Waanzin regeert: iedereen mag zelf zijn geslacht bepalen

Waanzin regeert: iedereen mag zelf zijn geslacht bepalen

Minister Sander Dekker (VVD) van rechtsbescherming wil de Transgenderwet zo aanpassen dat iedereen voortaan zelf zijn geslacht mag bepalen. Voorheen was daar een artsenverklaring voor nodig.

'Sophie' Schers

Wie tegen deze ideologische waan ingaat, krijgt te maken met totalitair handelen zoals een juridische aanklacht of dreiging met geweld. Dat ondervond Caroline Franssen. Zij was in een discussieprogramma op NPO Radio 1 te gast naar aanleiding van een opinieartikel in Trouw. In het praatprogramma gaf ‘Sophie’ Schers te kennen aangifte tegen Franssen te doen vanwege ‘discriminatie’. Franssen had het namelijk aangedurfd de waarheid te vertellen en te zeggen dat Schers een man is, wat hij feitelijk ook is.

Screenshot schers

“Ik had nooit het lichaam van een man” en “ik ben biologisch vrouw” en “wij gaan over wanneer je vrouw bent”, zegt transgenderactivist Schers. “Andere mensen hebben daar andere ideeën bij”. De biologische realiteit ontkennen en een nieuwe waarheid construeren, dat is de genderideologie pur sang.

Biologisch gegeven

Franssen zegt in het radioprogramma: “Ik constateer dat de betekenis van het woord vrouw hierdoor wordt afgeschaft.” Hieruit volgt dat mannen “zich straks ook vrouw mogen noemen. Maar dat je een vrouw bent is een feit, een biologisch gegeven.” Dat was tegen het zere been van Schers. Sommige mensen hebben volgens hem “andere ideeën” bij zijn geslachtelijke identiteit “op basis van mijn lichaamskenmerken bij mijn geboorte.”

Bedreiging

Zelf andere ideeën over je geslacht hebben is een ding, dat anderen verplicht moeten conformeren aan jouw ideeën is een tweede. Dat is wel waar hard aan gewerkt wordt. De Duitse sociologe Gabriele Kuby zegt in haar boek De seksuele revolutie hierover dat “om de vrijheid in te perken van degenen die niet willen toegeven aan de culturele druk van de politieke correctheid, worden twijfelachtige juridische fundamenten gelegd: antidiscriminatiewetten, wetten op gelijkheid of gelijke behandeling, wetten tegen ‘haatzaaien’, verbod op ‘homofobie’”. Dit leidt ertoe dat “individuen worden uitgesloten, gelasterd, veroordeeld en bedreigd”.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Shapiro

Het voorval met Franssen en de transgenderactivist Schers doet denken aan een vergelijkbare discussie tussen Amerikaans politiek commentator Ben Shapiro en een transgender journalist. Shapiro beargumenteert dat het volstrekt normaal is om iemand die biologisch een man is, ook als man aan te spreken. De journalist naast hem (overduidelijk een man gekleed als vrouw) pakt hem stevig in zijn nek vast en zegt intimiderend: “Dit neem je nu terug, of je gaat in een ambulance naar huis”.

Screenshot shapiro

“You cut that out now, or you’ll go home in an ambulance”, zegt de transgender journalist (links) tegen politiek commentator Ben Shapiro. Fysieke en verbale agressie zijn het gevolg van de totalitaire waan dat het transgenderisme in werkelijkheid is.

Drammen

Het voorstel van minister Dekker is simpelweg het resultaat van het jarenlang drammen van de lobbyclubs TNN (Transgender Netwerk Nederland), NNID (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit) en COC. Die zijn “blij met het voorstel”, maar “betreuren het dat het niet gaat gelden voor jongeren onder de 16 jaar”.

Subsidies

Ook zo typisch: het is nooit genoeg. De lobby blijft doorgaan. Maar het is een strijd voor de bühne, want deze lobbyclubs worden bijna volledig gesubsidieerd door de overheid om vervolgens nieuw beleid af te dwingen bij… de overheid. In het activiteitenplan van Transgender Netwerk Nederland is te lezen: “Het werk van TNN wordt voor een groot deel gefinancierd door de subsidie die zij ontvangt als onderdeel van de alliantie Gedeelde Trots, gedeeld Geluk van de directie emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap”.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Monster

Uit de discussie die Caroline Franssen aanwakkert blijkt duidelijk dat de seksuele revolutie een monster is dat uiteindelijk zijn eigen kinderen opeet. Het feminisme waar zij voor staat wordt verslonden door de genderideologie die uiteindelijk zeer vrouwvijandig is. Man-zijn en vrouw-zijn wordt ter discussie gesteld, terwijl vrouw-zijn juist het speerpunt is van het feminisme.

Groeiend verzet

Het verzet groeit hiertegen, zelfs vanuit de eigen ‘kinderen’. Dit wijst erop dat de transgenderbeweging aan het imploderen is. De overweldigend duidelijke realiteit dat we geschapen zijn als man en vrouw zal overwinnen. Dat werd duidelijk in Spanje, tijdens de regeringsperiode van de socialist Zapatero, een radicale genderideoloog. Hij zei: “Wij staan voor een wereldwijd project van sociale transformatie met het doel om de oude orde te vernietigen en een nieuwe orde op te bouwen. Wij hebben nog nooit zoveel wetten in zo korte tijd gehad, die het leven van ieder afzonderlijk mens veranderen.”
Hiertegen ontstond een sterke oppositiebeweging die meer dan 2 miljoen Spanjaarden op de been bracht. De regering Zapatero kwam abrupt ten einde.

Reageer op consultatie

Daarom zullen wij ons blijven uitspreken tegen deze revolutionaire waan en strijden voor het traditionele gezin. Een concreet actiemiddel hierbij is het reageren op de consultatie over het voorgenomen wetsvoorstel van minister Dekker. Dat kan op de website van de overheid: https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingvermeldinggeslacht/reageren.

“Het kwaad kan alleen overwinnen als goede mensen niets doen” – Edmund Burke.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 09:18

Doneer