10 redenen waarom transgenderisme de ergste vijand van het gezin is

10 redenen waarom transgenderisme de ergste vijand van het gezin is

THEMA'S:

Wat de transgender revolutie wil is zelfdestructief, tiranniek, onwetenschappelijk, immoreel, misbruik en ongezond.

1. Transgenderisme is tiranniek

Op 13 mei 2016 vaardigde de regering-Obama een ingrijpend dictaat uit, waarbij zij alle openbare scholen opdroeg leden van één biologisch geslacht toe te staan de douches, kleedkamers en toiletten van het andere geslacht te gebruiken. In één klap legde de federale regering alle openbare scholen in het land transgendertoiletten op. Staten die tegen de maatregel waren, werden bedreigd met zware sancties zoals het verlies van federale fondsen. De legitieme zorgen van ouders over hun kinderen werden terzijde geschoven. Het recht op privacy en het belang van het bewaken van de onschuld van onze kinderen werden eveneens met voeten getreden. De transgenderbeweging is, net als de islam, alleen tevreden met totale onderwerping. Onder deze nieuwe tirannie zijn scholen, universiteiten, bedrijven en zelfs kerken niet langer vrij om hun morele principes te volgen. De christelijke moraal wordt niet getolereerd.

Lees ook: Baanbrekend onderzoek wijst naar groepsdruk en psychische problemen als hoofdoorzaken voor genderdysforie

2. Het voedt kindermisbruik

Transgenderisme is vooral schadelijk voor kinderen. Volgens het American College of Pediatricians is de publieke promotie van transgenderisme een vorm van kindermishandeling: "Kinderen laten geloven dat een levenslange chemische en chirurgische imitatie van het andere geslacht normaal en gezond is, is kindermisbruik. Het goedkeuren van genderdiscrepantie als normaal via openbaar onderwijs en wettelijk beleid zal kinderen en ouders in verwarring brengen, waardoor meer kinderen zich melden bij 'genderklinieken' waar ze medicijnen krijgen. Dit zorgt er op zijn beurt vrijwel voor dat zij een leven lang zullen 'kiezen' voor kankerverwekkende en anderszins giftige geslachtsveranderende hormonen, en waarschijnlijk onnodige chirurgische verminking van hun gezonde lichaamsdelen zullen overwegen als jonge volwassenen."[1] Deze vorm van kindermisbruik moet krachtig worden bestreden.

3. Het is in strijd met biologie en wetenschap

Genderideologie is in tegenspraak met de basis biologie. Dezelfde progressieve beweging die ooit aanbad op het seculiere altaar van de wetenschap, met uitsluiting van God en metafysica, heeft zich gekeerd tegen haar eigen wetenschap-is-alles dogma. Nu wordt al het wetenschappelijk bewijs dat het transgenderverhaal weerlegt, terzijde geschoven. Het American College of Pediatricians is echter duidelijk: "Menselijke seksualiteit is een objectieve biologische binaire eigenschap: 'XY' en 'XX' zijn genetische markers van gezondheid - geen genetische markers van een stoornis. De norm voor het menselijk ontwerp is om als man of vrouw verwekt te worden. De menselijke seksualiteit is binair door het ontwerp met als duidelijk doel de voortplanting en de bloei van onze soort. Dit principe is vanzelfsprekend.... Personen met stoornissen in de geslachtsontwikkeling vormen geen derde geslacht."[2]

Bestel gratis: Genderboek

4. Biologisch geslacht kan niet veranderen

Degenen die de transgender-ideologie omarmen doen alsof mannen in vrouwen kunnen veranderen of dat vrouwen in mannen kunnen veranderen. Maar hun bewering is onjuist. "Het is fysiologisch onmogelijk iemands geslacht te veranderen, omdat het geslacht van elk individu in de genen is gecodeerd -XX als het een vrouw is, XY als het een man is. Chirurgie kan alleen het uiterlijk van het andere geslacht namaken," verklaren Dr. Richard P. Fitzgibbons, M.D., Philip M. Sutton, Ph.D., en Dale O'Leary in een goed gedocumenteerde studie. Deze artsen bevestigen dat de seksuele identiteit "op elke cel van het lichaam staat geschreven en door middel van DNA-tests kan worden vastgesteld. Het kan niet worden veranderd."[3]

5. Het vervormt mannelijkheid en vrouwelijkheid

De transgenderideologie beweert dat de biologische realiteit niet iemands geslacht bepaalt - dat doen de gevoelens. Daarom staan de verschillen tussen man en vrouw, net als de kleding die we dragen, los van onze identiteit en zijn ze voortdurend in beweging. Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn slechts etiketten die worden gebruikt om te beschrijven wat we zien, maar die geen enkele substantiële basis hebben. De feministische ideologe, lesbienne en schrijfster Simone de Beauvoir bevestigde dat "je niet geboren wordt als vrouw, maar dat je het wordt". De hele bedoeling van het feminisme is niet zozeer om de zogenaamde "onderdrukkende" mannelijke klasse te elimineren, maar om elk verschil tussen de seksen op te heffen. Hier zien we hoe de homoseksuele, transgender en feministische bewegingen verbonden zijn. Ze delen hetzelfde einddoel: de vernietiging van man en vrouw, mannelijkheid en vrouwelijkheid.

Lees ook: Hoe het transgenderisme de deur opent voor pedofilie

6. Het vernietigt de rede

Een fundamenteel onderdeel van logica en rede is het idee dat dingen een doel hebben. Het doel van onze ogen, bijvoorbeeld, is om ons zicht te verschaffen. De vleugels van een zeearend bestaan om hem te laten vliegen. Onze longen bestaan om te ademen en zuurstof op te nemen, en onze oren bestaan om te horen. Het primaire doel van menselijke seksualiteit is voortplanting. Maar transgenderisme ontkent, net als homoseksualiteit en feminisme, dit principe, en tast daarom de menselijke rede zelf aan, wat een vorm van opzettelijke waanzin is.

7. Transgenderisme is zelfvernietigend

De homoseksuele beweging maakt levens kapot. Spijt, wanhoop en zelfmoord komen vaak voor bij hen die de "T" van de lhbt-levensstijl aannemen. Walt Heyer, een man die spijt heeft dat hij jarenlang als vrouw heeft geleefd, zei: "Ik wist dat ik geen echte vrouw was, wat mijn identificatiedocumenten ook zeiden. Ik had extreme maatregelen genomen om mijn genderconflict op te lossen, maar het veranderen van geslacht had niet gewerkt. Het was duidelijk een maskerade."[4] "Transgenders vernietigen niet alleen hun geboorte-identiteit," legde Heyer uit, "ze vernietigen iedereen en alles in hun kielzog: familie, vrouw, kinderen, broers of zussen, en carrière. Dit toont zeker het gedrag van iemand die vastbesloten is tot totale zelfvernietiging en zelfbeschadiging."[5] De stress die gepaard gaat met een levensstijl die de natuur geweld aandoet is duidelijk. Volgens de American Foundation for Suicide Prevention heeft 41% van degenen die zich identificeren als transgender in Amerika geprobeerd zelfmoord te plegen. [6] Dat is vijfentwintig keer hoger dan het nationale gemiddelde.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

8. Waartoe het transgenderisme ons zal leiden: Trans-species

Als een man kan doen alsof hij een vrouw is, waarom kan hij dan niet beweren dat hij niet-menselijk is? Zo'n relativistische conclusie is er helaas: het heet trans-species, ook bekend als furries of otherkins. Mensen met Species Identity Disorder beschouwen zichzelf als niet-menselijk en worden opgevoerd bij homoparades. De argumenten die de trans-species beweging gebruikt om hun menselijke status in twijfel te trekken zijn in wezen dezelfde als die van de transgender beweging. Wanneer gevoelens de werkelijkheid vervangen, sterft de logica. Het intellect, het hoogste deel van de mens, wordt gedegradeerd. Het dier regeert. En onze goddeloze cultuur zet ons onder druk om mee te spelen met deze verdorven fantasieën. Als deze stoornissen eenmaal als normaal worden beschouwd, wat kan de ongebreidelde passies er dan nog van weerhouden grotere vormen van verdorvenheid te introduceren? Wat zal de menselijke rede beschermen tegen verdere vernietiging?

9. Transgender ideologie en religieuze vervolging

De transgender-ideologie, begunstigd door het secularisme, kan de ergste vorm van religieuze vervolging veroorzaken, omdat zij een perversie van de geest oplegt, te beginnen met kleine kinderen. Degenen die zich ertegen verzetten zijn het doelwit van deze nieuwe religie van gelijkheid, die kinderen verplicht tot het volgen van gevoeligheidstrainingen en genderindoctrinatie. Inderdaad, zij die de homoseksuele beweging toejuichen - of ze dat nu weten of niet - zijn de facto dienaars van een nieuwe religie. Zijn doctrine: Transgender Ideologie. Haar valse god: Radicale gelijkheid en roekeloos liberalisme. Haar predikanten: Leiders van de homoseksuele beweging. Haar volgelingen: Liberale media, immorele politici en, helaas, dissidente leden van de geestelijkheid. Haar "inquisitie": Antidiscriminatiewetten die de orde en vrede bedreigen. Zijn "excommunicatie": Iedereen die de waarheid spreekt wordt bestempeld als "homofoob" of "transfoob".

Lees ook: Rapport transgenderzorg: genderpropaganda in wetenschappelijk jasje

10. Het beledigt God

Het verlangen om iemands biologische geslacht te veranderen ontkent niet alleen de werkelijkheid, maar beledigt ook God. Niemand wordt toevallig als man of vrouw geboren, maar volgens een plan van de Goddelijke Voorzienigheid: "Voordat ik u in de baarmoeder vormde, kende ik u, voordat u geboren werd, droeg ik u op, een profeet voor de volken stelde ik u aan" (Jer. 1:5). God schiep man en vrouw (Gen. 1:27). Daarom is het opzettelijk tegenspreken van de biologische aard van de mens een daad van opstand tegen onze Schepper. Liefdadigheid roept ons op om mensen te helpen die getroffen zijn of verward zijn over hun eigen geslacht, niet om hun verwarring te vergroten door hun een valse oplossing aan te bieden. Naastenliefde "verheugt zich niet over onrecht, maar verblijdt zich met de waarheid" (1 Kor. 13:6). Daarom kan naastenliefde nooit tegenover de waarheid staan, want alleen de waarheid kan je vrijmaken (Joh. 8:32).

Dit artikel verscheen eerder op TFP.org

Voetnoten

  1. The American College of Pediatricians, “Gender Ideology Harms Children,” www.acpeds.org/the-college-speaks/position-statements/gender-ideology-harms-children.
  2. Ibid.
  3. The National Catholic Bioethics Center, “The Psychopathology of ‘Sex Reassignment’ Surgery: Assessing Its Medical, Psychological, and Ethical Appropriateness” by Richard P. Fitzgibbons, M.D., Philip M. Sutton, Ph.D., and Dale O’Leary.
  4. The Public Discourse, “I Was a Transgender Woman” by Walt Heyer, www.thepublicdiscourse.com/2015/04/14688/.
  5. The Federalist, “Transgender Characters May Win Emmys, But Transgender People Hurt Themselves” by Walt Heyer, http://thefederalist.com/2015/09/22/transgender-characters-may-win-emmys-but-transgender-people-hurt-themselves/.
  6. The Williams Institute, “Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults” by Ann P. Haas, Ph.D., Philip L. Rogers, Ph.D., and Jody L. Herman, Ph.D. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf.

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2023 06:10

Doneer