EU-verdrag verplicht ontwikkelingslanden tot abortus en lhbt-promotie

De ondertekeningsceremonie in Samoa. Maar veel landen twijfelen al, of ze zich abortus en lhbt door de EU willen laten opdringen. (Foto: eeas.europa.eu)

EU-verdrag verplicht ontwikkelingslanden tot abortus en lhbt-promotie

De ‘Samoa overeenkomst’ (Samoa Agreement) is in opspraak geraakt doordat leiders van ontwikkelingslanden zich geen omstreden Westerse sociale beleidskeuzes als abortus en lhbt willen laten opdringen.

Omstreden sociaal beleid

De overeenkomst maakt economische steun van de EU namelijk afhankelijk van typisch linkse sociale en economische prioriteiten, zoals 'uitgebreide seksuele vorming', abortus, homoseksuele en transseksuele overheidspromotie en ander omstreden sociaal beleid. De wereldwijde abortusgroepering International Planned Parenthood Federation (IPPF) (Nederlandse tak: Rutgers) heeft sinds 2019 gelobbyd om deze onderwerpen in de nieuwe overeenkomst op te nemen.

Landen heroverwegen ratificatie

Het Centrum voor Familie- en Mensenrechten, dat de Verenigde Naties nauwlettend volgt, meldt dat verschillende landen nu aan het heroverwegen zijn of ze wel of niet doorgaan met het ratificeren van de Samoa overeenkomst. Eenenzeventig landen hebben het document vorige maand ondertekend, maar het is nog niet volledig van kracht en kan door alle twijfels in gevaar komen.

Volg GIG op Telegram

Seksueel social engineering

De overeenkomst is een bait and switch (‘lok en wissel’: frauduleuze verkooptechniek waarin de klant eerst gelokt wordt om dan iets opgedrongen te krijgen waar hij niet voor gekomen is, -red.). Dat zegt Sharon Slater, voorzitster van Family Watch International, die de afgelopen twee jaar campagne heeft gevoerd tegen de overeenkomst. Slater: "Ze hebben deze handels- en economische overeenkomst op bedrieglijke wijze veranderd in een verdrag van seksueel social engineering, waarbij ze de macht van het verdragsrecht inzetten om de afwijkende seksuele en sociale waarden van de EU aan de ACP-landen (African, Caribbean, Pacific, red.) op te leggen."

Nieuwe wereldorde

Naast het aannemen en doorvoeren van genoemd omstreden sociaal en economisch beleid als voorwaarde om te kunnen samenwerken met EU-landen, zou de overeenkomst Afrikaanse landen en eilandstaten bovendien kunnen dwingen om hun buitenlands beleid af te stemmen op dat van de Europese Unie, inclusief het volgen van het leiderschap van de EU bij de Verenigde Naties. "Het verdrag verplicht landen om een nieuwe wereldorde en internationaal bestuur met de VN als kern te steunen," zei Slater. Dit is precies het globalistische imperialisme waar VN-waarnemer, wijlen mgr. Michel Schooyans, steeds voor gewaarschuwd heeft.

‘Srgr essentieel voor akkoord’

Slater legde uit dat zowel "mensenrechten" als "seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten" (srgr) als essentieel voor het akkoord worden aangemerkt, inclusief de interpretatie ervan door Europese landen. De overeenkomst bevat een 20-jarige monitoring van internationale verplichtingen op het gebied van srgr, die alle landen opdraagt om "wetten en regels die seksuele en reproductieve rechten strafbaar stellen of anderszins schenden in overeenstemming te brengen met sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling", onder meer door kinderen de omstreden ‘uitgebreide seksuele voorlichting’ van de WHO te geven en homoseksuele relaties, prostitutie en abortus te legaliseren.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Ingang per 2024

De voorlopige toepassing van de overeenkomst gaat in op 1 januari 2024. Goedkeuring door het Europees Parlement en ratificatie door de staten die partij zijn - alle EU-lidstaten en ten minste twee derde van de Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan - zijn benodigd om de overeenkomst volledig van kracht te laten worden. De Nieuwe Partnerschapsovereenkomst vervangt de Overeenkomst van Cotonou uit 2000 die een smalle focus had op ontwikkeling, handel en economische vooruitgang. Pogingen in 2010 om omstreden bepalingen als "seksuele geaardheid en genderidentiteit" op te nemen werden toen afgewezen.

Felle kritiek van aartsbisschop Trinidad

Aartsbisschop mgr. Jason Gordon van Trinidad en Tabogo heeft felle kritiek geuit op de overeenkomst en zei dat die niet in overeenstemming was met de waarden van de mensen in het Caribisch gebied. Hij sprak van een "koloniale opdringerigheid jegens kleine en kwetsbare staten".

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:31

Doneer