Roze in Blauw: hoe de politie zich voor het karretje van de homolobby laat spannen

Roze in Blauw vaart mee met de Gay Pride. Bron: Facebookpagina Roze in Blauw.

Roze in Blauw: hoe de politie zich voor het karretje van de homolobby laat spannen

THEMA'S:

Stel dat een minister in het parlement de Grondwet verdedigt. En dat een politiedienst daar op reageert door te proberen hem voor de rechter te slepen. Dat zou alles op zijn kop zetten.

Schimmige politiediensten

De trias politica, de status van de Grondwet, de plaats van de politie in de rechtsstaat. Er zou iets goed mis zijn. Het is een scenario dat je verwacht in een totalitaire samenleving, waar schimmige politie- en veiligheidsdiensten het voor het zeggen hebben en grondrechten een wassen neus zijn. Het is helaas niet slechts een scenario. Het is de realiteit in Nederland.

'Anti-homoverklaring'

Terug naar november 2020. Verscheidene media beweerden dat reformatorische scholen ouders een ‘anti-homoverklaring’ laten tekenen. Dat klopte niet, maar aan de feiten laten de media zich niets gelegen liggen als er kans is om christenen in ‘homofoob’ daglicht te stellen. Op de media-ophef volgde een verhit Tweede Kamerdebat. Linkse partijen legden onderwijsminister Arie Slob het vuur aan de schenen. Hij moest direct een einde maken aan de afwijzing van homoseksualiteit door deze scholen.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Aangifte via Roze in Blauw

Maar Slob stond met de rug tegen de muur. De vrijheid van onderwijs staat immers in de Nederlandse Grondwet. Christelijke scholen hebben het grondwettelijk recht om van ouders te vragen homoseksuele handelingen af te keuren. Daar namen linkse politici geen genoegen mee. Geen verrassing, politici worden nu eenmaal verkozen om wetten te veranderen. Wie er wel genoegen mee had moeten nemen, maar dat verbijsterend genoeg weigerde, was het politienetwerk Roze in Blauw. Die riep op 10 november 2020 zijn leden op om aangifte te doen tegen minister Slob. Met het hulpaanbod om “via Roze in Blauw” een “afspraak” te maken voor aangifte.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Niemand floot terug

Een spontane actie van blauw op straat was het niet. De aangifte was afgestemd met het Openbaar Ministerie, dat de aangiftes netjes zou bundelen. De snelle en soepele samenwerking deed afstemming op hoog niveau vermoeden. Dat verklaart wellicht dat niemand Roze in Blauw terugfloot. Terwijl het normaal een doodzonde is als een ambtenarennetwerk een ideologische kruistocht voert tegen een minister. Al helemaal als het strijdwapen het strafrecht is.

Sidney Smeets

Het optreden van het politienetwerk zou toch protest moeten uitlokken van seculier-liberalen die hameren op de rechtsstaat. In plaats daarvan buitelden Tweede Kamerleden na de roze aanval op Slob over elkaar heen om Roze in Blauw te prijzen en extra fondsen te bepleiten. Een pleidooi dat al langer gevoerd wordt door strafrechtadvocaat en homoactivist Sidney Smeets. “Roze in blauw is een goed begin,” zei Smeets in februari 2020 tegen ‘queer’-tijdschrift Expreszo. Maar het is “ondergefinancieerd en afhankelijk van een soort vrijwillige inzet van politieagenten tijdens diensttijd. Dat moet veel structureler.” Ook bij omroep AT5 heeft Smeets zich opgeworpen als gepassioneerd verdediger van Roze in Blauw.

Sidneysmeets1

Sidney Smeets. Bron afbeelding: AT5.

Sporen uitgewist

Het Expreszo-interview met de advocaat is ondertussen verwijderd van de Expreszo-website. Alle sporen van Smeets zijn zorgvuldig uitgewist na media-ophef over seksuele avances naar tienerjongens. Die leidden tot zijn aftreden als D66-Tweede Kamerlid. Uit geopenbaarde persoonlijke berichten bleek dat Smeets bij minstens één jongen dreigde met het “voorleggen” van het gesprek “aan mijn contactpersoon bij de politie”. Een Roze in Blauw-contactpersoon?

Smeetsstash

Voor het karretje van de homolobby

Dat de Tweede Kamer na de aanval op Slob niet het optreden van Roze in Blauw onder de loep nam, maar de voorkeur gaf aan feitenvrij inrammen op christenen die hun grondwettelijke vrijheid van onderwijs uitoefenen, is een gemiste kans. Er valt meer dan genoeg op te merken aan deze merkwaardige groepering. In de eerste plaats schendt het de onpartijdigheid van de politie. Die laat zich voor het karretje van de homolobby spannen. Bijvoorbeeld door Roze in Blauw met te laten varen met de Gay Pride. Wie geweldsbedreigingen van homoactivisten krijgt, denkt wel drie keer na alvorens hij aangifte doet.

Lees ook: Affaire Sidney Smeets: hoe pedo- en homoseksualiteit verweven zijn

Rechtsongelijkheid

Ten tweede bevoorrecht Roze in Blauw homoseksuelen boven anderen. Hun zaken worden versneld door de bureaucratie geleid en krijgen voorrang bij het Openbaar Ministerie. De gewone burger heeft het nakijken. Het bestaan van Roze in Blauw is rechtsongelijkheid in zuivere vorm. Die bovendien wel aan homoseksuelen wordt gegund maar niet aan christenen. Het is ondenkbaar: ‘Christenen in Blauw’, dat zorgt voor een snelle en grondige opvolging als christenen weer eens belasterd worden door homoactivisten. Dat kan dan ook voorlichting geven op scholen. Maar dan niet over ‘seksuele diversiteit’, maar over de Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Trouw handhaven

Nederland zou te klein zijn. Het christendom mag geen plek hebben in de politiebureaus van ons land. Het moet verdreven worden ten faveure van de antichristelijke lhbt-ideologie. Terwijl de lhbt-ideologie aanzet tot het overschrijden van wettelijke, morele en godsdienstige grenzen, die door eeuwen van christelijke beschaving in ons Wetboek van Strafrecht zijn gekomen – en die door de politie trouw gehandhaafd moet worden.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 09:43

Doneer