De zogenaamde "Don't Say Gay Bill" laat linkse angst zien

Ron DeSantis, gouverneur van Florida, geeft ouders de macht over de seksuele voorlichting van hun kinderen - tot woede van links. Bron: Wikimedia Commons / Gage Skidmore.

De zogenaamde "Don't Say Gay Bill" laat linkse angst zien

Het parlement van de Amerikaanse staat Florida heeft een nieuw wetsvoorstel aangenomen dat de rechten van ouders van scholieren beschermt, zelfs nadat progressieven alles in het werk hadden gesteld om het wetsvoorstel te verijdelen.

"Don't Say Gay Bill"

De linkse partijen hebben de wet verkeerd gekarakteriseerd als de "Don't Say Gay Bill", een verwijzing naar een vermeend verbod op elke discussie over homoseksualiteit in de klas, ook al geldt dat verbod alleen voor kinderen van de kleuterschool tot en met de derde klas.

Rechten van ouders

De echte naam van het wetsvoorstel is de "Parental Rights in Education Act", wat het doel ervan nauwkeurig beschrijft. Het overweldigende succes van het wetsvoorstel maakt het tot een model voor andere staten. Daarom is het gepast het in enig detail te onderzoeken. Deze samenvatting is een parafrase. De tekst van het wetsontwerp is gemakkelijk te vinden.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Wat staat er in de wet?

De nieuwe wet vereist specifiek dat schoolsystemen:

  • Ouders op de hoogte stellen als er een verandering optreedt in de mentale, emotionele of fysieke gezondheid van de leerling, waardoor de dienstverlening van de school aan de leerling verandert.
  • Het fundamentele recht van ouders versterken om beslissingen te nemen over hun kinderen.
  • Gesprekken tussen leerlingen en hun ouders over geestelijke, emotionele of lichamelijke gezondheidskwesties aanmoedigen en vergemakkelijken.

De wet bevat ook een aantal specifieke verbodsbepalingen. Volgens deze wet mogen scholen niet:

  • De toegang van ouders tot onderwijs- en gezondheidsdossiers blokkeren.
  • Schoolpersoneel verbieden ouders te informeren over de gezondheid of het welzijn van hun kinderen.
  • Een leerling aanmoedigen om informatie voor ouders achter te houden.
  • Betrokkenheid van ouders bij belangrijke beslissingen ontmoedigen of verbieden.
  • Leeftijdsongeschikte lessen over seksuele geaardheid of genderidentiteit toestaan.

Zoals hierboven vermeld, zijn er ook specifieke verbodsbepalingen om kinderen van de kleuterschool tot de derde klas te beschermen.

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

Debat over seksuele voorlichting

Deze controverse is het meest recente hoofdstuk van een debat over seksuele voorlichting dat in de zestiger jaren is ontstaan. De ene kant bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, raadslieden en veel onderwijzers. Zij beweren dat kinderen behoefte hebben aan professioneel opgezette begeleiding die ouders onmogelijk kunnen bieden. Slechts één groep staat tegenover deze indrukwekkende reeks deskundigen: de ouders.

Ouders worden weggezet als 'preuts'

Helaas is het altijd een uitdaging geweest om de zorgen van ouders om te zetten in effectieve politieke actie. Veel ouders zijn best bereid om de scholen dit ongemakkelijke onderwerp te laten overnemen. Andere ouders, die het gebrek aan moraal vertonen dat met de seksuele revolutie wordt geassocieerd, zijn het met de scholen eens. Traditioneel ingestelde ouders die bereid zijn zich in te zetten voor de strijd tegen het proces zijn de enige overgebleven verdediging. Deskundigen en de media bespotten hen gewoonlijk als "preuts" of "repressief".

Lees ook: SGP wil onderzoek onderwijsinspectie van COC-lesmateriaal

Een nieuw strijdperk

Onlangs is het terrein echter verschoven ten gunste van de traditioneel denkende ouders. Er zijn drie redenen voor deze cruciale verandering. Ten eerste heeft de Covid-crisis de aandacht van de ouders op de scholen gevestigd. Dit verschijnsel is elders reeds uitvoerig besproken, zodat het hier weinig toelichting behoeft. Het volstaat te zeggen dat het zogenaamde afstandsonderwijs de donkere kant van de schoolprogramma's heeft onthuld aan de ouders, die niet blij zijn met wat zij hebben gezien.

Progressieven radicaliseren

Ten tweede zijn de progressieven schaamtelozer en radicaler geworden in hun standpunten. De afbeeldingen van ongeoorloofde seksuele activiteiten zijn grafischer geworden, en dat speelt een rol - zoals de huidige controverses over schoolbibliotheekboeken bevestigen. In haar radicale verschuiving is links de rol van de ouders steeds meer gaan veronachtzamen.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

LHBT-'gids'

Een voorbeeld is de "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Gender Nonconforming and Questioning Support Guide" die gebruikt wordt op de Leon County (Tallahassee, Florida) scholen. Het bevat het volgende:

V: Een leerling heeft op school gedrag vertoond waardoor de directie of de leerkrachten denken dat het om een LGBTQ+-leerling gaat. Moeten de ouders of voogden op de hoogte worden gesteld?
A: Nee. Het bekendmaken van een leerling, vooral aan ouders, kan zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van de leerling. Sommige leerlingen kunnen thuis niet uit de kast komen omdat hun ouders het niet accepteren dat LGBTQ+'ers uit de kast komen. Maar liefst 40% van de dakloze jongeren zijn LGBTQ+, van wie velen door hun familie zijn afgewezen omdat ze LGBTQ+ zijn. Uit de kast komen bij hun ouders kan er letterlijk voor zorgen dat ze dakloos worden."

Lees ook: 10 redenen waarom wij tegen het "homohuwelijk" moeten zijn

De boodschap is dat ouders zowel onbekwaam als gevaarlijk zijn.

Gerechtvaardigd scepticisme

Tenslotte is de samenleving sceptischer geworden ten opzichte van deze liberale deskundigen, vooral in het licht van de ongeregeldheden tijdens de zomer van 2020 en de nasleep daarvan. De volksgezondheidsbureaucratie sprak zichzelf tegen over Covid, maar behandelde degenen die de tegenstrijdigheden opmerkten als publieke vijanden. Burgemeesters en officieren van justitie in enkele van Amerika's grootste steden kozen openlijk de kant van de criminelen. Generaal Milley, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, veroordeelde vermeende "witte woede" in het leger, terwijl hij eigenlijk de leiding had moeten nemen over een ordelijke terugtrekking uit Afghanistan.

Media verliezen geloofwaardigheid

De linkse nieuwsmedia hebben de laatste jaren ook hun geloofwaardigheid verloren omdat ze openlijker zijn over hun vooroordelen. Als gevolg daarvan kijken veel minder mensen naar de grote netwerken of lezen ze de dagbladen. Degenen die dat wel doen, zijn sceptischer dan vorige generaties. Er zijn tegenwoordig ook veel meer nieuwszenders die andere perspectieven presenteren van een andere groep deskundigen die de liberale mythen weerleggen.

NPO, stop met kinderen blootstellen aan naakt!

Karaktermoord door het Witte Huis

Links heeft van de strijd om dit wetsvoorstel een mediastrijd gemaakt, met gebruikmaking van alle typische middelen. Eén middel is om ouders die het slachtoffer zijn van dit misbruik te veranderen in intolerante agressors. Deze tactiek ontneemt de ouders het recht om hun kinderen op te voeden en geeft de kinderen rechten als volwassenen. De persvoorlichter van het Witte Huis, Jen Psaki, paste deze tactiek toe en voegde er karaktermoord aan toe.

Een wetsvoorstel dat gezinnen en kinderen discrimineert, dat deze kinderen in de positie brengt dat ze niet de steun krijgen die ze nodig hebben op een moment dat dat precies is wat ze nodig hebben, is discriminerend, het is een vorm van pesten, het is afschuwelijk. Ik bedoel, de president heeft daar over gesproken.
Ik denk dat de belangrijkste vraag is waarom de leiders van Florida besluiten dat ze kinderen die lid zijn van de LGBTQUI-gemeenschap moeten discrimineren? Wat bezielt hen om dat te doen? Is het gemeenheid? Willen ze dat kinderen het moeilijker hebben op school, in hun gemeenschap?

Verbale aanvallen niet meer effectief

Dergelijke tactieken overtuigen het grote publiek echter niet meer. De verbale aanvallen en insinuaties die ooit de boventoon voerden, zijn niet langer effectief. Als reactie daarop wordt links steeds schriller - met als gevolg dat hun aangetaste geloofwaardigheid nog verdachter wordt.

Lees ook: Uitgelekte video’s bewijzen Disney’s homopropaganda voor kinderen

Een nieuwe kans

Naarmate het grote publiek zich meer bewust wordt van de linkse methodes, verliezen hun tactieken aan kracht. Daar ligt een grote kans. Sinds ongeveer 1900 hebben progressieven in het onderwijs vertrouwd op de invloed van zogenaamde deskundigen. Zij zouden zogenaamd weten wat het beste is voor alle anderen. Die pseudo-expertise was gebaseerd op academische geloofsbrieven. De maatschappij begint de misvatting achter die façade in te zien. De radicale doelstellingen van de linkse deskundigen doen alarmbellen rinkelen.

Goed begin

Het is tijd om deze radicale agenda te verwerpen en te zoeken naar wijze leiders. Het wetsvoorstel van Florida is een goed begin. Mogen andere staten op dit succes voortbouwen.

Dit artikel is een vertaling van "The So-Called “Don’t Say Gay Bill” Reveals Leftists’ Fears of Spreading to Other States" en verscheen eerder op tfp.org.

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Laatst bijgewerkt: 22 maart 2023 08:40

Doneer