'Gendertwijfel' mikpunt van agressie en vandalisme

De 150 posters van de campagne Gendertwijfel roepen onverdraagzaamheid, agressie en vandalisme op, juist bij wie ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ beweren voor te staan. (Foto: Twitter)

'Gendertwijfel' mikpunt van agressie en vandalisme

THEMA'S:

Reclameposters van de campagne Gendertwijfel worden in bushokjes vernield en beklad. Toch doet de tekst niet meer dan waarschuwen dat de nieuwe transgenderwet "iedereen raakt", terwijl de afbeelding een gewone man en een vrouw laat zien, maar met verwisselde geslachtsaanduiding.

Geslacht gaat aan iedere keuze vooraf

De campagne richt zich tegen de nieuwe transgenderwet, omdat die een wassen neus dreigt te maken van de verandering van de registratie van geslacht, alsof het om een adreswijziging gaat. Onder invloed van de genderideologie en de daarop inspelende medische sector, beelden steeds meer jonge mensen zich in dat zij in het verkeerde lichaam zitten. Zij pogen dat te verhelpen door een 'geslachtsverandering' die weliswaar denkbeeldig blijft (geslacht is niet veranderbaar), maar die door de uitwerking van hormoontherapie en chirurgie voor hen wel onomkeerbare praktische gevolgen heeft. Hoewel uitzonderlijke pathologische afwijkingen altijd mogelijk zijn, maakt de geslachtelijke structuur, de indeling van de menselijke soort in mannelijk en vrouwelijk, deel uit van de scheppingsorde. Het gaat aan iedere menselijke keuze of 'zelfidentificatie' vooraf.

Steeds meer spijtoptanten

De nieuwe wet staat echter 'geslachtsverandering' zelfs aan kinderen toe en kan daarbij ouders buitenspel zetten. De minimumleeftijd van 16 jaar komt te vervallen, al moet dan wel de rechter met de 'geslachtsverandering' instemmen. Dit terwijl het in het overgrote deel van de gevallen (80%) van 'gendertwijfel' om een verschijnsel van voorbijgaande aard gaat. Voor 'genderdysforie' in het algemeen, zoals de afwijking officieel heet, zijn de oorzaken onduidelijk, wat op zich al tot behoedzaamheid zou moeten manen. Wel spelen vrijwel steeds andere problematieken mee, waar je ook door geslachtsverandering niet vanaf komt. Genderideologie blijkt steeds vaker neer te komen op charletanerie. In Zweden is men daarom al veel voorzichtiger met 'geslachtsverandering' geworden, vooral nadat zich daar steeds meer spijtoptanten gemeld hebben.

Extreemlinks en gewelddadig Antifa

De 150 posters van de campagne Gendertwijfel roepen intussen toenemende onverdraagzaamheid, agressie en vandalisme op, juist bij wie ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ beweren voor te staan. Vooral homoseksuele lobby-organisaties, er altijd als de kippen bij om anderen van 'discriminatie' te betichten, laten zich horen. Bij de Reclame Code Commissie zijn tal van klachten ingediend. Onder invloed van de protesten en de vernieling en bekladding van bushokjes (onder meer met het symbool van het extreemlinkse en gewelddadige Antifa) heeft exploitant JCDecaux de posters even ingetrokken. Na beraad heeft het de campagne echter toch weer voortgezet. Het is immers volstrekt legaal campagne tegen een wetsvoorstel te voeren en niet de taak van het bedrijf daarin partij te kiezen, zoals JCDecaux toelichtte.

Genderideologie doet valste beloften

Gezin in Gevaar deelt de kritiek van de campagne Gendertwijfel op de transgenderwet, maar vindt de oproep tot een ‘maatschappelijk debat’ erover een zwaktebod. Het transgenderisme en de achterliggende genderideologie zijn immers intrinsiek verwerpelijke ideologieën, die met kracht bestreden dienen te worden, en waar je niet mee in gesprek gaat. Al was het alleen maar omdat ze mensen met identiteitsproblemen valse beloftes doen. Met de allereerste proefkonijnen van de genderideologie, een Canadese tweeling, kwam het nooit meer goed. Zij hebben beiden van de hun aangedane ellende zelfmoord gepleegd. Bizar is daarom de rol van het CDA in Gouda dat zich tegen de campagne Gendertwijfel heeft uitgesproken omdat die “polariserend" zou zijn en “transgenders op de ziel” zou trappen. Daarentegen wijst de SGP er terecht op dat de campagne niet meer doet dan oproepen “tot het wijzigen van voorgenomen beleid”. Het had daaraan moeten toevoegen: tot heil en zegen van juist degenen die het betreft. Jonge mensen die zich in een verkeerd lichaam wanen.

Laatst bijgewerkt: 14 september 2022 13:48

Doneer