Waarom de homolobby zich aan de Grondwet vergrijpt

Waarom de homolobby zich aan de Grondwet vergrijpt

De Grondwet is er niet voor “speciale belangen”. Zij is zeker geen speelbal voor minderheden. De Grondwet is per definitie sober, en somt klassieke grondrechten op die alle burgers bescherming bieden, met name tegen de overheid. Maar vooral dient de Grondwet de natuurwet te weerspiegelen, samen met de morele orde die daarin ligt vervat en die in de goddelijke wet expliciet wordt.

Voorkeursbehandeling

Waarom zwicht de Tweede Kamer nu dan voor het homo-activisme, dat naar eigen zeggen al jarenlang een project ter “verankering van LHBTI-rechten” in artikel 1 Grondwet nastreeft en binnenkort met succes dreigt af te sluiten? Met andere woorden: een voorkeursbehandeling krijgt, notabene in de Grondwet? Waarom deze bijzondere behandeling in de Grondwet voor een minieme, per definitie niet-representatieve minderheid?

Wildste vormen

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de LHBTI-sering van artikel 1 Grondwet gebeuren in de vorm van een algemeen discriminatieverbod in artikel 1 op “seksuele gerichtheid”. Dit roept al meteen vragen op van juridisch-technische aard. Ongeordende seksuele gerichtheden komen in de wildste vormen voor: niet alleen op personen van hetzelfde geslacht, maar ook op dieren, op objecten en niet te vergeten: op kinderen. Met artikel 1 krijgen deze ‘seksuele gerichtheden’ in beginsel allemaal grondwettelijke bescherming.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Pedoseksualiteit

Met name het feit dat pedoseksualiteit – het kroonjuweel van de seksuele revolutie, dat slechts vanwege de Dutroux-schandalen van de jaren negentig even in kluis is gezet – via een inclusieve term de Grondwet wordt binnengesmokkeld is hoogst verontrustend. De SGP heeft hierop gewezen. Natuurlijk verklaarden alle partijen daarop in koor dat dit niet de bedoeling was. Maar iets wat ‘niet de bedoeling’ is, kan toch het geval zijn. Zoals SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in het Kamerdebat verduidelijkte: “We kunnen zeggen dat pedofilie, pedoseksualiteit, strafbaar is en blijft. Jawel, maar die term sluipt er per definitie in, die optie. Dan kan dus iemand die daar voorstander van is, een beroep doen op de Grondwet en zeggen: dit wordt wel in de wet verboden, maar de wet is lager dan de Grondwet en de Grondwet wordt geschonden door die wet.”

Niet expliciet genoeg

Daar komt bij dat de Grondwetwijziging voor het COC, de vrijwel volledig overheidsgesubsidieerde belangenorganisatie voor ‘lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen’, nu al niet expliciet en uitgebreid genoeg is. Het wil dat artikel 1 ook nog discriminatie op grond van “genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken” verbiedt.

Bizar

Het COC verheelt niet waar het op uit is: het wil dat de ‘LHBTI-rechten’ gegarandeerd blijven “ook als de politieke of maatschappelijke wind zou draaien en LHBTI-rechten onder druk komen te staan.” Daartoe sloot het COC in 2017 een ‘regenboogakkoord’ met VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij van de Dieren, 50PLUS en Artikel 1. Dit is op zichzelf al bizar: een vrijwel volledig overheidsgesubsidieerde NGO contracteert partijen voor uitvoering van zijn agenda. Waaronder dus de huidige wijziging van artikel 1 van de Grondwet.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Minderhedenkarretje

Vreest het COC de naderende islamisering van de samenleving, die met ‘homorechten’ korte metten zal maken? Inderdaad kan de Grondwet daartegen een bescherming vormen. Maar is het spannen van die Grondwet voor je minderhedenkarretje daarvoor de oplossing? Er zijn immers veel meer moslims in Nederland dan ‘LHBTI-personen’. Als de LHBTI-vlieger in de Grondwet opgaat, kunnen moslims daar ook aanspraak op maken, nu meteen al, en met veel meer recht.

Bonum commune

Als het zover komt, is het hek van de dam. Dan zal de Grondwet, ooit bedoeld als een sobere opsomming van grondrechten, gebalkaniseerd worden door minderheden die om het hardst zullen vechten om in de Grondwet een gunstige uitgangspositie voor het najagen van hun eigenbelang te krijgen. Dan zal het oorspronkelijke doel van de Grondwet – van uiteindelijk de hele rechtsstaat – het bonum commune, het ‘gemeenschappelijke goede’, dat wil zeggen het best haalbare voor zoveel mogelijk mensen dat de grondslag van iedere staat vormt, geheel uit het oog verloren zijn.

Twee derde meerderheid

De Tweede Kamer heeft de wetswijziging op 30 juni jl. in eerste aanleg aangenomen, de Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Bovendien is voor een grondwetswijziging een tweede parlementaire ronde voorgeschreven waarbij de wetswijziging met twee derde meerderheid moet slagen. Er zijn dus nog volop kansen de voorgenomen wijziging van artikel 1 Grondwet te stoppen.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Goede connecties

Homoseksualiteit gaat in tegen de natuurwet en tegen de goddelijke wet. Een Grondwet die daar niet alleen ruimte voor laat, maar die zelfs expliciet in bescherming neemt, ondermijnt de moraal in de samenleving in plaats van die te funderen. Als de volksvertegenwoordiging haar naam waardig is, dient zij direct een stokje te steken voor deze drieste poging van de homolobby om zijn eigenbelang veilig te stellen ten koste van die van de bevolking als geheel. Want de Grondwet moet het algemeen belang weerspiegelen, en niet de speciale belangen dienen van minderheden met toevallig goede connecties.

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:56

Doneer