Verenigde Staten wijzigt koers omtrent transgenderisme

Bron afbeelding: Wikimedia Commons

Verenigde Staten wijzigt koers omtrent transgenderisme

De Verenigde Staten komt terug van 'geslachtsverandering' bij jonge, verwarde zielen. Politici en ‘detransitioners’ beginnen een gewetenskentering te krijgen. Naar buiten toe wordt meer duidelijk over de onomkeerbare gruwen die kinderen wordt aangedaan, en ook wetgevers worden zich daarvan bewust. Het anti-kindverminking front groeit – de aanval lijkt gezet. De slag is gewonnen, maar de oorlog is verre van voorbij.

Florida richt pijlen op universiteiten

In Florida stelt gouverneur Ron DeSantis onderzoek in naar geslachtsingrepen bij jongeren. Zo zijn zeker 12 staatsuniversiteiten benaderd door (hoge ambtenaren van) de Republikeinse gouverneur. De universiteiten zijn gevraagd inzage te geven over het aantal studenten dat gediagnosticeerd zou zijn met genderdysforie, of al medische behandelingen hebben gehad in campusklinieken. Op grond van maatschappelijk belang wordt deze data gevraagd, maar wat precies met deze gegevens zal gebeuren, is voor nu nog onbekend.

De vragen bij het onderzoek

Het verzoek van DeSantis beperkt zich tot een aantal vragen voor de desbetreffende universiteiten. Zo wordt gevraagd naar het aantal studenten dat “gender-bevestigende” behandelingen heeft gehad, inclusief chirurgische ingrepen. Verder wordt gevraagd naar het aantal studenten dat gediagnosticeerd zou zijn met genderidentiteit verstoringen in de vorm van een medische aandoening, en hoe veel studenten bepaalde middelen zou zijn voorgeschreven, zoals puberteitsremmers, hormonen en meer.

Lees ook: Drag queens en kinderen: nog een gruwel!

Educatie boven indoctrinatie

Na zijn herverkiezing als gouverneur van Florida heeft DeSantis duidelijk gemaakt dat hij, sprekende namens de staat Florida “feiten boven angst” kiest, en “educatie boven indoctrinatie”. Nadat DeSantis in maart 2022 een wet ondertekende dat het voor basisschool-leraren niet meer legaal maakte om kinderen tot en met ongeveer 9 jaar oud les te geven over seksuele voorlichting of genderidentiteit, kwam hij bij veel media in opspraak. Commentaar en verontwaardiging kwam vanuit de progressief-liberale hoek, waar DeSantis als een homo- en transfoob werd betiteld.

Pornografische boeken aangetroffen en verwijderd

Deze persoonlijke aantijgingen weerhouden DeSantis er niet van om de lhbti-propaganda aan te vechten. Zo worden over verschillende districten in Florida boeken uit scholen verwijderd, die volgens de gouverneur ‘pornografisch’ zouden zijn. Een voorbeeld hiervan is het boek Let’s Talk About it: The Teen’s Guide to sex, relationships and being a human. Nadat de conservatieve actiegroep Moms for Liberty een klacht indiende bij het schooldistrict, kreeg het bestuur van DeSantis daar lucht van, en oordeelde het boek pornografisch – het boek verdween van de boekenplanken.

Kansas zet ‘baanbrekende’ stap

Hoewel bij de kop van deze alinea enigszins ironie te bespeuren valt – u komt daar snel genoeg achter – is het uiteraard dieptriest dat deze zet van de staat Kansas een broodnodige is. Kansas is de eerste staat in de VS dat een wet heeft aangenomen die de definitie van een vrouw doet vastleggen. Hiermee is in Kansas een vrouw dus officieel iemand “whose biological reproductive system is developed to produce ova” (waarvan het biologisch voortplantingssysteem is ontwikkeld om eicellen te produceren).

Bestel gratis: Genderboek

Concrete definitie betekent grenzen

Voor wie niet direct door heeft wat dit voor toegevoegde waarde heeft in deze gender-strijd: als men wettelijk vastlegt wat de definitie van een vrouw is, kan daar dus niet van worden afgeweken, en kan er dus ook geen sprake zijn van een afwijkende interpretatie. Het zou betekenen dat mensen bijvoorbeeld de geslachtsregistratie in hun paspoort niet kunnen (laten) aanpassen. Of dat mannelijke gevangenen niet in een vrouwengevangenis kunnen belanden of worden overgeplaatst. En dat mannen- en vrouwensporten gescheiden werelden blijven.

Nieuwe wet schept duidelijkheid over simpel feit

Senator Renee Erickson, initiatiefnemer van deze wet, bepleit dat deze wet een “erg feitelijke” en “objectieve” zet is. De wet kent in principe geen nieuwe rechten toe aan burgers, noch schept de wet nieuwe verplichtingen voor staatsapparaten of onderwijsinstellingen. De wet codificeert louter de betekenis van “vrouw”, wat opzichzelfstaand al voldoende soelaas kan bieden tegen de nare claims van sommige transgender personen. Zoals bekend heeft progressief-liberaal aardig moeite met het definiëren van wat een vrouw precies is. Uit de documentaire van Matt Walsh, politiek nieuwscommentator van The Daily Wire, getiteld “What is a woman?”, blijkt uit tal van interviews dat vele medische ‘experts’ en politici het lastig vinden om uit te leggen wat een vrouw precies is. Ook belicht deze documentaire de vele discussies over transgenderisme, geslachtsoperaties, puberteitsremmers en transgender-atleten in de vrouwensport.

Officiële definitie vormt blokkade

Met al deze bovengenoemde vraagstukken lijkt dan toch echt de eerste stap gezet. Want het wettelijk vastleggen van de definitie vormt blokkades voor veel van deze zondige gedragingen. De bedoeling is natuurlijk dat, als eenmaal in wetten en statuten duidelijk is wat een vrouw precies is, zaken waarbij mannen en vrouwen van elkaar worden gescheiden, zoals sporten, gevangenissen, paspoort en medische zorg, ook gescheiden blijven. Kansas lijkt haar geweten dus te hebben gezuiverd, en nu is het uiteraard afwachten wat de praktische gevolgen zullen zijn van deze aardverschuiving.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Mississippi breekt met verminking jongeren

Het meest recente nieuws is nog wel dat de staat Mississippi gisteren, 28 februari, het uitvoeren van gender-bevestigende procedures bij minderjarigen heeft verboden. Afgelopen dinsdag heeft Republikeinse gouverneur Tate Reeves, in aanwezigheid van Matt Walsh, zijn handtekening gezet onder House Bill 1125 – ook wel bekend als de “Regulate Experimental Adolescent Procedures (REAP) Act”. Met een overweldigende 33-15 meerderheid in de Senaat is deze wet dus van kracht geworden. Hiermee verbiedt de staat dat zorgverleners "geslachtsveranderende" operaties kunnen uitvoeren bij minderjarigen.

Hormonen en pillen ook in prullenbak

Ook is het niet langer mogelijk om puberteitsremmers en ‘cross-sex’ hormonen voor te schrijven en toe te dienen bij minderjarigen. De dokters die nog wel denken willens en wetens geslachts-wijzigende procedures (in de vorm van operaties of het voorschrijven van hormonen en/of puberteitsremmers) op gang te zetten bij minderjarigen, zullen hun medische licentie kwijtraken. Ook bepaalt deze nieuwe wet dat publieke financiering niet meer gebruikt mag worden voor het verminken van minderjarigen.

Kinderen behoeven bescherming

Het vreemde is – en blijft natuurlijk – dat het tot deze tijd volkomen legaal was voor minderjarigen om onder het mes te gaan voor ‘geslachtsverandering’. Een kind hoefde maar hard genoeg te schreeuwen dat het van het andere geslacht was, en hij zou binnen enkele tellen op de operatietafel liggen. Enkele uren later zou het nog steeds verwarde kind wakker worden met verminkte geslachtsdelen. De gevolgen daarvan zijn onomkeerbaar. En zoals Matt Walsh terecht aankaart, is het daarbij natuurlijk gruwelijk dat datzelfde minderjarige kind geen hypotheek kan aanvragen, geen alcohol mag nuttigen, geen tatoeage mag hebben, geen rijbewijs mag hebben en geen creditcard mag bezitten.

Tegen Gods schepping in

Natuurlijk is het belangrijk om daaraan toe te voegen dat, al zouden minderjarigen op al deze vlakken de vrije wil hebben om over hun ‘geslachtsverandering’ te beslissen, dit nog steeds verkeerd is en blijft; het is in strijd met Gods schepping. Ook een ‘weloverwogen keuze’ om de arm af te hakken blijft fout. Het is van belang dat kinderen worden beschermd. Tegen de Kinseyaanse, goddeloze gender-ideologen, maar ook tegen zichzelf. Vooral tegen beslissingen die nooit ofte nimmer kunnen worden teruggedraaid.

Lees ook: Kamerlid Van Haga over Pim Lammers: ‘Je moet kinderen beschermen’

Aardverschuiving, en meer zullen volgen

Zo is het dus bevredigend om te zien dat de Verenigde Staten haar geweten lijkt te zuiveren. In verschillende staten lijkt de aanval gezet, en, Amerika kennende, zal dit een domino-effect hebben. Andere (voornamelijk Republikeinse) staten krijgen hier lucht van, en dat is het nog lastig om je als staat zijnde te verantwoorden voor het nog toelaten van deze verminking van jonge kinderen.

Staan we op?

Vragen zullen worden gesteld, bewijsmateriaal zal, hoe verdrietig dan ook, blijven opstapelen. Duidelijk zal worden wat de schade van deze experimentele verminking is bij de jongeren. Dan valt er niet meer weg te kijken. Wie staat aan de goede kant van de geschiedenis? Pakken wij de draad hier, in ons eigen Nederland, ook op? Of breken wij met het feit dat de man en de vrouw geschapen zijn naar het beeld van God, en sturen we talloze onschuldige kinderen de duisternis in?

Laatst bijgewerkt: 2 maart 2023 09:09

Doneer