Is er nog plaats voor Hem in onze herberg?

Is er nog plaats voor Hem in onze herberg?

THEMA'S:

Kerst ligt onder vuur. Op steeds meer plekken in Nederland verdwijnt het traditionele Kerstfeest uit het straatbeeld. Op scholen, in tuincentra, supermarkten en ook in de Tweede Kamer wordt deze christelijke traditie in de ban gedaan. Daarom is het van groot belang dat wij de ware Geest van Kerst in ere houden.

“…omdat er voor hen geen plaats was…”

Is er nog plaats in de herberg? Of in de Intratuin? Wie in de decembermaand een kerststal met (herkenbaar) Jezus, Maria en Jozef wil, moet in ’s lands tuinwinkel goed zoeken. Veel kerstfiguren zijn vormeloos en onherkenbaar. Ook in supermarkten moet Kerst plaatsmaken voor een breder, ongespecificeerde festiviteit. De traditionele kerststol heet bij de Albert Heijn inmiddels een feeststol. Want deze zijn ook buiten de Kerstdagen beter aan de man te brengen. De echte boodschap van Kerst wordt steeds meer vervangen door de lege afgod van de commercie. Ook in de politiek krijgt politiek-correct links haar zin: een echte kerstboom is in de Tweede Kamer niet meer te zien. Kerst wordt zo ieder jaar een stukje kouder.

Lees ook: Is het moederinstinct een mythe van het patriarchaat?

Krampachtige ‘inclusie’ op school

Ook op sommige scholen verdwijnt het christelijke feest steeds meer van het toneel. Het eerste slachtoffer van de Kerstcancelaars was de naam van het feest. Het Kerstdiner heet voortaan het ‘winterdiner’ en ook is de naam van de vakantie waarin Kerst valt veranderd naar Wintervakantie. De opgegeven reden hiervoor is dat niet iedereen Kerst viert. Het feest is dus niet inclusief, want in december vieren Joden doorgaans Chanoeka daarnaast vieren Jehova’s Getuigen en moslims überhaupt geen Kerst. Deze obsessie voor inclusiviteit wordt overigens niet gedeeld door de islamitische cultuur.

Ook christelijke scholen

Wie dacht dat dit politiek-correcte fenomeen zich beperkte tot multiculturele of internationale scholen zonder christelijke grondslag heeft het mis. Al in 2016 werd Kerstfeest op een Katholieke montessorischool in Amsterdam verbasterd tot ‘winterfeest’. En sindsdien sluiten steeds meer ‘christelijke’ scholen zich aan bij deze antichristelijke trend. Ook het traditionele kerkbezoek dat bij zo’n schoolkerstfeest hoort raakt in verval. Steeds meer scholen verkiezen een ‘neutrale’ plek boven de viering in een kerk. Deze onaangekondigde veranderingen schiet bij veel ouders in het verkeerde keelgat. Een ouder die anoniem wil blijven vindt de maatregel belachelijk. "Er wordt naar een heel kleine groep ouders geluisterd, die blijkbaar moeite heeft met een viering in een kerk. Stop je kind dan niet op een rooms-katholieke basisschool."

Bestel gratis: Genderboek

Financiële nood

Een andere, stillere reden achter de verdwijning van het Kerstdiner op school is de economische nood van veel kinderen en hun ouders. Door de harde financiële klappen die veel gezinnen de afgelopen tijd te verduren hebben gehad, voelen veel scholen zich bezwaard om een Kerstdiner te organiseren. Veel ouders kunnen amper rondkomen en “die willen we niet op kosten te jagen”, aldus basisschooldirecteur Annejan Kroneman. De Nijmeegse school was afhankelijk van een ludieke actie van een supermarkt om dit jaar alsnog een Kerstfeest op school te kunnen vieren.

De ont-Kerstening van Nederland

Het verdwijnen van het Kerstfeest past binnen de toenemende ontkerkelijking in Nederland. Volgens een recent onderzoek van het CBS beschouwt 58% van de Nederlanders zich als niet-religieus. In 2010 was dat nog 45%. Maar niet alleen de religieuze affiliatie is drastisch afgenomen, ook het kerkbezoek is gekelderd. De coronamaatregelen hebben hier ongetwijfeld een rol in gespeeld. Het verdwijnen van het Kerstfeest is echter niet alleen het gevolg van de ontkerkelijking, het is er ook ten dele de oorzaak van. Juist doordat de Kerstverbieders hun zin kregen, zijn minder zoekenden en randkerkelijken aangeraakt door de hoopgevende Kerstboodschap.

Lees ook: Stille Nacht: De oorsprong van het lied

Onze taak

Maar juist in deze duisternis ligt een belangrijke taak voor ons Het is belangrijk dat de liefhebbers van deze christelijke feestdag een tegengeluid laten horen en niet klakkeloos overstag gaan voor de Kerstcancelaars. Wens iedereen die u kent een zalig Kerstfeest toe en bezoek een Kerstnachtmis. Zing uit volle borst Kerstliederen mee en zet bij u thuis de mooiste kerstboom en kerststal neer. Zo kunnen we de ware Geest van Kerst in ere houden en met de warme en hoopgevende boodschap van Kerst deze donkere wereld verlichten.

In de woorden van Christus Zelf: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16)

Laatst bijgewerkt: 22 december 2022 16:20

Doneer