Zelfs VN-rapporteur begroet stopzetting puberteitsblokkers

VN-rapporteur Reem Alsalem: stop met het muilkorven van wie kritiek hebben op de verstrekking van puberteitsblokkers aan kinderen. (Foto UN Women/Ryan Brown via Flickr, CC BY NC-ND 2.0 DEED)

Zelfs VN-rapporteur begroet stopzetting puberteitsblokkers

THEMA'S:

Reem Alsalem, de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen en meisje, heeft het besluit begroet van de Engelse autoriteiten om te stoppen met de routinematige verstrekking van puberteitsblokkers aan kinderen. Deze verstrekking vindt gewoonlijk plaats als inleiding op een geslachtsverandering.

Explosieve toename geslachtsverwarring

De stopzetting is een gevolg van de toenemende bezorgdheid over het explosief gestegen aantal geslachtsverwarde jongeren, in het bijzonder meisjes en de uitwerking die puberteitsblokkers – het belangrijkste instrument van de genderideologie - zouden kunnen hebben op de ontwikkeling van hun hersenen. Gezin in Gevaar waarschuwt al sinds 2018 voor de risico's van opgedrongen puberteitsblokkers.

Rapport Hilary Cass

De ontwikkeling stemt overeen met verschillende West-Europese landen die de toegang hebben beperkt tot soortgelijke geslachtsidentiteitsbehandelingen waarvan de voordelen “opmerkelijk zwak” bleken te zijn, volgens een onderzoek in opdracht van de National Health Service (NHS) van Engeland, dat op 10 april werd gepubliceerd door consultant kinderarts Hilary Cass.

Volg GIG op Telegram

‘Verwoestende’ genderbehandelingen

Als Speciale VN-rapporteur verwelkomde Reem Alsalem ook de toezegging van de Britse minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg om gevolg te geven aan de conclusies van het Cass-rapport, dat “heel duidelijk de verwoestende gevolgen heeft aangetoond die het beleid inzake genderbehandelingen heeft gehad op de mensenrechten van kinderen, inclusief meisjes ... de implicaties ervan reiken verder dan het Verenigd Koninkrijk”, aldus de Jordaanse juriste.

Van 15 gevallen naar 1071…

De onafhankelijke juridische expert haalde de bevindingen van het onderzoek aan dat tussen 2009 en 2016 het aantal tienermeisjes dat werd doorverwezen naar de NHS-dienst voor genderdysforie van slechts 15 is gestegen naar 1.071. Deze doorverwijzingen “hebben de fundamentele rechten van meisjes geschonden”, vindt Alsalem, in het bijzonder “fundamentele principes, zoals de noodzaak om het belang van het kind te handhaven bij alle beslissingen die hun leven beïnvloeden”, benadrukte zij.

Meisjes met angst en depressies

Gezien het “buitengewoon hoge aantal tienermeisjes” dat de afgelopen jaren te maken heeft gehad met angst en depressie, meent Alsalem dat het van cruciaal belang is dat gezondheidsautoriteiten stoppen met “het snel opstarten van permanente geslachtsveranderingstrajecten die gewoonlijk beginnen met puberteitsblokkers, die tijdelijke of permanente verstoring van het rijpen van de hersenen kunnen veroorzaken”.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Kijk naar alternatieven

In plaats daarvan moeten meisjes die mogelijk op zoek zijn naar “geslachtsbevestigende interventies” meer psychologische ondersteuning krijgen, en beschermd worden door wetgeving die ervoor moet zorgen dat “overgang niet de enige optie wordt die aanvaardbaar is om met hen te bespreken”. In de praktijk blijken jongeren vrijwel altijd over geslachtstwijfels heen te groeien.

Ondersteuning bij overgang

Dezelfde mogelijkheid voor bredere therapeutische ondersteuning zou ook beschikbaar moeten zijn voor 'detransitioners' - mensen die gestopt zijn met hun geslachtsverandering - “van wie de meesten meisjes zijn”, stelde Alsalem, ter ondersteuning van de bevindingen van het Cass-rapport. “Veel te lang is het lijden van deze groep kinderen en volwassenen genegeerd of buiten beschouwing gelaten. De bevindingen en aanbevelingen van het rapport geven aan dat ze gehoord en gezien zijn en dat hun specifieke behoeften erkend zijn.”

Giftig debat

Volgens het rapport van Hilary Cass worden er tegenwoordig “veel meer” jonge meisjes doorverwezen voor een geslachtsverandering, wat een duidelijke verandering betekent ten opzichte van het verleden, toen de meeste verzoeken om medische hulp afkomstig waren van jongens in de puberteit.

Stop de afbraak van artikel 23!

Stop intimidatie gender-critici

Alsalem deed opnieuw een oproep tot redelijkheid en verdraagzaamheid als het erom gaat geslachtsveranderende behandelingen kritisch te bespreken. Fanatieke genderideologen zorgen voor een “giftigheid van het debat” die ook door het Cass-rapport is opgemerkt. Cass benadrukte dan ook dat kritische onderzoekers en academici niet “het zwijgen mag worden opgelegd, of mogen worden bedreigd of geïntimideerd”.

Laatst bijgewerkt: 30 april 2024 19:47

Doneer