“Transgenderisme gaat niet over genderdysforie maar over vrijheid en gelijkheid”

“Transgenderisme gaat niet over genderdysforie maar over vrijheid en gelijkheid”

THEMA'S:

Het interkerkelijk platform Bijbels Beraad Man/Vrouw organiseerde op 1 juli jl. een conferentie over transgenderisme. Er werden lezingen gehouden door prof. dr. A.A.M. Kinneging, drs. E. van Hoek, ds. C. Sonnevelt en ds. H.H. Klomp. Gezin in Gevaar was met een afvaardiging aanwezig.

Franse Revolutie

De dag werd geopend door voorzitter Laurens van der Tang, waarna prof. dr. Andreas Kinneging een cultuur-historische inleiding gaf op het thema transgenderisme. Zijn lezing concentreerde zich op de credo’s ‘vrijheid en gelijkheid’ die sinds de Franse Revolutie tot het hoogste gebod zijn verheven. Het christendom heeft de Franse Revolutie altijd afgewezen, maar heeft de Romantiek omarmd. Daarin is ‘jezelf zijn’ het hoogste goed. “Iedereen in lijn met het Réveil omhelst de Romantiek”, aldus de hoogleraar. Volgens Kinneging gaat het bij transgenderisme niet over een geslachtsidentiteitsstoornis, “maar over vrijheid en gelijkheid”. Hij trekt daarbij de lijn naar de zondeval in Genesis 3: “De mens wilde gelijk zijn aan God en niemand als zijn meerdere erkennen. De mens wilde ook vrij zijn. Vrij van goddelijk gebod. Vrij om zelf te bepalen wat te doen en wat te laten”.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Christelijke traditie

Aan de hand van Plato, Aristoteles, Augustinus en Thomas van Aquino laat Kinneging zien dat vrijheid en gelijkheid altijd zijn afgewezen door de christelijke traditie. “Het gaat er niet om te kunnen doen wat je wilt of om gelijk te zijn aan de ander. Maar om een goed mens te zijn, dat je de deugden bezit”. Toegepast op transgenderisme, concludeert hij dat het in eerste instantie bij een mens gaat om het zielenheil en de strijd tegen de zonde. Deugden als wijsheid en liefde zijn daarin leidend. “Een geslachtsoperatie lost niets op”, volgens hem. “Het is fout als men een dergelijke operatie op de eerste plaats stelt”.

Een valse noot in zijn betoog was dat naar zijn inschatting Augustinus en de protestant Calvijn geen echt probleem gehad zouden hebben met iemand “die zich laat ombouwen”. Het is naar de mening van Kinneging niet iets heel wezenlijks. Ook in de zaal leek dit idee niet veel bijval te krijgen.

Lees ook: Wat komt er na de transgenderrevolutie?

Emotionele framing van genderlobby

Drs. Elise van Hoek-Burgerhart van de Nederlandse Patiënten Vereniging belichtte de medisch-ethische kant en de internationale ontwikkelingen omtrent transgenderisme. Het viel in haar lezing op hoezeer zij meeging in het emotionele frame dat de genderlobby rondom transgenderisme heeft gecreëerd. Door individuele ‘zielige’ voorbeelden probeert de lhbt-lobby de geesten rijp te maken voor acceptatie van transgenderisme. Het bestaan van geslachtsidentiteitsstoornissen wordt zo gemakkelijk vermengd met de ideologie dat de mens zijn lichaam kan scheppen naar zijn eigen gewenste beeld. Van Hoek trapte in die valkuil en dat is nu juist waarvoor op een bijeenkomst van een interkerkelijk platform gewaarschuwd zou moeten worden.

“Antichristelijke genderideologie”

Ds. C. Sonnevelt uit Alblasserdam maakte duidelijk een scheiding tussen geslachtsidentiteitsstoornis en de transgenderideologie. Volgens de predikant is een pastorale benadering van mensen met dergelijke stoornissen er altijd al geweest en spelen er nu meer dingen. “Het is nu een frontale aanval op Gods scheppingsorde door een antigoddelijke en antichristelijke genderideologie”. Een geslachtsoperatie “verminkt het lichaam”, zegt hij en is een “miskenning van het feit dat God de Schepper van het leven het geslacht heeft bepaald.” Hij riep allen op om niet mee te gaan met de wind die waait: “Transgenderideologie neemt de vaste bodem weg die onze Schepper gemaakt heeft”.

“Kunnen we stil blijven als een complete generatie wordt gehersenspoeld?”, vroeg hij aan de aanwezigen. “Als de fundamenten worden omgestoten, is het dan niet Gebot der Stunde om te spreken? We moeten toch stelling nemen tegen deze ideologische vloedgolf?”

Ds. Sonnevelt refereerde ook nog aan de Romantiek en dat nu niet langer geldt, “Ik denk dus ik besta”, maar “Ik voel dus ik besta”. Daarmee rust onze persoonlijkheid op het minst stabiele deel van ons mens-zijn. “Dat is heel gevaarlijk”, benadrukte de predikant.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Overheid

Ds. Klomp uit Veenendaal volgde dezelfde lijn als ds. Sonnevelt en wees op de sturende rol van de overheid: “Onze overheid wil met misbruik van de kleuren van de regenboog ons dit opdringen.” Ds. Klomp is als sinds 1984 onderdeel van de Christelijke Werkgroep Transseksualiteit, die pastorale hulp biedt aan christenen die te kampen hebben met een geslachtsidentiteitsstoornis. Daarbij is een geslachtsoperatie volgens hem nooit een optie. “Niet gaan snijden in een gezond lichaam om ons eigen wil. Je blijft een man al doe je een ‘transitie’”.

Debat

Bijbels Beraad Man/Vrouw heeft zo een aanzet gedaan om het debat over transgenderisme in Nederland een stimulans te geven. Een afvaardiging van Gezin in Gevaar was aanwezig om contact te leggen met de organisatie, de sprekers en de toehoorders. Aan veel van de 250 aanwezigen hebben wij ons kritische onderzoek Seksuele indoctrinatie in schoolboeken uitgereikt.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2021 22:30

Doneer