D66 dramt door: vierjarige kinderen krijgen nóg meer genderpropaganda

Oud-minister Ingrid van Engelshoven (D66). Foto: Sebastiaan ter Burg / Wikimedia Commons

D66 dramt door: vierjarige kinderen krijgen nóg meer genderpropaganda

THEMA'S:

Denkt uw kind bij ‘straaljagerpiloot’ aan een man? Niet goed, vindt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66). Kleine kinderen lijden volgens de minister aan “genderstereotypen”. De minister schakelt nu het onderwijs in om ‘genderstereotypering te doorbreken’. Het is slechts een van de vele maatregelen waarmee Van Engelshoven de genderideologie aan ons opdringt.

Onverbloemde strijd

Minister Van Engelshoven heeft op 29 maart een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over haar strijd tegen “genderstereotypen”. Om het onwennige volk warm te maken voor de Grote Sprong Voorwaarts is er ook een interactieve PDF gepubliceerd. Het biedt een goed overzicht van alle fronten waarop Van Engelshoven een onverbloemde strijd voert tegen de christelijke visie op gezin, huwelijk en seksualiteit.

Homo-propaganda in kerkgemeenschappen

Van Engelshoven schuwt de totalitaire middelen niet. Ook als die de scheiding van kerk en staat schenden. Zo belooft de minister voortdurende steun aan “de alliantie van christelijke LHBT-netwerken”, die in kerkgemeenschappen en op christelijke scholen de homo-ideologie propageren. Deze ideologie gaat recht in tegen de Bijbel en de christelijke traditie, die homoseksuele handelingen zeer duidelijk veroordelen als gruwel Gods en schending van de natuur.

Feministische sturing in beroepskeuze

In Nederland is het verplicht om je kinderen naar school te sturen. Daar is geen ontsnappen aan de lhbt-propaganda. Vandaar dat de D66-drammers van genderideologie helemaal inzetten op onderwijs. Van Engelshoven heeft een breed pakket aan maatregelen. Jongeren moet feministisch gestuurd worden in hun beroepskeuze, zodat meer meisjes voor een technische opleiding kiezen. Terwijl al lang en breed bekend is dat het doordrijven van gendergelijkheid juist leidt tot minder meisjes die de technische richting opgaan. Het emancipatiebeleid van Van Engelshoven zal het tekort aan technisch personeel alleen maar doen oplopen.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Schoolboeken herschrijven

Beroepsvoorlichting is heel beperkt onderdeel van het schoolcurriculum. Meer effect heeft de omvorming van de schoolboeken van wiskunde, Engels, geschiedenis, enzovoort. Die bevatten traditionele geslachtsrollen en dat vindt de minister fout. Daarom stuurt ze genderideoloog Judi Mesman op de schoolboekuitgevers af om ze te laten herschrijven. Mesman is volgens de minister met de uitgevers “in gesprek”, nogal een eufemisme.

Hoogleraar diversiteit

Mesman is psycholoog van opleiding, fanatiek genderideoloog van overtuiging. Ze bekleedt de leerstoel ‘diversiteit in opvoeding’ aan de Universiteit Leiden. Zeg maar de genderideologische equivalent van de leerstoel marxistische economie aan de Noord-Koreaanse Universiteit van Pyongyang. Professor Mesman leidt een ‘laboratorium’ voor onderzoek naar genderstereotypering bij kinderen, met de veelzeggende naam het Diversity in Parenting Lab. Haar advies aan ouders “heel kritisch” te kijken naar hun gendervooroordelen bij het opvoeden: “Reageer ik wel even enthousiast als mijn zoontje naar een Barbie grijpt in de winkel als naar een vrachtwagen?” Ordinair gendergedram, waar ze in 2017 wel anderhalf miljoen euro staatssubsidie voor ontving.

Zelfs groep 1 en 2

Het genderdrammen strekt zelfs uit tot de vier- en vijfjarigen. Voor groep 1 en 2 van de basisschool heeft de minister project-Beeldenbrekers. Dat heeft tot doel “genderstereotypering in groep 1 en 2 van het basisonderwijs te doorbreken.” Het project laat kinderen beroepsuitoefenaars tekenen. Zoals te verwachten tekenen ze een vrouwelijke verpleegkundige en een mannelijke straaljagerpiloot. Waarop de kinderen geconfronteerd worden met een mannelijke verpleegkundige en een vrouwelijke straaljagerpiloot. Het lijkt allemaal leuk en onschuldig, maar de agenda erachter is erop gericht het natuurlijk geslachtsbegrip van kleine kinderen uit te wissen en te vervangen met genderneutraliteit. Dat blijkt ook uit de lerarenhandleiding, die docenten opdraagt om in de les “geen woorden als man/vrouw/hij/zij” te gebruiken.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Dwangdiversiteit

De lessen van Beeldenbrekers zijn vooralsnog optioneel. Scholen kunnen de genderindoctrinatie nog naast zich neerleggen. Maar ze moeten volgens de kerndoelen al wel “seksuele diversiteit” onderwijzen. Ook christelijke scholen zijn hiertoe verplicht, op straffe van financiële sancties. Voor minister Van Engelshoven gaat deze dwingelandij niet ver genoeg. Scholen moeten de acceptatie van “verschillende seksuele oriëntaties” onderwijzen. Leerlingen dienen te “weten en accepteren dat er verschillende seksuele oriëntaties en expressies van gender zijn.” Een curieuze formulering die veel onduidelijkheid laat. Pedofilie, necrofilie en bestialiteit zijn ook seksuele oriëntaties, moeten leerlingen die ook accepteren?

Tienjarigen leren masturberen

De inhoud van seksuele diversiteit wordt bewust vaag gehouden, zodat de lhbt-beweging het aan kan passen al gelang naar de modernste inzichten. Een van die inzichten is dat de ‘seksualiteitsbeleving’ van kinderen gestimuleerd moeten worden. RutgersWPF raadt in zijn Leskatern relaties & seksualiteit groep 7 en 8 aan om basisschoolkinderen te leren “hoe je jezelf kunt bevredigen.” Leerkrachten moeten met de kinderen – nota bene van soms nog maar 10 jaar – te ontdekken “welke plekjes je prettig of fijn vindt om aan te raken.” Kinderen die tegen zulke vulgariteit protesteren, moeten duidelijk gemaakt worden dat “zelfbevrediging iets is waar ze zich niet over hoeven te schamen of schuldig te voelen… Ze kunnen het zo vaak doen als zij prettig vinden.”

Bron: RutgersWPF,Leskatern relaties & seksualiteit groep 7 en 8, 2013


Kritisch rapport

Gezin in Gevaar volgt de toenemende seksualisering van schoolkinderen met zorg. Wij worden steeds vaker benaderd door ouders die de seksuele voorlichting op de school van hun kinderen wel erg ver vinden gaan. Reden genoeg om een meldpunt in te stellen. Wij roepen ouders, leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen op om melding te maken van seksualiserend lesmateriaal. Gezin in Gevaar verwerkt de meldingen in een kritisch rapport. Leerkrachten, ouders en politici krijgen daarin aanbevelingen hoe de seksualisering van kinderen te stoppen.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 13:59

Doneer