQSH het debat te controleren door deze definitie te gebruiken. Hoewel dit argument oppervlakkig gezien respectvol is, impliceert het dat de traditionele gezinnen egoïstisch zijn en alleen voor hun eigen gezin zorgen, terwijl de bibliotheek de belangen van alle gezinnen behartigt. Een dergelijk onderscheid vervormt en vernietigt het idee van wat een gezin is.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Drag Queen Story Hours worden "verwerpelijk geacht door een snel groeiend aantal oudergroepen."

Links gebruikt graag het woord "geacht" om de standpunten van hun tegenstanders te ondermijnen. Dit gebruik schildert de revolutionairen af als mensen die diep nadenken over deze onderwerpen. Zij zijn de wijzen die de verschillende belangen begrijpen die spelen. Anderzijds zien zij hun tegenstanders als reactionairen die instinctief en negatief reageren op maatschappelijke veranderingen. Daarom kan links het conservatieve standpunt gerust negeren - het telt gewoon niet.

"Dit is super goed georganiseerd."

In het artikel van Globe beschreef een bibliothecaresse haar angst voor de anti-DQSH demonstranten. In werkelijkheid hebben de demonstranten geen organisatie nodig, want het gevaar is overduidelijk. Het bevordert het idee van een samenzwering of verborgen richting achter de protesten. Maar als er iemand super goed georganiseerd is, dan zijn het wel de DQSH mensen. Deze tentoonstellingen zijn goed georganiseerd onder auspiciën van de American Library Association (ALA). De webpagina van de organisatie onthult wie deze strijd is aangegaan en bereid is de strijd aan te gaan.

"Meer rechtvaardige, diverse en inclusieve samenleving"

"Veel bibliotheken in het hele land hebben Drag Queen Story Hours georganiseerd of eraan deelgenomen. Enkele bibliotheken ondervonden tegenwerking van sommige leden van hun gemeenschap. Om bibliotheken die met uitdagingen worden geconfronteerd te ondersteunen, hebben we deze verzameling hulpmiddelen samengesteld. ALA... is instrumenteel in het creëren van een meer rechtvaardige, diverse en inclusieve samenleving. Dit omvat een inzet om marginalisatie en ondervertegenwoordiging te bestrijden binnen de gemeenschappen die door bibliotheken worden bediend door middel van een beter begrip van de effecten van historische uitsluiting."

Lees ook: Verenigde Staten wijzigt koers omtrent transgenderisme

"Ongeveer 20 neonazi's schreeuwden [tegen de deelnemers] toen ze aankwamen voor een Drag Story Hour."

De Globe beweerde dat neonazi's het protest hadden georganiseerd, hoewel de krant geen foto's, organisaties of feiten presenteerde om die bewering te staven. Dit is pure guilt by association. Omdat ik (auteur) aan verschillende van deze protesten heb deelgenomen, kan de lezers worden verzekerd dat deze bijeenkomsten bestaan uit ouders en mensen die oprecht hun kinderen en gemeenschappen willen beschermen tegen echt moreel gevaar. Links is zeer bedreven in karaktermoord. Voor hen is iedereen die traditie respecteert automatisch een fascist. Hen "neonazi's" noemen is dan een kleine stap.

"PEN America, een non-profit organisatie die vrije meningsuiting promoot...."

DQSH-aanhangers propageren het idee dat hun bondgenoten puur geïnteresseerd zijn in vrijheid voor iedereen. Deze bewering staat echter ver van de werkelijkheid. Overweeg deze paragraaf van de website van PEN America. "PEN America is een nationale leider in het bestrijden van educatieve censuur in zowel het hoger onderwijs als het voortgezet onderwijs. Onze ondertekende campagne tegen spreekverboden - wettelijke beperkingen van de vrijheid om te leren en te onderwijzen die het land sinds januari 2021 overspoelen - heeft media-aandacht gegenereerd in meer dan honderd publicaties."

Reactie op immorele indoctrinatie

Wat zijn de "educational gag orders" (= spreekverbod) die PEN Amerika zo bezorgd hebben gemaakt? Het zijn wetgevende reacties op de eis van ouders dat de staat hun kinderen beschermt tegen ideeën die zij slecht kunnen begrijpen en interpreteren. Een goed voorbeeld is de beroemde wet van Florida die vaak ten onrechte de "Don't Say Gay Bill" wordt genoemd en die bepaalt dat scholen geen gender-ideologie mogen onderwijzen aan kinderen onder de derde klas. In tegenstelling tot de machinaties van de American Library Association, werden deze wetgevende handelingen voorgesteld en aangenomen door vertegenwoordigers die door de mensen van hun staten waren gekozen.

Bestel gratis: Genderboek

Conclusie

Dit zijn enkele argumenten die door DQSH promotors worden gebruikt. Eén ding blijkt duidelijk uit de bezwaren: protesten tegen de schaamteloze tentoonstellingen veroorzaken grote problemen voor degenen die de lhbti-agenda en -ideologie in de samenleving willen mainstreamen. Deze conclusie zou demonstranten moeten aanmoedigen om de goede strijd voor de onschuld van kinderen voort te zetten.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 4 april 2023 19:42

Doneer