Rutgers: abortuspromotie, gedwongen winkelnering, concurrentievervalsing en héél veel subsidie

Rutgers: abortuspromotie, gedwongen winkelnering, concurrentievervalsing en héél veel subsidie

THEMA'S:

De overheid wil tienerzwangerschappen voorkomen. Daar komt een speciaal plan voor, het ‘Stimuleringsplan seksuele en relationele vorming in het onderwijs’, maar nu al wil staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) daarop vooruitlopen. Via ‘Gezonde School’ (een integraal gezondheidsprogramma voor scholen, dat ook seksuele voorlichting omvat) en met een stevige financiële injectie (een half miljoen) heeft hij honderden scholen bewogen in te schrijven op het thema Relaties en Seksualiteit en op het verwante thema Welbevinden.

Meerdere petten

Allemaal mooi en aardig, maar hoe wordt dit concreet in het vat gegoten? Bij bespreking hiervan in het Kamerdebat van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december zette Kees van der Staaij (SGP) een aantal kritische kanttekeningen bij de rol die ‘kennisinstituut’ Rutgers hierbij speelt. Want Rutgers draagt vele petten tegelijk.

Kees van der Staaij

Zoals Van der Staaij het beschrijft, lijkt het erop dat scholen die op dit aanbod ingaan, in feite een fuik inzwemmen. Zij moeten zich namelijk bedienen van erkende lesmethodes via ‘Gezonde School’ en verplicht een GGD adviseur in de arm nemen. Ze moeten een docent ‘Gezond School-coördinator’ aanwijzen, die – ook weer verplicht - op cursus moet. Scholen zijn daar niet blij mee, volgens Van der Staaij, want zij ervaren dit als “tijdrovende en kostbare rompslomp.” Een docent op cursus kan immers geen les geven.

Lees ook: De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

Gedwongen winkelnering

Veel geld, aldus Van der Staaij gaat bovendien naar de ondersteuningsstructuur van GGD’s. En nu komt het: de seksuele vorming bij ‘Gezonde School’ en GGD is “al jaren het domein van één grote marktpartij: Rutgers.” Een gevalletje van gedwongen winkelnering dus: scholen hebben weinig keus. Als zgn. kennisinstituut ontvangt Rutgers bovendien van de overheid een instellingssubsidie. Die wordt o.a. gebruikt om zelf lesmaterialen te ontwikkelen. Daardoor ligt Rutgers ver voor op de concurrentie, dat wil zeggen: op andere aanbieders van lesmethoden, die het zonder subsidie moeten stellen.

Lees ook: “Volstrekt ongepast”: Nederlandse lessen over zelfbevrediging creëren ophef in Engeland

Overleg voor de bühne

Deze concurrentievervalsing is zo krom, dat het ministerie van VWS het blijkbaar zelf inziet. Althans, uit de woorden van Van der Staaij blijkt dat VWS al sinds 2017 in gesprek is met Rutgers of die instellingssubsidie eigenlijk geen vorm van ordinaire staatssteun is. Alleen, waarom moet het zo lang duren voor dit uitgemaakt is? Is dit overleg puur voor de bühne en vindt men het eigenlijk wel prima zo? Zijn er bij VWS krachten die Rutgers de hand boven het hoofd houden? Van der Staaij vraagt dan ook terecht wanneer hij op dit punt een antwoord van de minister kan verwachten.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

'Gezonde school'

De bevoorrechting van Rutgers door de overheid gaat nog verder, zo blijkt uit het relaas van Van der Staaij. Scholen kunnen om zich te onderscheiden een vignet ‘Gezonde School’ halen. Daarvoor moeten zij hun lesmaterialen inzake seksuele vorming overleggen. En wie beoordeelt die? Rutgers! Deze concurrent mag dus over de producten van zijn eigen mededingers beslissen. Heeft u het ooit zo zout gegeten?

Ideologische training voor 'adviseurs'

Ten slotte traint Rutgers ook nog eens de genoemde adviseurs van de GGD, die scholen verplicht in de arm moeten nemen, willen ze aan het thema Relaties en Seksualiteit van Gezonde School deelnemen. Wat voor ideologische visie op seksualiteit zullen die door Rutgers getrainde ‘adviseurs’ hebben? Wiens lesmaterialen zullen die aanbevelen?

Lees ook: Hoe Rutgers de aanval opent op vaderschap – én moederschap

Voortrekpositie

Met het oog op deze feiten verzoekt Van der Staaij de staatssecretaris om eens kritisch te kijken naar “alle petten” die Rutgers op heeft en een einde te maken aan de “voortrekpositie” die deze instelling bij de politiek heeft. De abortus-promotiepet die Rutgers óók nog eens draagt, noemt Van der Staaij dan niet eens, hoewel het merkwaardig is dat zo’n abortusvoorvechter betrokken is bij de voorkoming van zwangerschappen.

GroenLinks

In het debat van 18 december werd meteen duidelijk wat de politieke steuntroepen van Rutgers zijn. Op het kalme, maar inhoudelijk toch tamelijk onthutsende betoog van Van der Staaij, volgde direct een interruptie van GroenLinks, in de persoon van Corinne Ellemeet. Omdat zij de juistheid van Van der Staaij’s feiten kennelijk niet kon ontkennen, probeerde zij een tegenaanval. Zij attendeerde Van der Staaij op vermeende belangenverstrengeling bij anti-abortusorganisaties, een aantijging die Van der Staaij vrijwel meteen kon ontzenuwen.

Stop de afbraak van artikel 23!

Patroon

Belangrijker is het patroon dat we in dit alles kunnen herkennen. Rutgers is een sterk ideologisch gekleurd instituut dat een eenzijdig globalistische visie op seksualiteit uitdraagt, zoals die door internationale organen als de Verenigde Naties en een oerwoud aan ongrijpbare NGO’s als Rutgers gepushed wordt. Zij kunnen rekenen op geestverwanten binnen overheidslichamen, die opdrachten veilig stellen én de subsidiëring ervan. Zo verandert, zonder dat de burgers zich daarvan bewust zijn, een grotendeels ongekozen elite van bovenaf een samenleving in de richting van een globalistische eenheidsmoraal, die op gespannen voet staat met de natuurwet en die een omkering behelst van de traditionele christelijke zedelijkheid.

Laatst bijgewerkt: 28 maart 2024 12:45

Doneer