Onderwijsminister Wiersma wil uitgevers schoolboeken aansturen

Net als zijn D66-voorganger Ingrid van Engelshoven wil onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) aan de uitgevers van schoolboeken instructies geven wat er wel en niet in schoolboeken mag staan. (Foto: Wikimedia)

Onderwijsminister Wiersma wil uitgevers schoolboeken aansturen

THEMA'S:

VVD-onderwijsminister Dennis Wiersma wil uitgevers van schoolboeken strikter gaan voorschrijven “wat er wel en niet in hun methodes moet staan”.

Wiersma in voetstappen Van Engelshoven

Wiersma zegt dit in een promotiefilmpje van ‘kenniscentrum’ Rutgers, dat verspreid wordt via YouTube. Hij treedt hiermee in de voetstappen van zijn D66-voorganger Ingrid van Engelshoven, die eveneens schoolboeken als instrument benoemde om bijvoorbeeld het transgenderisme te promoten en het gezin van man, vrouw en kinderen te ondermijnen. Gezin in Gevaar voerde hier actie tegen. Zoals deze website onthulde, bestelde Van Engelshoven ter onderbouwing van haar omstreden beleid zelfs ‘wetenschappelijk onderzoek’ bij de Universiteit Leiden.

Wiersma wil kerndoelen ‘versnellen’

Wiersma eist op zijn beurt de aansturing van schoolboekuitgevers op om de verwezenlijking van ‘kerndoelen’ te versnellen. Naast respectabele neutrale kerndoelen, bijvoorbeeld voor taal en rekenen, die proberen een minimum aan lesinhoud in het onderwijs te garanderen (met beperkt succes, volgens onderzoek is een kwart van de Nederlandse jongeren functioneel analfabeet), zijn er ook sterk ideologische overheidsdoelstellingen die mikken op gedrags- en mentaliteitsverandering. Zo is sinds 2012 kerndoel het “leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Op kinderen gerichte banalisering van seksualiteit

Dit laatste kerndoel zet de deur wijd open voor een seksuele ‘vorming’ die bestaat uit een vooral op kinderen gerichte banalisering van seksualiteit, gecombineerd met massieve indoctrinatie met homoseksuele propaganda en transgenderisme, buiten het gezag van de ouders om. Drijvende kracht hierachter is Rutgers, het overheidsgesubsideerde en zelfverklaarde ‘kenniscentrum’ inzake seksualiteit, dat vernoemd is naar de anarchist en seksueel revolutionair Jan Rutgers. In onderwijsland heeft het in feite een monopolie als het gaat om bijvoorbeeld lesmaterialen en de beoordeling daarvan. Geen wonder dus, dat Rutgers nu wil dat de eigen nering, ‘seksuele vorming’, ook in het mbo en in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs verplicht wordt gesteld.

Rutgers corrumpeert zedelijkheid van scholieren

In de Tweede Kamer is al bezwaar gemaakt tegen de veelvoudige belangenverstrengeling van Rutgers. Een kort bezoek aan de website van Rutgers volstaat om te zien hoe corrumperend het ‘kenniscentrum’ inwerkt op de zedelijkheid van met name schoolgaande jongeren. Het gekozen motto voor de presentatie van het manifest luidt bijvoorbeeld ‘Seks in de schoolbanken’, een banalisering die blijkens de website als een programma mag worden opgevat. Het filmpje waarin Wiersma aankondigt dat hij schoolboekuitgevers wil gaan bewerken om het kerndoel seksuele vorming te intensiveren voor de mentorlessen en voor de vakken biologie en maatschappijleer, is afkomstig van Rutgers en is dus in feite zelfpromotie. Ook de aanleiding is door Rutgers opgezet: dat heeft namelijk door scholieren een manifest ‘Manifest voor Betere seksuele vorming’ laten lanceren en dat door hen laten aanbieden aan Dennis Wiersma en Mariëtte Hamer.

Onbewimpelde zelfpromotie Rutgers

Mariëtte Hamer, oud-fractieleidster PvdA en voormalig voorzitter van de SER, is momenteel ‘Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag’. De zelfpromotie van Rutgers is in gesprek met Hamer nog onbewimpelder dan bij Wiersma. Eerst komt de directrice van Rutgers, Marieke van der Plas, in beeld die op een Rutgers-evenement het manifest presenteert. Volgens haar is de algemene wil dat “er een beetje vaart” gemaakt wordt met seksuele vorming, waarbij ze aantekent dat het betreffende kerndoel uit 2012 verouderd is, “want we praten nu over heel andere dingen”. Mariëtte Hamer haakt daar direct op in: “We moeten kijken hoe we dit zo snel mogelijk in de kerndoelen krijgen” en even later “Hoe kunnen we dit nóg sneller de scholen in krijgen? Ze spoort daarbij scholieren aan om vooral druk te zetten op hun docenten. Wat ouders daarvan vinden, blijft intussen geheel onbesproken, terwijl je je mag afvragen of scholieren werkelijk zoveel behoefte hebben aan Rutgers-materiaal als de leverancier doet voorkomen.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:05

Doneer