Paus Benedictus XVI waarschuwde voor genderideologie als ‘ultieme opstand tegen God’

Paus Benedictus XVI in 2010 in Fatima. (Foto: M.Mazur/www thepapalvis via Flickr, CC BY-Nc-ND-2.0)

Paus Benedictus XVI waarschuwde voor genderideologie als ‘ultieme opstand tegen God’

THEMA'S:

Dr. John Haas, een moraaltheoloog en voormalig lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, heeft onthuld dat paus-emeritus Benedictus XVI hem in 2014 in een privégesprek in het Vaticaan vertelde dat "de volgende grote uitdaging waar de Kerk voor komt te staan de genderideologie is, en dat dit de ultieme rebellie tegen God de Schepper zal zijn."

‘Profetische woorden’ van paus Benedictus

In zijn toespraak tot de 114 afgestudeerden van het Christendom College in Front Royal, Virginia, gaf Haas toe dat hij "verrast" was door deze ongevraagde opmerking van paus Benedictus en hij voegde eraan toe dat hij nu inziet dat Benedictus "profetisch was. We zijn getroffen door een tsunami van transgender-ideologie."

Weigering van verminkingsoperaties aangeklaagd

Als voorbeeld noemde de voormalige voorzitter van het National Bioethics Center dat "katholieke gezondheidszorginstellingen worden aangeklaagd omdat ze weigeren verminkingsoperaties uit te voeren bij mannen die chirurgisch veranderd willen worden om eruit te zien als vrouwen of vrouwen die eruit willen zien als mannen. Katholieke academische instellingen worden ook aangeklaagd en aangevallen omdat ze simpelweg proberen te blijven getuigen van de waarheid dat hun studenten man of vrouw zijn."

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Nieuwe filosofie van seksualiteit

In zijn laatste kersttoespraak tot de Romeinse Curie als waarnemend paus in 2012 was Benedictus XVI zelf uitgebreid ingegaan op de gevaren van de gendertheorie. Verwijzend naar het beroemde citaat van de Franse schrijfster Simone de Beauvoir, "je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt", legde de paus toen uit dat "deze woorden de basis leggen voor wat vandaag de dag onder de term gender naar voren wordt gebracht als een nieuwe filosofie van seksualiteit."

Gendertheorie is antropologische revolutie

Verder uitweidend over deze destructieve theorie, zei de paus verder: "Volgens deze filosofie is geslacht niet langer een gegeven element van de natuur dat de mens moet accepteren en persoonlijk zin moet geven: het is een sociale rol die we voor onszelf kiezen, terwijl die in het verleden door de maatschappij voor ons werd gekozen." Voor hem is de "diepe onwaarheid van deze theorie en van de antropologische revolutie die erin besloten ligt" "duidelijk".

‘Mens stelt zijn natuur ter discussie’

Paus Benedictus herinnerde zijn toehoorders vervolgens aan het Bijbelse scheppingsverhaal, waarin staat dat "het door God geschapen zijn als man en vrouw betrekking heeft op de essentie van het menselijk wezen. Deze dualiteit is een essentieel aspect van waar het bij het mens-zijn om gaat, zoals God het heeft verordend." Maar de hedendaagse gendertheorie verwerpt dit plan. Benedictus vervolgde: "De mens stelt zijn natuur ter discussie. Van nu af aan is hij slechts geest en wil." "Voortaan," voegde hij eraan toe, "is er alleen nog de abstracte mens, die zelf kiest wat zijn natuur zal zijn."

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Gendertheorie ontneemt kind zijn waardigheid

Dit nieuwe concept heeft zeer destructieve gevolgen voor het gezin, legde wijlen de paus uit. "Als er geen voorbestemde dualiteit van man en vrouw is in de schepping," aldus legde Benedictus uit, "dan is ook het gezin niet langer een realiteit die door de schepping is ingesteld. Evenzo heeft het kind de plaats verloren die het tot dan toe innam en de waardigheid die bij hem hoorde."

Wie God verdedigt, verdedigt de mens

Samengevat leidt de afwijzing van God als Schepper tot het verlies van de menselijke waardigheid. "De verdediging van het gezin gaat over de mens zelf," aldus de paus. "En het wordt duidelijk dat wanneer God wordt ontkend, ook de menselijke waardigheid verdwijnt. Wie God verdedigt, verdedigt de mens." Slechts een paar maanden na deze kersttoespraak, in februari 2013, trad paus Benedictus XVI af als paus.

Gendertheorie is ‘ideologische kolonisatie’

Ook de opvolger van paus Benedictus, paus Franciscus, heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de genderideologie, door deze impliciet te veroordelen in paragraaf 155 van Laudato Si, zijn pauselijke encycliek over het milieu uit 2015, en deze openlijk te beschrijven als onderdeel van een "wereldwijde oorlog tegen het gezin". De meest recente kritiek van deze paus kwam tijdens een toespraak in Boedapest, Hongarije, vorige maand, toen hij de genderideologie hekelde als een voorbeeld van "ideologische kolonisatie".

Bestel gratis: Genderboek

Pauselijke anti-gender encycliek?

Sommige hooggeplaatste personen binnen de Kerk zijn van mening dat de ernst van de dreiging die uitgaat van de genderideologie een pauselijke encycliek rechtvaardigt om het katholieke onderwijs over de waarheid en de betekenis van de menselijke seksualiteit duidelijk te verhelderen.

‘Gendertheorie overal doorgedrukt’

Kardinaal Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht, riep op tot een encycliek toen hij vorig jaar naar Rome ging voor het vierjarige ad limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen. "Ik heb gevraagd of het niet goed zou zijn als de paus een encycliek zou uitvaardigen over genderdenken," vertelde de kardinaal na afloop op een persconferentie. "De gendertheorie wordt in allerlei organisaties doorgedrukt en wij hebben daar als Kerk weinig over gezegd."

Recordaantal jongeren wil geslachtsverandering

Zijn verzoek werd formeel overhandigd aan kardinaal Kevin Farrell, de Amerikaanse prefect van het Dicasterium voor Leken, Gezin en Leven. Vooral de westerse samenlevingen worden geteisterd door genderideologie, waarbij recordaantallen jongeren vragen om medicatie of chirurgie om te kunnen leven in het zogenaamde geslacht van hun keuze.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Kardinaal Eijk waarschuwde al in 2016

Het was niet de eerste keer dat kardinaal Eijk, voormalig ziekenhuisarts en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, zich krachtig tegen de genderideologie uitsprak. Tijdens een toespraak in Oxford in 2016, had hij een soortgelijke oproep gedaan met het argument dat de Kerk de plicht had om katholieken te herinneren aan de waarheid van haar leer over het menselijk lichaam. In 2019 veroordeelde kardinaal Eijk in een lezing voor het Rome Life Forum de gendertheorie als een radicalisering van het feminisme.

Gendertheorie moraaltheologisch te verwerpen

"Misschien zou een document alleen over dit probleem een dringende vraag kunnen zijn," zei kardinaal Eijk. "Het verspreidt en verspreidt zich overal in de westerse wereld en we moeten mensen waarschuwen," zei hij. "Vanuit het oogpunt van moraaltheologie is het duidelijk: je mag je geslacht niet op deze manier veranderen," voegde hij eraan toe. (LifeSiteNews/Stirezo)

Laatst bijgewerkt: 5 september 2023 19:59

Doneer