Fiscale discriminatie gezin gaat gewoon door: tot zes maal zwaarder belast!

Fiscale discriminatie gezin gaat gewoon door: tot zes maal zwaarder belast!

THEMA'S:

Belastingdiscriminatie is in Nederland al jarenlang een feit. Deze discriminatie gaat ook volgend jaar weer verder. Alleenverdieners, dus kostwinners van een gezin, betalen tot ruim zes maal zoveel belasting.

Extra boeten

Of liever gezegd, echtparen met een gebruikelijke rolverdeling in het gezin, worden fiscaal voor die keuze gestraft. En zwaar ook. Terwijl ze omwille van hun kinderen en de samenhang van het gezin toch al genoegen nemen met minder inkomen dan tweeverdieners, laat de overheid ze daar nog eens extra voor boeten.

‘Langs de kant’

Om geen andere dan ideologische redenen: vrouwen moeten werken, of ze nu moeder zijn en voor kinderen te zorgen hebben of niet. Zoals premier Balkenende – nota bene een christendemocraat – ooit in de Tweede Kamer uitriep: “Teveel vrouwen staan nog langs de kant!”.

Alleen betaald werk telt

“Langs de kant”. Dit is een slag in het gezicht van de Nederlandse huismoeder, die niet zelden ook nog taken in de mantelzorg heeft of ander sociaal vrijwilligerswerk doet. Voor de overheid telt blijkbaar alleen het betaalde werk. Niet een huishouden voeren en het opvoeden van kinderen.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Zes keer zoveel

Een eenverdienersgezin (met minimaal één kind onder de twaalf jaar) en een jaarinkomen van € 40.000,- draagt komend jaar daarvan € 9302,- aan de fiscus af. Een tweeverdienersgezin, waarvan beide echtelieden (of – als ze niet getrouwd zijn – ‘partners’) gezamenlijk € 40.000,- euro loon ontvangen, hoeft maar € 1476,- euro te betalen. Het verschil bedraagt maar liefst € 7826,-. Het eenverdienersgezin moet dus 6 keer zoveel geld afstaan aan de schatkist.

Splitsingsstelsel

Nergens in Europa is dit verschil groter dan in Nederland, stelt hoogleraar Jos Teunissen tegenover het Reformatorisch Dagblad. “Duitsland en Frankrijk kennen een splitsingsstelsel. In Duitsland worden de belastbare inkomens in een huishouden bij elkaar opgeteld, waarna het totale gezinsinkomen fiscaal worden gesplitst in twee gelijke delen. De onderlinge inkomensinbreng is dus niet relevant.”

Stop de afbraak van artikel 23!

Fundamentele bedenkingen

Teunissen: “Bovendien wordt op beide inkomensdelen een basisaftrek toegepast. Afschaffing van de overdraagbare heffingskorting, zoals in Nederland het geval is, zou daar ondenkbaar zijn omdat ze dit strijdig vinden met de Grondwet.” Dit zijn fundamentele bedenkingen, waar de Nederlandse regering geen enkele last van heeft. Die laat zich – onafhankelijk van politieke samenstelling – al jarenlang enkel door ideologische overwegingen leiden. Traditionele gezinnen betalen het gelag.

Fiscale beboeting

Het is duidelijk dat hier de infiltratie van feministische ideologie achter zit, waarmee de overheid zich inmiddels identificeert. Niet alleen wordt die ideologie met belastinggeld verspreid, echtparen mogen ook geen eigen keuzes meer maken (laat staan traditionele), op straffe van fiscale beboeting. Dit onlangs steeds luider wordende protesten uit de samenleving dat belastingheffing ‘levensvormneutraal’ dient te zijn.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 07:12

Doneer