Hoe Rutgers de aanval opent op vaderschap – én moederschap

Hoe Rutgers de aanval opent op vaderschap – én moederschap

THEMA'S:

Vaders moeten meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Dat zegt ‘kenniscentrum’ Rutgers in een rapport over vaderschap. Het lijkt een sympathieke oproep, tot je het rapport leest. Daaruit blijkt dat Rutgers eigenlijk helemaal van vaderschap en moederschap af wil.

“Betrokken vaderschap”

Slechts één op de tien vaders neemt extra verlof op zodra er kinderen komen. Dat is te weinig, stelt Rutgers in het rapport “The State of Dutch Fathers”. Want “betrokken vaderschap” houdt in dat je deelneemt aan de “zorg” voor je kind. Een vader die voor zijn werk veel van huis is, geldt bij Rutgers als niet-betrokken vader.

Hedendaags feminisme

Wie verder leest in het rapport, tuimelt in de wondere wereld van het hedendaags feminisme. Daarin lijden ouders aan “stereotype rolpatronen” als ze kinderen krijgen. Huilt de baby ’s nachts en kiest de moeder ervoor hem even aan te leggen, dan lijdt zij aan een stereotype rolpatroon.

“Moederschapsideologie”

Rutgers introduceert hier het begrip “moederschapsideologie” en ontkent in één adem dat moeders neurologisch beter ingesteld zijn op de zorg voor hun baby dan vaders. Dat een vrouw haar kindje negen maanden onder haar hart gedragen heeft, is van geen enkele invloed. Dat moeten we althans van Rutgers geloven.

Gelijkheid belangrijker dan gezondheid

Een echt geëmancipeerd stel (géén echtpaar – het rapport noemt in 48 pagina’s niet eenmaal het woord ‘huwelijk’) laat de vader een flesje geven. Dat de gezondheid van het kind meer gebaat is bij borstvoeding, dat is minder belangrijk dan “gendergelijkheid”.

Afbraak van het traditionele gezin

Rutgers spreekt straffe taal tegen de “hardnekkige gendernormen”. Die moet “structureel aangepakt” worden. We moeten zelfs “traditionele rolpatronen in families doorbreken”. Het gaat Rutgers dus niet om extra keuzevrijheid voor ouders: het doel van het rapport is duidelijk afbraak van het traditionele gezin.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

“Diversiteitsbeleid”

Het omvormen van vaderschap dient niet het gezin, wel de feministische agenda. Het rapport zwijgt in het geheel over hoe gezinnen erop vooruitgaan. Gelijke zorgverdeling is vooral goed omdat het op de werkvloer bijdraagt “aan het realiseren van het diversiteitsbeleid.”

Vakantie

Even oppervlakkig is de bewering door Rutgers dat vaders meer willen zorgen: “60 procent van de vaders met jonge kinderen wil liever meer tijd besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen.” Ja, en 90 procent wil liever meer tijd besteden aan vakantie en andere leuke dingen wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen.

Echte wereld

In de ideale wereld kan het allemaal. Werkvergadering bijwonen én je kleine een fruithapje geven. Maar de ideale wereld bestaat niet. In de echte wereld zijn tijd en energie beperkt. Jonge ouders moeten die tactisch verdelen. Dat doen ze in Nederland op de traditionele manier. Werken doet vooral de vader, de moeder vult dat aan. Zorgen doet vooral de moeder, de vader vult dat aan. Het is een zinnige verdeling van de beperkte tijd en energie die je als ouders hebt.

“Emancipatie stagneert”

Nederlanders zijn tevreden over deze rolverdeling. Dat is een punt van zorg voor Rutgers: “de emancipatie stagneert op dit punt, want dit is de afgelopen 15 jaar bijna hetzelfde gebleven.” Dat weerspreekt het plaatje van Rutgers dat Nederlandse vaders smachten naar meer tijd met hun kinderen. De werkelijkheid is dat vaders het wel best vinden.

Adobe Stock 121095062 lowres 1024x565

Midden- en kleinbedrijf

Zelfs als vaders het niet leuk vinden om weg van huis te zijn, dan is er nog een economische realiteit. Driekwart van Nederland werkt in het midden- en kleinbedrijf. Een paar maanden vaderschapsverlof is dan een aanslag op het bedrijf. Dito deeltijder worden.

Ivoren torens

Een keukenzaak met drie man personeel kan niet draaien als de enige verkoper drie maanden uit de running is en daarna nog maar drie dagen per week wil werken. Daarmee kun je geen bedrijf runnen. Feministes komen echter niet in zulke bedrijven. Ze zitten comfortabel in de ivoren torens van ministeries en universiteiten. Veelzeggend is dat Rutgers bijna alleen grote bedrijven, overheidsinstanties en gesubsidieerde organisaties noemt als positieve voorbeelden van organisaties die vaderschapsverlof verruimd hebben.

Rutgers is feitelijk overheid

Rutgers gaat zijn rapport aanbieden aan minister Koolmees van Sociale Zaken. Zo wordt de illusie gewekt van een private pressiegroep die een appel doet op de overheid om koers te wijzigen. In werkelijkheid is Rutgers feitelijk een overheidsorganisatie, die blijkens het eigen jaarverslag 22 miljoen euro aan subsidie krijgt. Slechts 4,5 miljoen van Rutgers' inkomsten komt uit private hoek, en dan vooral van grote bedrijven als IKEA en links-liberale miljardairs als Bill Gates.

Fiscale straf voor traditionele keuze

Daarnaast is de koers van Rutgers al de koers van de Nederlandse staat. Onze overheid legt echtparen die kiezen voor het traditionele kostwinnersmodel, tot wel zes keer meer belasting betalen. Dit om vrouwen aan het werk te krijgen en, in de woorden van de facto overheidsinstituut Rutgers, "traditionele rolpatronen in families [te] doorbreken." Dit beleid, waarbij mensen die ideologisch onwenselijke keuzes maken fiscaal gestraft worden, is in de woorden van jurist prof. Jos Teunissen een "beschavingsbreuk".

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Vader en moeder inwisselbaar

Rutgers gebruikt het rapport om zijn radicale genderagenda op te dringen aan Nederland. In deze genderagenda zijn vaderschap én moederschap weggerelativeerd. Vader en moeder zijn inwisselbaar. Ze hoeven niet eens natuurlijke ouders zijn, straalt het rapport uit met kleurrijke foto’s van homoseksuelen die vrolijk met ‘hun’ kind spelen. En ze kunnen hun kind dumpen bij de kinderopvang zodat ze op kantoor verder kunnen emanciperen. Wie weigert, wordt fiscaal gestraft en maatschappelijk gestigmatiseerd.

Afschaffing van ouderschap

Wat Rutgers in zijn rapport "The State of Dutch Fathers" voorstaat is feitelijk de afschaffing van ouderschap. Volledig losgemaakt van bloedband en geslachtskenmerken is de ouder slechts een voorbijganger in het leven van het kind. Het kind betaalt uiteindelijk de rekening van Rutgers genderrevolutie.

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 14:04

Doneer