Stop de lhbti-sering van de Grondwet!

Petitie aan alle leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Stop de lhbti-sering van de Grondwet!

De voorgenomen wijziging van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet houdt in dat onderscheid maken tussen ‘seksuele gerichtheden’ verboden wordt. Deze expliciete bepaling zal worden opgenomen op drijven van de homobeweging, die eigenlijk daarin nog veel verder had willen gaan.

De Grondwet – die voor iedereen is – dreigt zo een speelbal te worden van minderheden. Notabene het gelijkheidsartikel 1 zal dan bepaalde minderheden bevoordelen in rechtsbescherming.

Dit is in strijd met de strekking van artikel 1 en van heel de Grondwet.

In de Tweede Kamer is er voorts op gewezen dat ook pedofielen en andere ‘seksuele gerichtheden’ zich voor deze extra rechtsbescherming op dit Grondwetsartikel zullen kunnen beroepen, mocht de wijziging doorgaan.

Belangrijker nog is dat de Grondwet een weerspiegeling moet zijn van Gods wet. Door deze wijziging komt Nederland op nog meer afstand van deze goddelijke wet te staan.

Teken daarom nu de petitie aan alle Eerste Kamerleden om hun taak als chambre de réflexion waar te maken en deze onberaden grondwetswijziging af te wijzen.