Rutte knijpt eenverdienersgezin nóg verder uit

Rutte knijpt eenverdienersgezin nóg verder uit

Wie dacht dat Prinsjesdag 2020 soelaas zou brengen voor eenverdienersgezinnen komt bedrogen uit. De fiscale bestraffing van het gezin waarin de vader geld verdient en de moeder voor de kinderen zorgt, gaat verder. Sterker nog, die loopt nóg hoger op.

Regelrechte boete op 'onfeministisch' gedrag

Dit blijkt geen ‘weeffout’ in de belastingwetgeving te zijn. Het is een regelrechte boete op gedrag dat de overheid onwelgevallig is. Daarom laat zij eenverdienersgezinnen tot zes keer meer belasting betalen. Dit kwam glashelder tot uiting bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB).

Draagvlak

Wanneer komt er nu eens een “fundamentele verandering” in dit fiscaal bestraffen van eenverdienersgezinnen? Deze vraag stelde Kees van der Staaij (SGP) tijdens de APB aan de orde. De kromheid van de huidige situatie is zo zonneklaar, dat voor de aanpak daarvan in de Kamer aanzienlijk draagvlak bestaat. Niet alleen zijn eigen partij, maar ook ChristenUnie, CDA en andere partijen hebben al meermaals om die rechtzetting gevraagd.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Gezinsvriendelijk?

Als antwoord gaf Pieter Heerma, dat zijn partij, het CDA, dat wel geprobeerd had, maar dat ze nu eenmaal “te maken hebben met partijen die daar anders tegenaan kijken”. Met andere woorden: bepaalde partijen houden de fiscale bestraffing van eenverdienersgezinnen in stand, in de hoop moeders zo te dwingen de arbeidsmarkt op te gaan en de zorg voor hun kinderen aan anderen over te laten. Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken streeft dat openlijk na. Maar mag het CDA zich wel tot de gezinsvriendelijke partijen rekenen, zoals Heerma doet voorkomen?

CDA-maatregelen

Prof. Jos Teunissen, prof. em. Staats- en Bestuursrecht en Algemene Staatsleer, kaart het onrecht dat de overheid eenverdienersgezinnen aandoet, al jarenlang aan. Hij wijst erop dat de groeiende kloof tussen een- en tweeverdieners juist voor een groot deel te wijten is aan CDA-maatregelen, zoals de afschaffing van de algemene heffingskorting voor ‘partners’ zonder eigen inkomen. De PvdA was daar notabene tegen. Teunissen verwijt het CDA daarom met “een dubbele tong” te spreken.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Factcheck

Komt ook menig tweeverdienersgezin vaak nauwelijks meer rond, fiscaal is het veel beter af. Eenverdienersgezinnen moeten tot zes keer, soms tot bijna zeven keer meer belasting afdragen dan een echtpaar dat samen evenveel verdient. Dat bevestigt niet alleen het Nederlands Instituut van Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van de miljoenennota, maar eerder deed dat ook al ook de factcheck van NRC Handelsblad dat de berekeningen van prof. Teunisse narekende.

Onaanvaardbaar

Van der Staaij concludeert dat het kabinet zijn belofte niet waarmaakt om de “fiscaal stuitend oneerlijke” behandeling van eenverdienersgezinnen te verkleinen. Bij haar culturele oorlog tegen het klassieke gezin, zoals minister Van Engelshoven die via haar gender-indoctrinatie in het onderwijs heeft ingezet, blijft de regering dus ook van het fiscale instrument bedienen. “Helaas moet ik vaststellen dat de kloof onder dit kabinet nog steeds onaanvaardbaar groot is. En vólgend jaar wordt hij wéér wat dieper. Dat is uiterst pijnlijk”, aldus Van der Staaij. “Vooral voor de gezinnen die het betreft”.

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:42

Doneer