Mag school ouders informeren als kind ander ‘gender’ claimt? Rechter vindt van niet

Geslachtsverwarring bij pubers is gewoonlijk iets voorbijgaands. (Beeld: Adobestock)

Mag school ouders informeren als kind ander ‘gender’ claimt? Rechter vindt van niet

THEMA'S:

De rechter in New Jersey, de dichtbevolkte staat waarin New York ligt, heeft vorige week drie schooldistricten tijdelijk verboden om regels uit te voeren die leraren verplichten om ouders op de hoogte te stellen als hun kinderen zich op school identificeren als het andere geslacht.

Gomarus College

De situatie in de VS doet denken aan de opschudding rond het Gomarus College in Gorinchem, dat door het OM vervolgd werd, omdat het ouders inlichtte als een leerling op school een homoseksuele relatie aanknoopte.

‘Onevenredige uitwerking op transgenders’

Rechter David Bauman van Monmouth County vaardigde het voorlopige verbod uit en verklaarde dat de "staat een redelijke kans van slagen heeft aangetoond op haar claim dat de gewijzigde beleidsregels, indien geïmplementeerd, een onevenredige uitwerking zullen hebben op transgender, gender non-conforme en non-binaire jongeren", aldus de New York Post.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Vermeende alternatieve ‘genderidentiteit’

De openbare aanklager van New Yersey had drie openbare schooldistricten aangeklaagd - Middletown Township, Marlboro Township en Manalapan-Englishtown - voor het invoeren van regels die eisen dat ouders op de hoogte worden gesteld als een kind zijn of haar naam, voornaamwoorden van voorkeur en keuze van toilet op school wil veranderen vanwege een vermeende alternatieve genderidentiteit".

‘Dit kan jaren gaan duren’

Een advocaat van de Marlboro Board of Education zei dat het bestuur "teleurgesteld" is door de uitspraak, die de handhaving van de regels blokkeert totdat een grotere civiele zaak over deze zaak is opgelost. Volgens advocaat Marc Zitomer kan het wachten op de oplossing van de kwestie door de New Jersey Division on Civil Rights "jaren duren". "In de tussentijd wordt het schooldistrict nu ernstig beperkt in zijn mogelijkheden om ouders te informeren over belangrijke zaken waarbij hun minderjarige kinderen betrokken zijn, wat in strijd is met de wet", zei hij. "We onderzoeken onze mogelijkheden om in beroep te gaan."

Melden door school geen 'discriminatie'

Bruce W. Padula, een advocaat voor de schooldistricten Manalapan-Englishtown en Middletown, deelde Zitomers gevoelens, maar wees erop dat de uitspraak nog steeds het standpunt van het district ondersteunt dat het op de hoogte houden van ouders over de "genderidentiteit" van hun kind geen "discriminatie" is. "We zijn het erg oneens met de uitspraak van de rechtbank en geloven dat er verschillende redenen zijn om in beroep te gaan," vertelde Padula aan Fox. "Het is echter veelzeggend dat de rechtbank heeft besloten om de status quo te handhaven en geen uitspraak heeft gedaan over de merites van het beleid. Het is eenvoudigweg geen discriminatie om ouders te vertellen dat hun kind besluit om het geslacht in hun studentengegevens te veranderen. De wet ondersteunt ons standpunt."

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Meerderheid ouders achter school

Volgens een recente opiniepeiling is de meerderheid van de inwoners van New Jersey er voorstander van om scholen te verplichten ouders te informeren als hun kinderen buitenshuis uiting geven aan een andere ‘genderidentiteit’. InsiderNJ meldde dat 77% van de volwassenen in New Jersey en 85% van de ouders van minderjarige kinderen in New Jersey vinden dat kennisgeving door ouders verplicht zou moeten zijn. Vijfenvijftig procent van de volwassenen en 59% van de ouders van minderjarigen vinden dat scholen moeten inlichten, zelfs als ze daar wettelijk niet toe verplicht zijn.

Beleid school zou rechten leerlingen schenden

Desondanks beweerde de Democratische gouverneur Phil Murphy dat het beleid van het schooldistrict met betrekking tot het inlichten van ouders - dat vergelijkbaar is met veel beleid dat in heel de VS is ingevoerd omdat ouders vragen om meer transparantie en betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen, in het bijzonder met betrekking tot seksuele kwesties - in strijd is met de "grondwettelijke en burgerlijke rechten" van leerlingen en een product is van de zogenaamde ‘cultuuroorlog’.

‘Transgenderen’ onder scholieren sterk toegenomen

Dit standpunt negeert niet alleen het probleem dat leerlingen zich op school onafhankelijk van elkaar als lhbt identificeren, maar ook dat jonge kinderen in het hele land in hun klas actief worden aangemoedigd om ‘transgender’, ‘genderfluïde’ of ‘non-binaire’ identiteiten aan te nemen. Transgenderidentificatie onder kinderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en het aantal gevallen van chirurgische verminking onder minderjarigen is astronomisch gestegen.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Scholen verzwijgen geclaimde ‘identiteit’ voor ouders

Bovendien is gebleken dat schooldistricten in het hele land de afwijkende ‘genderidentiteit’ van kinderen geheim houden voor ouders, onder andere door het kind bij een andere naam te noemen en andere voornaamwoorden te gebruiken terwijl het op school is. Naar verluidt houden ongeveer 6.000 scholen in heel de VS de vermeende ‘transgender’-identificatie van kinderen voor de ouders verborgen.

Verzet ouders en volksvertegenwoordigers

Het fenomeen heeft reacties uitgelokt van ouders en conservatieve volksvertegenwoordigers, die aan de basis en op wetgevend niveau hebben gewerkt aan wetgeving om scholen te verplichten gezinnen op de hoogte te stellen van de geslachtsverwarring van een kind, seksueel expliciete en pro-lhbt lesprogramma's en materialen uit klaslokalen en schoolbibliotheken te halen, meisjessporten en -ruimtes te beschermen en seksueel getinte voorstellingen gericht op kinderen te verbieden.

Dit artikel is met aanpassingen overgenomen van LifeSiteNews.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2023 15:03

Doneer