Onderschrijven de aanhangers van Pim Lammers pedofilie? Ja of nee.

VVD-prominent Ed Nijpels probeert al vanaf 1978 pedofilie uit het strafrecht te krijgen. Ook in de actie voor Pim Lammers is hij weer van de partij. (Beeld: YouTube)

Onderschrijven de aanhangers van Pim Lammers pedofilie? Ja of nee.

THEMA'S:

Nederlandse schrijvers en uitgevers, maar ook politici van D66 en PvdA, hebben met vele honderden een steunadvertentie ondertekend voor Pim Lammers, de gewezen kandidaat voor het Kinderboekenweekgedicht. Lammers kwam in opspraak vanwege de pedofilie-promotie in zijn werk. Met name het verhaal waarin hij een jongetje seksueel gedetailleerd laat beschrijven hoe zijn sporttrainer hem verleidt, veroorzaakte een zodanige golf aan verontwaardiging dat hij gedwongen zag zich terug te trekken.

Selectieve verontwaardiging

Een tegengolf van huichelachtige, want selectieve verontwaardiging volgde, ditmaal van de pro-pedofiele kant. De steunadvertentie voor Lammers, die zaterdag is verschenen, is door een grote hoeveelheid schrijvers, publicisten en uitgevers ondertekend. Maar ook door bekende linkse politici als Kees Verhoeven (D66), Boris Dittrich (eveneens D66), Mei Li Vos (PvdA) en Ed Nijpels (VVD). Formeel keert de advertentie zich alleen tegen de vermeende doodsbedreigingen aan Lammers. Wat dan opeens wel opvalt, is dat deze mensen niet collectief in het geweer zijn gekomen toen Pim Fortuyn en Theo van Gogh werden vermoord. En meer recent, waarom werd er niets van hen vernomen toen doodsbedreigingen naar Civitas Christiana werden geuit?

Steun voor pedofiele agenda

Nee, een pedofilieverdediger die zich terugtrekt uit de Kinderboekenweek, dat is pas erg, volgens deze cultuurdragers. Daar kun je je schouders over ophalen: zoals de geschiedenis van zowel het nazisme als het communisme bewijst, zijn schrijvers en intellectuelen nu eenmaal vaak meelopers. Maar hoe de ondertekening van het katholieke schrijversechtpaar Willem Jan Otten en Vonne van de Meer te verklaren? Het kan natuurlijk ook zijn dat sommigen van deze mensen – al dan niet heimelijk - van harte de pro-pedofiele agenda ondersteunen. Net zoals homoseksuelen of mensen met onderdrukte homoseksuele gevoelens graag de seksuele revolutie steunen, omdat ze daar de vrije teugel voor hun verwrongen hartstochten van verwachten.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Pedofilie: kroonjuweel van de seksuele revolutie

Hoe anders dan uit het verlangen die agenda te bevorderen is te verklaren dat uitgerekend iemand als Lammers, auteur van een pro-pedofiel oeuvre, gevraagd is om het Kinderboekenweekgedicht te schrijven? En dat hij vervolgens daar ook nog massale steun uit eigen kring voor ontvangt? De vraag stellen is haar beantwoorden: om de seksuele revolutie, die onder de vlag van ‘verdraagzaamheid’ homoseksualiteit al zodanig heeft weten te promoten dat zelfs het monstrum van het homo‘huwelijk’ al in veel landen doorgedrukt is, nu ook de volgende stap te laten zetten: de stap naar de normalisering en aanvaarding van pedofilie, en zo het kroonjuweel van de seksuele revolutie binnen te halen.

Ouders willen geen pedofiel bij hun kinderen

Maar de seksuele revolutie beseft zelf ook wel, dat pedofilie nog verre van een gelopen race is. Er is een natuurlijke barrière. Die is het gevolg van het feit dat veel mensen zelf kinderen hebben. En hoe libertijns veel ouders ook door de seksuele revolutie zijn gehersenspoeld, zodra die aan hun eigen kinderen dreigt te komen, maken ze pas op de plaats. Bedenk hoeveel mensen prostitutie in theorie geen probleem vinden, maar er niet aan moeten denken dat hun kinderen erin verzeild zouden raken. Acceptatie van pedofilie houdt immers in dat kinderen seksueel vogelvrij worden verklaard en uitgeleverd aan de begerige klauwen van seksuele devianten: geen normale en verantwoordelijke ouder die daarover piekert.

Misbruik als argument vóór pedofilie

Intussen is de advertentie een interessante lijst van mensen die zich als fellow-travellers van de pedofiele agenda laten kennen. Gezin in Gevaar heeft er een onderzoekje aan gewaagd. Op de eerste plaats hebben we gekeken naar overlapping met de lijst van schrijvers die in 2014 een advertentie ondertekenden tegen een wettelijk verbod op de pedofielenvereniging Martijn. Interessant is dat schrijver A.H.J. Dautzenberg de Hoge Raad toen aanviel vanwege dat verbod en in plaats daarvan ervoor pleitte “de haard van misbruik aan te pakken, het gezin”. Dit is een bekend pro-pedofiel argument van de seksuele revolutie: men richt de aandacht op misbruik in het gezin, en keurt dat luidkeels af, maar als een sporttrainer het aanlegt met een jongetje, zoals in het verhaal van Pim Lammers, dan is dat juist o.k. Alsof het misbruik in het gezin een argument is voor misbruik buiten het gezin.

Grunberg bood podium aan beruchte pedofiel

De opvallendste naam onder de advertentie van 2014 is die van de inmiddels in hoogste instantie veroordeelde pedofiel Marthijn Uittenbogaard. Ook de naam van de beruchte advocaat Sidney Smeets zal op deze plaats nauwelijks verbazen: hij moest zich in 2021 terugtrekken als Tweede Kamerlid voor D66 wegens het benaderen van minderjarige jongens. Drie van de ondertekenaars, Arnon Grunberg, Meindert Fennema en de al genoemde A.H.J. Dautzenberg schreven in 2020 een open brief aan de ‘homoseksuele belangenvereniging’ COC om het uitdrukkelijk voor pedofielen op te nemen. Hoe veelzeggend: ondanks het feit dat het als politiek correcte doodzonde geldt om pedo- en homoseksualiteit met elkaar in verband te brengen, vonden deze belangenbehartigers van pedofilie het COC kennelijk toch het juiste loket. Arnon Grunberg bood in 2012 urenlang een podium aan de toen al veroordeelde pedofiel Uittenbogaard om zich uit te spreken tegen de “heksenjacht” op pedofielen en “begrip” voor hen (dus voor Uittenbogaard zelf) te kweken.

Wie ondertekenden in 2014 én 2023?

Hier volgt de selectie van namen die destijds samen met Uittenbogaard en Smeets de steunadvertentie voor pedofielenvereniging Martijn ondertekenden, maar die we nu als pro-pedofiele recidivisten ook weer in de steunadvertentie voor Pim Lammers terugvinden:

Arnon Grunberg

Tommy Wieringa

A.H.J. Dautzenberg

Ted van Lieshout (kinderboekenschrijver)

Chrétien Breukers

Maarten Dessing

M.J.P.M. Eijsbouts

Jaap Goedegebuure

Simone van Saarloos

Stephan Sanders

Paul van der Steen, tekenaar

L.H. Wiener

Pedo- en homoseksualiteit in kinderboeken

Laten we nu de recente advertentie ter verdediging van Pim Lammers nader beschouwen. Daarop prijken enkele opvallende namen. Bijvoorbeeld die van Ed Nijpels, de VVD-politicus die in 1978 al voorstelde pedofilie uit het strafrecht te halen en zelfs de leeftijdsgrens van twaalf jaar. Een echte pro-pedofiele pionier dus. Kinderboekenschrijver Ted van Lieshout ondertekende de advertentie van 2014 en is nu ook weer present. Hij zegt pedofilie aan kinderen te willen ‘uitleggen’. Tegenover Het Parool verdedigde hij zich: “Ik heb begrip gevraagd voor pedofilie, niet voor pedoseksualiteit, niet voor seks met kinderen.” Tegelijk klaagt hij: “Als je je hier genuanceerd over uitlaat, denken mensen al snel dat je zelf pedofiel bent. Ook omdat ik schrijver van kinderboeken ben. En homo.” Daarom verwerkt hij behalve pedo- ook homoseksualiteit in zijn kinderboeken. Onbegrijpelijk dat die klakkeloos aan Nederlandse kinderen worden voorgelegd.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Pim Lammers’ transgenderprentenboek

Eduard van de Vendel is eveneens een gelauwerde kinderboekenschrijver wiens naam in de advertentie voor Lammers terug te vinden is. Wie zijn boeken nader bekijkt, zal dat niet verbazen. Van de Vendel, een voormalig onderwijzer, schreef enkele jeugdboeken die de “verwarring” beschrijven van een jongen die ervoor kiest zich homoseksueel te ontwikkelen. Op verzoek van Winq, ‘Nederlands grootste queer lifestylemagazine', mocht hij in het kader van de Kinderboekenweek vijf queer boekentips geven: boeken dus die voor homoseksuelen ‘leuk’ zijn om te lezen. Behalve een roman die “gepassioneerde” seksualiteit beschrijft tussen twee jongens en eindigt in een “gewelddadige verkrachting”, vinden we daar ook – het is immers Kinderboekenweek – het transgenderprentenboek van Pim Lammers Het lammetje dat een varkentje is. Geen wonder dat Van de Vendel ook een Kinderboekenweekgedicht van Lammers wel een goed idee vindt.

Pedofilie is intrinsiek schadelijk

Dan is er ook nog de naam van seksuoloog Rik van Lunsen. Hij is voorstander van het vrijgeven van virtuele kinderpornografie. Het idee vertrekt vanuit het onderscheid tussen pedofilie (de seksuele gevoelens voor kinderen) en pedoseksualiteit (het aanknopen van seksuele betrekkingen met kinderen). De vraag is in hoeverre dat onderscheid niet theoretisch is. Zoals het gezegde luidt: de gedachte voert tot de daad. Zeker op seksueel gebied is dat het geval. Pedofilie is bovendien geen seksuele ‘variatie’, maar een seksuele storing die tot zware zonde voert en intrinsiek bij de slachtoffertjes tot langdurige, vaak blijvende geestelijke schade lijdt. Seksualiteit is immers door de Schepper exclusief bedoeld voor binnen het huwelijk, ter verwekking van nageslacht en versterking van de huwelijksband en de onderlinge genegenheid tussen de echtelieden. Afgezien van de zonde is het bovendien wel heel naïef om te denken dat zich onderdompelen in pornografie niet leidt en aanzet tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of dat nu van hetero-, homo-, of pedoseksuele aard is.

Een nadrukkelijk 'NEE!'

Ten slotte: de aanhangers van Pim Lammers beweren dat zij slechts de "vrijheid van meningsuiting" verdedigen. In plaats van de moraliteit van de seksuele schending van kinderen te bespreken, debatteren ze liever over het terrein van de "vrijheid". De echte vraag luidt intussen: steunt u de normalisering van seksueel misbruik van kinderen door volwassenen? Geeft uw ongedefinieerde concept van "vrijheid" de toestemming om een misdaad te verheerlijken, en wel een van de meest afschuwelijke en onuitsprekelijke misdaden die men zich kan voorstellen: het seksueel misbruiken van onschuldige kinderen? Zowel de natuurwet, als de wet van God en de juiste rede zeggen nadrukkelijk: NEE!

Laatst bijgewerkt: 15 februari 2023 13:58

Doneer