Waarom de man-vrouw loonkloof in feite een mythe is

Linkse activisten en politici beweren dat vrouwen op de werkvloer massaal onderbetaald worden, puur vanwege hun geslacht. Bij nadere inspectie blijkt deze zogenaamde 'loonkloof' verklaard wordt door andere factoren dan discriminatie.

Waarom de man-vrouw loonkloof in feite een mythe is

THEMA'S:

‘Vanaf vandaag werken vrouwen de rest van het jaar voor niets’. Dat beweert de vakbond FNV op hun website. “Vrouwen verdienen gemiddeld 13% minder per uur dan mannen”, dat komt volgens de vakbond dus overeen met als vrouw vanaf 14 november tot de rest van het jaar voor niks werken. Deze gechargeerde bewering is niet alleen veel te simplistisch, het getuigt ook van een mensbeeld dat vijandig tegenover de werkelijkheid staat.

De loonkloof

De zogenaamde ‘loonkloof’ tussen mannen en vrouwen is berekend door het mediaan jaarinkomen van mannen die fulltime werken te vergelijken met dat van vrouwen. Daaruit blijkt dat dat van mannen hoger te zijn dan dat van vrouwen. Toch ligt de waarheid complexer. Andere factoren zoals werkveld, jaren ervaring en het aantal werkuren per week worden niet meegerekend. Als werkgevers daadwerkelijk zouden wegkomen met het structureel onderbetalen van hun vrouwelijke werknemers vanwege hun geslacht, waarom zouden ze dan überhaupt nog mannen aannemen? Het uitbetalen van lonen is immers een van de grootste kostenposten van menig bedrijf.

Lees ook: Tweede Kamerverkiezingen: politieke partijen over huwelijk, gezin en man-vrouwverhoudingen

Jordan Peterson: “de genderloonkloof bestaat niet”

Een van de meest prominente critici van de loonkloofmythe is de Canadese cultuurcriticus Jordan Peterson. “De bewering dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen alleen veroorzaakt wordt door hun geslacht klopt niet”, aldus de hoogleraar psychologie. Als verklaring voor het verschil in inkomen wijst Peterson in het interview met het Britse Channel 4 op het persoonlijkheidskenmerk inschikkelijkheid. Mensen bij wie deze eigenschap in sterke mate aanwezig is, zijn overwegend vriendelijk en beleefd. Ze houden niet van confrontatie. Echter, in de bedrijfstop – waar het meeste geld te verdienen is – werkt dit juist in je nadeel. Deze karaktereigenschap is sterker bij vrouwen aanwezig dan bij mannen. Dat is volgens de feminisme-criticus een van de oorzaken van de zogenaamde ‘genderloonkloof’.

Hoofdoorzaak loonkloof: man-vrouw verschillen

Het overwegend meer inschikkelijke karakter van vrouwen speelt dus een rol in het verhoudingsgewijs minder geld verdienen dan mannen. Maar er is nog een belangrijkere oorzaak: vrouwen wíllen over het algemeen andere dingen in het leven dan mannen. De banen waar vrouwen in oververtegenwoordigd zijn; de zorg, het onderwijs en andere sociale beroepen, betalen simpelweg minder dan banen waar mannen voor kiezen. De banen waar juist mannen oververtegenwoordigd zijn, zijn vaak vies, gevaarlijk, (fysiek) zwaar of anderszins meer risicovol. “Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde, en dat zullen ze ook nooit zijn”, aldus Peterson.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Een uniek Westers ‘probleem’

In tegenstelling tot landen waar vrouwen daadwerkelijk tweederangsburgers zijn – zoals in veel islamitische landen – zijn Westerse landen de enigen die zich bezighouden met dit niet bestaande ‘probleem’. In Pakistan kunnen vrouwen zich niet permitteren om zich bezig te houden met dit soort luxeproblemen. Interessant genoeg doen veel vrouwen in arme landen meer ‘mannenwerk’ dan hier in Nederland. Maar dit is vaak noodgedwongen. In Oekraïne bijvoorbeeld werken nu veel vrouwen in de kolenmijnen omdat de mannen aan het front vechten. In rijkere landen waar vrouwen veel keuzevrijheid hebben, is een interessante trend zichtbaar: de verschillen in het soort werk dat mannen en vrouwen doen wordt groter.

Discriminatie op grond van geslacht

Het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen bestaat dus wel, maar heeft niets te maken met ‘discriminatie’. De verklaring voor het verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het soort werk dat mannen en vrouwen kunnen en willen doen. Veel linkse politici blijken echter buitengewoon immuun voor dit soort feiten. Partijen als de SP en Volt hebben hun mond vol over het bestrijden van de loonkloof. GL-PvdA-leider Frans Timmermans beweert in zijn verkiezingsprogramma zelfs de loonkloof ‘definitief te zullen dichten’. Het ironische is dat juist deze linkse partijen – met hun vrouwenquotumgedram – discriminatie op grond van geslacht voorstaan.

Lees ook: Jeanne Smits: feminisme is slecht voor vrouwen

“Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”

Mannen en vrouwen zijn dus fundamenteel verschillend. Zo heeft God ons ook geschapen. Man en vrouw zijn geen kopieën, maar complementair. Ze vullen elkaar aan. De Heilige Schrift leert ons dat Adam geschapen is om het land te bewerken (Gen. 2:15), en Eva om haar man te ondersteunen (Gen. 2:18). Dit verklaart waarom mannen meer geïnteresseerd zijn in dingen, en vrouwen meer in mensen. Al van baby af aan zijn jongetjes veel meer bezig met de wereld om zich heen, terwijl pasgeboren meisjes al veel eerder hun moeder en anderen aankijken. Vrouwen hebben dus – letterlijk – vanaf de geboorte al meer oog voor mensen dan mannen.

Kinderen: geschenk of obstakel?

Feministen zouden er goed aan doen om deze verschillen te omarmen en zich net als de rest verwonderen over de superkracht die uitsluitend vrouwen van God hebben gekregen: het baren van kinderen. Het is echter deze gave die linksactivisten als een sta-in-de-weg beschouwen voor hun agenda. Dat alleen al zou reden genoeg moeten zijn om het ontwerp van de Levende God te verkiezen boven deze dode ideologie.

Laatst bijgewerkt: 15 november 2023 05:11

Doneer