Stine Jensen wil zichzelf cancelen bij Gezin in Gevaar

'Blijkbaar is alleen al ons doorborduren op haar column voor Stine Jensen genoeg om panisch te reageren.' (foto: Wikimedia)

Stine Jensen wil zichzelf cancelen bij Gezin in Gevaar

THEMA'S:

Post voor Gezin in Gevaar van Stine Jensen, die behalve filosofe en schrijfster ook columniste is bij NRC Handelsblad (dat haar aanduidt met de gebruikelijk geworden mannelijke beroepsaanduiding als ‘filosoof en schrijver’).

‘Zijn ze nu echt lesbisch?

Wat wil het geval? Stine Jensen schreef onlangs een NRC-column, waarin zij de verwarring van haar dochtertje beschrijft over de ‘verkeringen’ tussen meisjes in haar klas (groep 8). “Mama zijn ze nu echt lesbisch?” Die verwarring wordt door Jensen zelf toegeschreven aan het klassikaal kijken naar de homopropagandistische NPO-serie Anne+, waarin blijkbaar lesbische relaties worden verheerlijkt.

Volledig met seksuele mode mee‘

Niet dat Stine Jensen ook maar op de minste kritische observatie of reflectie betrapt kan worden: ze gaat volledig met de seksuele mode mee. Ze vindt het allemaal prima. Dat is echter niet het onderwerp van het artikel op deze website waarin de filosofe genoemd wordt. Gezin in Gevaar nam haar observatie slechts als uitgangspunt voor een eigen beschouwing op deze site. Dat is de gewoonste zaak van de wereld.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

‘Per direct verwijderen’

Maar Jensen reageert per mail naar Gezin in Gevaar als door een adder gebeten. Ze wil dat Gezin in Gevaar het artikel, waarin haar column - zoals ze zelf ook toegeeft - niet meer is dan een kapstok die ze zelf heeft aangereikt, per direct van de website verwijdert. Ze heeft het gevoel, schrijft ze, voor een fundamentalistisch christelijk karretje gespannen te worden.

Onhoudbare eis

Als dat al zo is, dan zit er voor Stine Jensen toch echt niets anders op dan dat karretje verder te trekken. Want het gewraakte artikel van Gezin in Gevaar blijft uiteraard op de website staan. Per e-mail eisen dat een artikel verwijderd wordt, - we zien maar even af van de door haar gebruikte, weinig respectvolle bewoordingen - enkel maar omdat je genoemd wordt in een context die je niet bevalt, dat krijgt zelfs Poetin niet voor elkaar. Dat is onhoudbaar.

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

Angst voor non-conformisme

De vraag is natuurlijk hoe het mogelijk is dat iemand die zich toch ‘filosoof’ noemt, zo onberaden reageert. De enige verklaring kan zijn: angst om op non-conformisme betrapt te worden en een politiek incorrecte indruk te maken, omdat je geciteerd wordt op een website die kritischer tegenover homoseksualiteit en genderideologie staat dan jijzelf. Niet erg dapper, maar wellicht begrijpelijk: de homolobby kan immers reputaties maken en breken.

'Kom met inhoudelijke argumenten'

Blijkbaar is, hoewel het artikel op de website op geen enkele manier suggereert dat Stine Jensen sympathisant is van Gezin in Gevaar, alleen al ons doorborduren op haar column voor haar genoeg om panisch te reageren. Het meest frappante is dat zij haar eigen NRC-column van 16 december eindigde met de oproep: “Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Kom dan met inhoudelijke argumenten, in plaats van de cancelkaart te spelen.”

Bij die oproep sluit Gezin in Gevaar zich van harte aan. Maar zou Stine Jensen daar niet eerst eens zelf mee moeten beginnen?

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 13 april 2022 11:25

Doneer