‘Seksuele vorming’ is uitgevonden om Westerse beschaving te vernietigen

George Lukács was ervan overtuigd dat om de revolutie te laten slagen de bestaande beschaving vernietigd moest worden. 'Seksuele vorming' voor schoolkinderen was daartoe zijn middel. (Foto: Wikipedia)

‘Seksuele vorming’ is uitgevonden om Westerse beschaving te vernietigen

THEMA'S:

Wie is de uitvinder van ‘seksuele vorming’? Een vraag die “des te belangrijker is nu we weten dat het niet werkt”, zegt columnist Peter Hitchens over het omstreden schoolvak, wijzend op de tienerzwangerschappen, de onthutsende abortuscijfers en stijgende besmettingen met geslachtsziekten.

Heeft ‘seksuele vorming’ een verzwegen doel?

Hitchens is “eindeloos verbaasd” dat niemand de vraag stelt waarom een zo totaal falend onderdeel van school als ‘seksuele vorming’, hoewel aangejaagd door zwaar gesubsidieerde instanties als Rutgers in Nederland en ondanks zijn funeste contraproductiviteit toch op onze kinderen losgelaten blijft worden. Zou het zomaar kunnen, aldus Hitchens, “dat het verklaarde doel niet het verklaarde doel is”? Dat ‘seksuele vorming’ eigenlijk een heel ander doel heeft? Dat het daarom als 'uitgebreide seksuele vorming' wereldwijd wordt uitgerold?

Fanatieke Hongaarse marxist

Wellicht kan de onzalige bedenker ervan ons verder helpen. Maar wie is dat? Hitchens meent het antwoord te hebben: George Lukács (spreek uit: ‘Loekatsj’). De fanatieke Hongaarse marxist en literatuurcriticus, overleden in 1971, is namelijk ook een blauwe maandag politicus geweest. Toen liet hij het schrijven van onleesbare marxistische artikelen over literatuur even liggen om aan de touwtjes te trekken als Volkscommissaris voor Onderwijs en Cultuur. Dat was tijdens de kortstondige Hongaarse radenrepubliek (maart-augustus 1919) van Béla Kun, die uiteraard geïnspireerd was door de Russische Revolutie, net zoals Pieter Jelles Troelstra in dezelfde tijd in Nederland probeerde de revolutie los te trekken, maar met nog minder succes.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Die verdraaide Westerse cultuur

Dat de revolutie slaagde in Rusland maar flopte in Europa, stelde marxisten voor een probleem: waarom kwam het proletariaat in heel Europa niet in opstand en vestigde het geen nieuwe, marxistische orde, zoals hun ideologie voorschreef? Twee prominente marxistische fanatici, Antonio Gramsci in Italië en Georg Lukács in Hongarije, kwamen met een antwoord: de verdraaide westerse cultuur. Die verblindde de arbeiders zo voor hun ware 'klassenbelangen' dat ze er niet naar konden handelen. Dus voordat het socialisme aan de macht kon komen, moest eerst de westerse cultuur vernietigd worden. Daarom stelde Lukács in 1919 de beruchte vraag: "Wie zal ons redden van de Westerse beschaving?".

Middelbare scholen genationaliseerd

Dus toen Lukács in datzelfde jaren zelf aan de knoppen mocht zitten, trad hij meteen hard op. We citeren George Lukács' Marxism, Alienation, Dialectics, Revolution. A Study in Utopia and Ideology van onderzoeker Victor Zitta: “Eerst ontsloeg hij [Lukács] zeven bekende professoren en verving hen door onbekende communisten. Daarna herzag hij het hele lesprogramma en schafte de faculteiten rechten en theologie af. Ook de middelbare scholen werden genationaliseerd, waarvan de meerderheid eigendom was van en gerund werd door katholieke ordes.”

'Onderwijs werd vanzelf pervers'

“Vervolgens werden er commissarissen aangesteld om toezicht te houden en ervoor te zorgen dat de geest van schoolkinderen ook werd "gerevolutioneerd". Teksten die ongunstig waren voor het regime werden verwijderd, ook al kwamen er geen nieuwe teksten en werd het onderwijs vanzelf een beetje lukraak en pervers. Er werden speciale lezingen georganiseerd op scholen en literatuur gedrukt en verspreid om kinderen te "instrueren" over vrije liefde, over de aard van geslachtsgemeenschap, over de archaïsche aard van de burgerlijke familiecodes, over het uit de tijd zijn van huwelijkstrouw en de irrelevantie van religie, die de mens alle plezier ontneemt.”

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

'Vernietiging samenleving enige oplossing'

U ziet: Rutgers had hem dit niet kunnen verbeteren. Lukács maakte het zo bont, dat andere communisten hem probeerden in te tomen. Met name toen ze zagen dat “kinderen, die op deze manier werden aangespoord om vaderlijk gezag en het gezag van de Kerk te verwerpen en te bespotten en om zedelijke voorschriften te negeren, gemakkelijk en spontaan in delinquenten veranderden waartegen alleen de politie kon optreden.” Maar Lukács hield vol dat om revolutie mogelijk te maken “de revolutionaire vernietiging van de samenleving de enige oplossing was”.

Revolutie maken op school om de hoek

Nu zou iemand erop kunnen wijzen dat de Hongaarse radenrepubliek maar enkele maanden bestaan heeft. Dat is zo, maar daarmee was het met Lukács’ funeste invloed bepaald niet gedaan. Hij zou zich na zijn politieke echec van 1919 ontwikkelen tot een invloedrijke intellectueel in dezelfde Westerse beschaving die hij zo haatte, maar waarin hij wel zijn vijandige ideeën kon uitzaaien. Zoals Peter Hitchens zegt: “De revolutionairen die een eeuw geleden zo jammerlijk faalden hun Utopia te vestigen, hebben hun doelen nooit opgegeven. Ze weten nog steeds dat ze gelijk hebben en ze proberen het opnieuw. Ze hebben alleen hun methodes veranderd. Geen barricades meer en straatgevechten. In plaats daarvan werpen ze de ideeën omver die ooit de Westerse beschaving bij elkaar hielden. En dat doen ze op een school bij u om de hoek.”

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2023 13:39

Doneer