Eerste Kamer stemt over de lhbti-sering van de Grondwet

Eerste Kamer stemt over de lhbti-sering van de Grondwet

THEMA'S:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Zo opent artikel 1 van onze grondwet. Linkse partijen willen dat nu ook ‘seksuele gerichtheid’ expliciet wordt genoemd als grond waarop men niet mag worden gediscrimineerd. Deze onschuldig-klinkende wijzing van de Grondwet leent zich echter gemakkelijk voor de criminalisering van de christelijke opvatting van gezin en seksualiteit.

Fundamentele herschrijving van de Grondwet

GroenLinks, PvdA en D66 dienden in 2010 al het voorstel in om ‘seksuele gerichtheid’ toe te voegen aan de lijst van gronden waarop men volgens artikel 1 niet gediscrimineerd mag worden. “…Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Toen deze herschrijving negen jaar later werd behandeld noemde toenmalig GroenLinks-Kamerlid Renkema een dergelijke wijziging “de vastlegging van iets wat we maatschappelijk met elkaar vinden.” Hij impliceert dus dat de Grondwet moet worden afgesteld op de tijdsgeest en niet op eeuwige principes.

Lees ook: Waarom de homolobby zich aan de Grondwet vergrijpt

‘Ontkrachting van de Grondwet’

Naast “seksuele gerichtheid” pleiten de partijen er ook voor om handicap in dit rijtje op te nemen. De partijen die tegen stemden zoals SGP en PVV wezen op het gevaar van een oneindig uitdijende lijst. Een van de partijen die de Grondwetswijziging steunt, 50Plus, illustreerde dit argument door voor te stellen om ook leeftijdsdiscriminatie in het rijtje op te nemen. Hier was echter geen meerderheid voor. PVV-woordvoerder Bosma merkte hierover terecht op dat "mensen voor wie artikel 1 heilig is, vooraan staan met het ontkrachten daarvan".

Vergaande implicaties

Maar niet alleen wordt de Grondwet als deze wordt gewijzigd ontkracht, het geeft de lhbt-lobby, die in feite een zeer kleine groep representeert, een bevoorrechte status. Hier werd toen Artikel 1 werd opgesteld ook al voor gewaarschuwd door juristen destijds. De term “seksuele gerichtheid” is namelijk een ambigue term. Voorstanders benadrukken vooral de inmiddels genormaliseerde eerste drie letters van de lhbt-letterbak. Maar niet alleen gemeenschap met één of meerdere personen van hetzelfde geslacht valt onder ‘seksuele gerichtheid.’ De perversiteit van deze groep richt zich ook op dieren en objecten. Maar in de wereld van de radicale genderideologen is dat slechts kinderspel.

Lees ook: Wat is seksualiteit naar de wil van God – en wat is homoseksualiteit dan?

SGP: ‘weg geopend voor pedofilie’

De meest verontrustende deur die deze Grondwetswijziging open zou zetten is namelijk voor de bescherming van pedoseksualiteit. Roelof Bisschop heeft hier destijds op gewezen: Volgens het SGP-Kamerlid kunnen we “zeggen dat pedofilie, pedoseksualiteit, strafbaar is en blijft. Jawel, maar die term sluipt er per definitie in, die optie. Dan kan dus iemand die daar voorstander van is, een beroep doen op de Grondwet en zeggen: dit wordt wel in de wet verboden, maar de wet is lager dan de Grondwet en de Grondwet wordt geschonden door die wet.”

PVV steekt spaak in het wiel

Een grondwetswijziging wordt niet zomaar doorgevoerd in Nederland. Er moet namelijk tweemaal over gedebatteerd worden in beide Kamers. Bij de eerste ronde moet meer dan de helft instemmen en bij de tweede ronde is een tweederdemeerderheid nodig. Op 20 december vorig jaar zou de Eerste kamer voor de tweede keer voor deze grondwetswijziging stemmen. Tot die stemming is het niet gekomen omdat de PVV om een hoofdelijke stemming vroeg. Maar omdat veel senatoren afwezig waren, ging de stemming niet door. Naar verwachting zal tijdens de eerste vergadering van dit jaar, 17 januari aanstaande, er alsnog gestemd worden over dit voorstel.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Vervreemding van christelijke Grondwet

Als deze Grondwetswijziging volgende week of later alsnog wordt doorgevoerd is het einde zoek. In plaats van te dienen voor het gemeenschappelijke goede, wordt de Grondwet gekaapt om de onverzadigbare belangen van de roze maffia te behartigen. Daarom is het van het grootste belang dat de Eerste Kamer tegen deze Grondwetswijziging stemt. Het is namelijk de taak van de Senaat om als chambre de réflection de integriteit van de Grondwet te waarborgen en zich niet voor het karretje te laten spannen door de homolobby. Maar bovenal, moet de Grondwet een afspiegeling blijven van Gods wet, omdat haar wortels daar diep in geënt zijn. Het lhbt-streven gaat rechtstreeks in tegen zowel de goddelijke- als de natuurwet. De voorgestelde Grondwetswijziging staat daardoor direct op gespannen voet met de christelijke opvatting omtrent gezin en seksualiteit. Echter, het is juist deze laatste opvatting die in Nederland door Gods genade steeds meer bijval krijgt.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 16 januari 2023 19:53

Doneer