Meldpunt Seksualisering in schoolboeken

Kinderen krijgen op school steeds meer perverse seksualiteit opgedrongen. Niet alleen bij seksuele voorlichting, ook bij vakken als biologie en maatschappijleer. Vulgaire afbeeldingen, homopropaganda, anti-gezinsideeën: de kinderen krijgen het allemaal te verduren.

Heeft u seksualiserend lesmateriaal waarin genderideologie wordt opgedrongen aan kinderen? Meld het hier en wij nemen het mee in ons rapport:

GIG cover