Rapport transgenderzorg: genderpropaganda in wetenschappelijk jasje

Geslachtsverwarring bij pubers is gewoonlijk iets voorbijgaands. (Beeld: Adobestock)

Rapport transgenderzorg: genderpropaganda in wetenschappelijk jasje

THEMA'S:

De explosieve vraag naar ‘transgenderzorg’ is geen besmettelijk modeverschijnsel, maar het gevolg van onvoldoende acceptatie en integratie van transgenders. Als je zoiets leest, weet je eigenlijk al dat je niet met wetenschap, maar met propaganda van doen hebt. Universitaire propaganda, dat wel. Zij het dan van overheidswege besteld via ZonMw, een ‘zelfstandig bestuursorgaan’ (zbo) voor de zorg, dat voor de overheid werkt zonder daar formeel deel van uit te maken.

'Onderzoekers' tussen aanhalingtekens

De conclusies zijn te vinden in een rapport van ‘onderzoekers’ van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die van de transgenderhype een specialisme heeft gemaakt. ‘Onderzoekers’ hier tussen aanhalingstekens, want het gaat niet om gespecialiseerde medici of psychiaters, dus ter zake deskundigen, maar om zulke wetenschappers als Enny Das, ‘hoogleraar communicatie en beïnvloeding’ en de psychologe Chris Verhaak, van wie je met een vijftienjarige betrokkenheid bij transgenderzorg nauwelijks een kritische blik kunt verwachten.

'Transgenders lijden onder minderheidsstress'

Geen wonder dan ook dat de uitkomst van hun rapport is dat de explosieve toename van vermeende transgenderpersonen geen om zich heen grijpende sociale besmetting is maar, aldus de onderzoekers, juist een gevolg van het gebrekkige zorgaanbod. De vreemde redenering is dat vermeende transgenders zouden lijden onder “minderheidsstress” en daarom de deur platlopen op de plaats waar die zorg wel te krijgen is en waar de ‘transgenderzorg’ is geconcentreerd.

Bestel gratis: Genderboek

Transgenders werven en doorverwijzen

Heel de samenleving moet volgens de onderzoekers daarom om de schop om de vermeende transgenders op te vangen, te erkennen en door te verwijzen. Ze bepleiten een “tweesporenbeleid”, want naast de klantenwerving, moet daarnaast ook het eigen winkeltje, de ‘specialistische transgenderzorg’, meer middelen krijgen. Beide sporen zijn dus in het voordeel van de onderzoekers.

Internationaal steeds meer bedenkingen

Het rapport jaagt zo de transgenderhype nog verder aan, terwijl het een rampzalige maatschappelijke ontwikkeling is die vooral jonge mensen verwart en een traject instuurt dat tot onomkeerbare beslissingen en lichamelijke verminkingen leidt. Dit wordt internationaal steeds breder ingezien. Steeds meer landen worden terughoudender in transgenderbeleid of maken zelfs rechtsomkeert in hun beleid, zoals Zweden. In Engeland wordt de bekendste transgenderkliniek, Tavistock in Londen, dit voorjaar gesloten omdat het aan meer dan duizend kinderen op medisch aanvechtbare wijze puberteitsblokkers heeft voorgeschreven.

Onderzoekers bewijzen lippendienst aan kritiek

De Nijmeegse onderzoekers bewijzen lippendienst aan de kritiek van onzorgvuldigheid bij het vaststellen van transgenderproblematiek en proberen die te ondervangen door te waarschuwen voor “pathologiseren van de klachten” “waarbij psychosociale problemen die hun oorsprong hebben in de samenleving worden opgepakt in de medische context”. Maar deze toegeving draaien ze naar hun eigen voordeel: “Zonder investering in de maatschappelijke aspecten van genderdiversiteit zullen de groeiende wachtlijsten alleen nog maar verder toenemen”.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Nog meer transpropaganda en geldverspilling

De verantwoordelijke zorgminister Ernst Kuipers (D66) gaat kritiekloos mee met het onderzoek dat hij heeft besteld. Hij neemt de aanbeveling voor een tweesporenbeleid over. “Het kabinet blijft proberen de wachtlijsten voor de specialistische zorg weg te werken” zo belooft zijn persbericht. “Tegelijk roept hij het onderwijs en de maatschappelijke organisaties op hun rol te pakken.” Ook zegt Kuipers “een onafhankelijke en verbindende organisatie voor de transgenderzorg” toe. Met andere woorden, nog meer transpropaganda, nog meer geldverspilling, maar het ergste: nog meer jonge mensen die in verwardheid raken en zich onomkeerbaar laten verminken.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2023 11:27

Doneer