Senatoren, stop de lhbti-sering van de Grondwet!

Petitie aan alle leden van de Eerste Kamer

Senatoren, stop de lhbti-sering van de Grondwet!

De lhbt-beweging wil de Grondwet herschrijven.

'Discriminatie van lhbt'ers' moet verboden worden.

In werkelijkheid komt dit neer op het verbieden van elke kritiek op de lhbt-lobby en het criminaliseren van de christelijke opvatting van gezin en seksualiteit.

De Grondwet – die voor iedereen is – dreigt een speelbal te worden van minderheden.

Notabene het gelijkheidsartikel 1 zal dan bepaalde minderheden bevoordelen in rechtsbescherming.

Dit is in strijd met de strekking van de Grondwet.

In de Tweede Kamer is er voorts op gewezen dat ook pedofielen en andere ‘seksuele gerichtheden’ zich voor deze extra rechtsbescherming op dit Grondwetsartikel zullen kunnen beroepen, mocht de wijziging doorgaan.

Belangrijker nog is dat de Grondwet een weerspiegeling moet zijn van Gods wet.

Door deze wijziging komt Nederland op nog meer afstand van deze goddelijke wet te staan.

Teken daarom nu de petitie aan alle Eerste Kamerleden om hun taak als chambre de réflexion waar te maken en deze onberaden grondwetswijziging af te wijzen.

Lees meer