Ontslagen ‘weigerdocent’ Enoch Burke: ‘Rechter lacht mij uit.’

Enoch Burke, geflankeerd door moeder en zus, leest een verklaring voor waarin hij het gedrag van de toenmalige rechter laakt. Het beeld dateert van vorig jaar. (Beeld: Twitter)

Ontslagen ‘weigerdocent’ Enoch Burke: ‘Rechter lacht mij uit.’

THEMA'S:

Enoch Burke, de leraar die vorig jaar geschorst en ontslagen werd en ten slotte zelfs gevangenisstraf kreeg omdat hij weigerde genderideologische voornaamwoorden in de klas te gebruiken, heeft een rechter van het Ierse Hooggerechtshof (High Court) in de verdediging gedrongen.

‘Geknoeid met processtukken’

De docent, een evangelisch christen, bracht maar één van de vier dagen in de rechtbank door, maar was samen met zijn familieleden onmiskenbaar aanwezig, meldt de Irish Examiner. Enoch Burke verklaarde in de rechtszaal dat hij "tot zijn schrik" had gemerkt dat er met documenten van zijn zaak was "geknoeid". Rechter Alexander Owens wilde daar niet op ingaan, maar het proces voortzetten. Burke “smeekte” daarop de rechter om "recht te doen" aan wat hij aan de orde had gesteld.

Rechter valt uit tegen Burke

Daarop reageerde de rechter met irritatie. “Alstublieft, meneer Burke. Er is niet geknoeid met dat document.” En vervolgens "Het is duidelijk dat ik niet effectief ben als rechter. Er is geen sprake van dat u zich iets aantrekt van wat ik doe." De advocaat van de school protesteerde dat "niemand hier naar zou moeten luisteren". Rechter Owens werd zo nijdig dat hij zich niet ontzag om zijn onpartijdigheid op het spel te zetten. Volgens de rechter zette Burke "zichzelf voor gek " en had hij "een dag" van het proces verspild met "zwakke" en "domme" argumenten. De rechter suggereerde ook dat Burke "het geduld van Job op de proef zou stellen" en maakte andere kleinerende opmerkingen.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Burke afwezig bij eigen zaak

Hij stelde Burke voor de keus: "Deelnemen aan het proces of gewoon weggaan". Anders zou hij Burke de toegang tot de rechtbank ontzeggen. “U bent al anderhalf, twee uur in minachting voor de rechtbank. Ik ben bang dat het bye bye voor je is." Burke zou alleen mogen terugkomen in de rechtbank “als u zich gedraagt”. Burke ging hier niet op in en de zaak ging verder in zijn afwezigheid. Ook een door hem opgeroepen getuige werd daarom niet gehoord. Overigens is een jongere broer van Burke, de rechtenstudent Simeon Burke, bij een eerdere zitting op last van de rechter verwijderd wegens procesverstoring en gevangen gezet. Een verzoek om een onderzoek naar de kwestie door een zus van de verdachte, een advocate, is afgewezen, hoewel het volgens haar om “basaal recht” gaat.

Burke protesteerde ‘in tranen’

Het gevolg van het vertrek van Enoch Burke uit de rechtszaal was dat alleen de vier getuigen namens de school werden gehoord. De feiten passeerden in dat verhoor nog eens de revue. De directeur van de school had het personeel verzocht een jongen met een andere naam en een vrouwelijk voornaamwoord aan te spreken, overeenkomstig het verzoek van die leerling. Burke had hier ernstig bezwaar tegen gemaakt en bleef dat doen, op een gegeven moment zelfs “in tranen”. De school verklaarde correct gehandeld te hebben door Burke te schorsen en daarna te ontslaan.

Onaanvaardbaar gedrag van rechter

Nadat het erop leek dat hij helemaal niet zou verschijnen, gaf Enoch Burke op de laatste procesdag toch acte de présence, alleen niet in, maar buiten het gebouw van het High Court. Hij las een e-mail voor hoe hem een eerlijk proces was ontzegd. Hij zei dat de rechter hem had uitgelachen, bespot en belachelijk had gemaakt. Hij zei dat de rechter hem wilde laten accepteren dat de kwesties die hij naar voren bracht "zwak, dom en tijdverspilling" waren. Burke zei dit van een rechter onaanvaardbaar te vinden.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Rechterlijke onpartijdigheid op spel gezet

In plaats van dat Burke uiteindelijk toch nog de rechtbank in ging, werd de zaak gesloten door de rechter die zei dat hij in de verleiding kwam om ter plekke een vonnis te vellen, maar ervoor koos om dat niet te doen. De rechter zette nog een keer zijn onpartijdigheid op het spel door naar Burke uit te halen: "Je kunt niet hopen een voetbalwedstrijd te winnen door met de bal weg te lopen", zei hij. Het zal naar verwachting nog enige tijd vergen voor het High Court om tot een uitspraak te komen.

De zaak Enoch Burke doet denken aan de zaak van de Nederlandse onderwijsassistent Benny die in moeilijkheden kwam doordat hij weigerde mee te doen met de ‘Paarse Vrijdag’ die zijn school, het Insula College in Dordrecht, organiseerde.

Laatst bijgewerkt: 12 april 2023 09:36

Doneer