Amerikaanse kinderartsen: 'geslachtsverandering' is onzinnig en schadelijk

Amerikaanse kinderartsen: 'geslachtsverandering' is onzinnig en schadelijk

Kinderen die in verwarring zijn over hun geslacht, worden steeds vaker met verminkende operaties en schadelijke hormoonbehandelingen te lijf gegaan. De Seksuele Revolutie eet haar eigen kinderen op om uiteindelijk de door God geschapen ordeningen in natuur en samenleving te vernietigen.

Met negenjaar in 'geslachtstransitie'

In Groot-Brittannië kunnen negenjarigen met genderdysforie al medicijnen nemen om de puberteit uit te stellen als eerste stap in de richting van een geslachtsverandering. Maandelijkse injecties van deze geneesmiddelen worden gebruikt om de ontwikkeling van de geslachtsorganen van het kind te blokkeren, waardoor de productie van testosteron en oestrogeen wordt belemmerd. Bij mannen voorkomen ze dat de stem dieper wordt en blokkeren ze de verschijning van baardhaar; bij vrouwen voorkomen ze de menstruatiecyclus en de ontwikkeling van de borsten, waardoor de geslachtsverandering in de toekomst wordt vergemakkelijkt.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Kinderartsen luiden noodklok

Toch heeft het American College of Pediatricians in 2017 in het artikel 'Gender Ideology Harms Children' de onzin en schadelijkheid van dergelijke behandelingen aangetoond. Deze artsen schrijven duidelijk dat:

  • Niemand geboren wordt met een gender. Iedereen wordt geboren met een biologisch geslacht. Gender (een bewustzijn en gevoel van zichzelf als man of vrouw) is een sociaal- en psychologisch concept; geen objectief biologisch concept. Niemand wordt met een zelfbewustzijn van man of vrouw geboren; dit bewustzijn ontwikkelt zich in de loop van de tijd en kan, zoals alle ontwikkelingsprocessen, ontsporen door de subjectieve percepties, relaties en negatieve ervaringen van een kind van jongs af aan. Mensen die zich identificeren als 'zich voelend als het andere geslacht' of 'ergens daartussenin' vormen geen derde geslacht. Het blijven biologische mannen of biologische vrouwen...

  • Iemands geloof dat hij of zij iets is wat hij of zij niet is, is op zijn best een teken van verward denken. Wanneer een verder gezonde biologische jongen denkt dat hij een meisje is, of een verder gezond biologisch meisje denkt dat ze een jongen is, bestaat er een objectief psychologisch probleem dat gelegen is in de geest en niet in het lichaam, en dat als zodanig behandeld moet worden. Deze kinderen lijden aan genderdysforie. Genderdysforie (GD), voorheen opgenomen als Gender Identity Disorder (GID), is een erkende geestelijke stoornis in de meest recente uitgave van het Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association (DSM-5).

  • Puberteit is geen ziekte en puberteit-blokkerende hormonen kunnen gevaarlijk zijn. Omkeerbaar of niet, puberteit-blokkerende hormonen leiden een toestand van ziekte in - de afwezigheid van puberteit - en remmen de groei en vruchtbaarheid bij een voorheen biologisch gezond kind.

  • Volgens de DSM-5 accepteert maar liefst 98% van de in de war geraakte jongens en 88% van de in de war geraakte meisjes uiteindelijk hun biologische geslacht na hun natuurlijke puberteit.

  • Kinderen bewerken om hen te doen geloven dat een leven van chemische en chirurgische nabootsing van het andere geslacht normaal en gezond is, is kindermisbruik. Het ondersteunen van geslachtsverwarring als iets normaals via openbaar onderwijs en wettelijk beleid zal kinderen en ouders in verwarring brengen, waardoor meer kinderen hun toevlucht zullen nemen tot 'genderklinieken', waar zij zullen worden voorzien van medicamenten die de puberteit blokkeren.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Verder bewijs

Andere vakmensen op dit gebied delen deze overwegingen. In een speciaal rapport 'Sexuality and Gender. Findings from the Biological, Psychological and Social Sciences', ondertekend door de doktoren Lawrence S. Mayer en Paul R. McHugh en gepubliceerd door The New Atlantis in het najaar van 2016 stelt ons in staat om deze conclusies te trekken:

  • Het begrip van seksuele geaardheid als een aangeboren, biologisch gefixeerde eigenschap van het menselijk wezen, onafhankelijk van het biologische geslacht - het idee dat mensen 'op die manier geboren worden' - wordt niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs.

  • Het idee dat een tweejarige, die gedachten of gedragingen heeft geuit die vereenzelvigd worden met het andere geslacht, voor het leven als transgender kan worden bestempeld, heeft absoluut geen steun in de wetenschap. Het is dan ook onbillijk om te denken dat alle kinderen die op een bepaald moment in hun ontwikkeling, met name vóór de puberteit, voor hun geslacht niet-typische gedachten of gedragingen hebben, aangemoedigd moeten worden om transgender te worden.

  • Er is weinig wetenschappelijk bewijs voor de therapeutische waarde van behandelingen die de puberteit vertragen of de secundaire geslachtskenmerken van jonge mensen wijzigen. Er is geen bewijs voor het idee dat alle kinderen die atypische gedachten of gedrag voor hun geslacht vertonen, aangemoedigd moeten worden om transgender te worden.

Dit artikel is een fragment uit de brochure Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?, uitgegeven door de campagne Gezin in Gevaar. Bestel uw gratis exemplaar HIER.

Bestel gratis: Genderboek

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:44

Doneer