De 'geslachtsverandering' die de genderideologie predikt is onmogelijk en ongezond

De 'geslachtsverandering' die de genderideologie predikt is onmogelijk en ongezond

De genderideologie meent dat mensen in het 'verkeerde lichaam' geboren kunnen worden. Zij moeten met een operatie van geslacht kunnen 'veranderen'. Het is onwetenschappelijk en schadelijk bovendien. Dat toont de prominente psychiater Paul R. McHugh aan.

Chirurgie is niet de oplossing

Dr. McHugh, voormalig hoofd psychiatrie van het Johns Hopkins Ziekenhuis en doctor honoris causa, auteur van zes boeken en ten minste 125 wetenschappelijk waardevolle medische artikelen, legde uit dat transgenderchirurgie niet de oplossing is voor mensen die lijden aan een stoornis in de 'veronderstelling', dat wil zeggen het denkbeeld, dat hun mannelijkheid of vrouwelijkheid anders is dan het geslacht dat hun biologisch is toegewezen.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Twintig keer meer zelfmoord

In één studie toonde dr. McHugh aan dat het zelfmoordcijfer onder transgenders die een geslachtsverandering hebben ondergaan twintig keer hoger is dan het zelfmoordcijfer onder niet-transgenders. Dr. McHugh wees verder op studies van de Vanderbilt University en de Londense Portman Clinic of Children die transgendergevoelens hadden geuit, maar waarvan 70%-80% na verloop van tijd "spontaan die gevoelens verloor".

Beangstigende psychologische gevolgen

Vandaar zijn aanklacht tegen degenen die transseksualiteit bevorderen als ware dit iets normaals: deze "beleidsmakers en de media bewijzen het publiek en de transseksuelen geen dienst door hun verwarring te behandelen als een recht dat verdedigd moet worden in plaats van een mentale stoornis die er recht op heeft begrepen, behandeld en voorkomen te worden". Volgens McHugh is het denkbeeld van een verkeerde geslachtsafwijking gewoonweg verkeerd en stemt dit niet overeen met de lichamelijke realiteit. En het kan beangstigende psychologische gevolgen hebben.

Lees ook: Waanzin regeert - iedereen mag zelf zijn geslacht bepalen

Operatie brengt geen verbetering

De theorie dat geslacht alleen in de geest zit, zonder rekening te houden met de anatomische realiteit, heeft ertoe geleid dat sommige transseksuelen aandringen op sociale acceptatie en de bevestiging van hun persoonlijke subjectieve werkelijkheid. Als gevolg hiervan hebben sommige Amerikaanse lidstaten zoals Californië, New Jersey en Massachusetts wetten aangenomen die psychiaters verbieden om, zelfs met toestemming van de ouders, te streven naar het herstellen van natuurlijke geslachtelijke gevoelens bij een minderjarige transgender. Zij die een geslachtsveranderende operatie hebben ondergaan, vertonen - hoewel tevreden met de operatie - geen verbetering vanuit oogpunt van de psychosociale aanpassing in vergelijking met voorheen.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Kinderen krijgen hormonen

Dr. McHugh bekritiseerde ook artsen die met zeer jonge kinderen werken die gedragingen vertonen die op die van het andere geslacht lijken: zij krijgen hormonen om de puberteit te vertragen (zogenaamde 'puberteit-blokkerende' hormonen) die latere geslachtsveranderende operaties goedkoper maken - zelfs wanneer zulke medicamenten hun groei belemmeren en steriliteit kunnen veroorzaken. Deze geneesmiddelen komen neer op werkelijk misbruik van minderjarigen.

Mentale stoornissen blijven bestaan

Een geslachtsverandering is biologisch onmogelijk. Mensen die een operatie ondergaan om van geslacht te veranderen, worden niet 'getransformeerd' in mannen of vrouwen. In plaats daarvan worden ze gefeminiseerde mannen of vermannelijkte vrouwen. De mentale stoornissen die de niet-aanvaarding van het zelf, van het lichaam, hebben bepaald, blijven bestaan en worden vaak benadrukt. Als we echt gericht waren op het algemeen belang, zouden we alles in het werk moeten stellen om de mensen te waarschuwen en van alle mogelijke hulp te voorzien die hen in staat stelt zichzelf te accepteren zoals ze zijn: een man of een vrouw.

Dit artikel is een fragment uit de brochure Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?, uitgegeven door de campagne Gezin in Gevaar. Bestel uw gratis exemplaar HIER.

Bestel gratis: Genderboek

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:50

Doneer