Bevolkingsfonds VN klaagt over successen van pro-life en gezinsbewegingen

Met wervende aanprijzingen promoten VN-organisaties onder dekmantel van 'seksuele gezondheid en rechten' in feite abortus, homoseksualiteit en anticonceptie. (Beeld: screenshot website UNFPA)

Bevolkingsfonds VN klaagt over successen van pro-life en gezinsbewegingen

THEMA'S:

Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties meldt bij regeringen dat het zich inzet om de pushback (tegenkanting) te bestrijden van ‘anti-rechten’ groepen die zich tegen de agenda verzetten om abortus en seksuele afwijkingen tot ‘rechten’ te maken. Westerse regeringen hebben hun steun hieraan toegezegd, zo meldt de website C-Fam.

Weerstand tegen srgr

Natalia Kanem, uitvoerend directeur van het Bevolkingsfonds (United Nations Population Fund, UNFPA), vertelde haar raad van bestuur: "Er is weerstand tegen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, deels georkestreerd, deels goed gefinancierd, maar deels ook toe te schrijven aan onze twijfels over de menselijke seksualiteit." De etiketten ‘anti-rechten’ en ‘pushback’ worden door de VN en globalisten vaak gebruikt om te verwijzen naar pro-life en groepen die zich sterk maken voor het natuurlijke huwelijk en gezin.

Pro-life komt juist op voor rechten

Deze demoniserende concepten zijn voor het eerst bij de VN ontwikkeld in de context van het verzet tegen het pro-life beleid van de regering van Donald Trump. ADF International, de Heritage Foundation, Family Watch International en C-Fam zijn enkele van de organisaties die door Westerse financiële initiatieven ervan beticht zijn ‘anti-rechten’ te zijn, hoewel ze juist opkomen voor het allerprimairste recht op leven van het ongeboren kind, voor de rechten van het echte huwelijk en van het natuurlijke gezin

Volg GIG op Telegram

Srgr: een impliciet demoniserend concept

Daartegenover is het concept ‘seksuele reproductieve gezondheid en rechten’ (srgr) uitgevonden om het doden van ongeboren kinderen via abortus, de promotie van homoseksualiteit en van onvruchtbaarheid via anticonceptie niet alleen verder te verspreiden maar bovendien valselijk als vormen van ‘gezondheid’ en als positieve juridische verworvenheden voor te stellen, waartegen alleen ‘duistere’ reactionaire krachten zich nog verzetten. Het demoniseren van tegenstanders zit al in het concept ingebakken.

Canada voorvechter van srgr…

Het Canada van de linkse regering Trudeau heeft dan ook gezegd het "toenemend aantal tegenslagen voor seksuele reproductieve gezondheid en rechten" te betreuren en verzekert het UNFPA dat het "vastbesloten is om steun te verlenen om deze terugzettingen te bestrijden en terug te draaien." Alleen al in 2022 droeg Canada 72,8 miljoen bij aan UNFPA. In haar geïntegreerde begroting voor 2022-2025 stelde UNFPA een totale bijdrage van 5.045,6 miljoen dollar voor het agentschap voor.

…net als meeste EU-landen

De Permanente Vertegenwoordiger van België bij de VN uitte zijn bezorgdheid over "anti-rechten bewegingen" en prees UNFPA voor het voortzetten van haar werk om "miljoenen meisjes in staat te stellen geïnformeerde keuzes te maken over hun lichaam" ondanks de tegenwerking. Australië, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sloten zich aan bij de verklaring van België.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

‘Het verhaal verduidelijken’…

Kanem zei dat ze van plan zijn om "de normatieve rol van UNFPA op het niveau van de landen te versterken om het mandaat uit te voeren" gezien de tegenkanting waarmee ze geconfronteerd worden op bijna elk gebied van hun werk. Finland bevestigde dit door te zeggen: "Dit is waarom het werk van UNFPA absoluut essentieel is, om de beweging van tegenkanting tegen te gaan, is het nodig om het verhaal te verduidelijken."

…wil zeggen: abortus normaliseren

In de context van seksuele en reproductieve rechten verwijst "het verhaal verduidelijken" naar de inspanningen van UNFPA om een positieve kijk op abortus te normaliseren in gemeenschappen waar mensen er op religieuze en morele gronden tegen zijn. "We verwelkomen de versterking van de normatieve rol van UNFPA en het gebruik van sterke bewijzen in zowel beleid als pleitbezorging," aldus Finland. De UNFPA-directeur zei: "De enige manier om [de terughoudendheid] te overwinnen is door gegevens te brengen en licht te werpen op het probleem."

‘Kwaadaardige actoren’

Op een recent Gender Equality Forum in Parijs haalde Geeta Rao Gupta (afkomstig uit India, maar na haar naturalisatie benoemd tot algemeen Amerikaans ambassadeur (ambassador-at-large) voor wereldwijde vrouwenkwesties) hard uit naar de pushback beweging. Ze zei dat er meer aandacht moest komen voor de volgens haar "zeer systematische, goed gecoördineerde, goed gefinancierde aanvallen door kwaadaardige actoren van staats- en niet-staatswege". Als ambtsdraagster van het Biden-regime zet Gupta mensen die opkomen voor de rechten en het leven van het ongeboren kind dus ongekwalificeerd als “kwaadaardig” weg.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Srgr: een ideologisch containerbegriep

UNFPA is het VN-agentschap voor ‘seksuele en reproductieve gezondheid’. Het bureau beweert een mandaat te hebben om deze seksuele en reproductieve gezondheid wereldwijd te promoten. Uit het UNFPA-rapport voor 2024 aan de raad van bestuur blijkt nog eens ten overvloede dat het concept van ‘seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten’ niet alleen gezinsplanning en gezondheid van moeders omvat, maar ook anticonceptie, abortus, uitgebreide seksuele vorming (CSE) en LGBTQI+-‘rechten’.

Abortus is een nationale aangelegenheid

Dit is zeer controversieel omdat de Algemene Vergadering herhaaldelijk heeft gezegd dat VN -organisaties abortus niet mogen promoten als een methode voor gezinsplanning en dat landen zelf hun abortuswetten en beleid over menselijke seksualiteit moeten bepalen zonder inmenging van de VN. Deze officiële beperkingen gaan terug op de Conferentie van Caïro in 1994.

Abortus kan nooit mensenrecht zijn

In 1994 kwamen de VN-lidstaten op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling namelijk overeen dat abortus een kwestie is die uitsluitend in de nationale politiek en wetgeving moet worden behandeld en daarom beslist geen mensenrecht kan zijn (wat wel permanent gesuggereerd wordt), noch een kwestie waarover internationale agentschappen moeten oordelen of waar ze zich mee moeten bemoeien. Ondanks deze reeds lang bestaande consensus die keer op keer werd bevestigd door VN-lidstaten, inclusief in de Agenda 2030, heeft de VN abortus de afgelopen vijfentwintig jaar systematisch bevorderd. Ondanks de hoge status van ‘consensus’ binnen het ngo-isme, staat de praktijk van de VN in dit opzicht dus haaks op wat is overeengekomen.

Bestel gratis: Genderboek

Abortuspromotie: stel VN-organisaties verantwoordelijk

Soms wordt het promoten van abortus door de VN verbreid via rapporten van VN-agentschappen of het secretariaat. Op andere momenten gaat het om directe inmenging in de interne aangelegenheden van VN-lidstaten, zoals meestal het geval is bij VN-verdragsorganen. Het promoten van abortus is illegaal. Het kan geen nieuwe verplichtingen opleveren die in strijd zijn met wat VN-lidstaten in 1994 overeen zijn gekomen en sindsdien herbevestigd hebben. VN-lidstaten zouden daarom de acties van het VN-systeem om abortus te promoten kritisch moeten herzien. Alle noodzakelijke acties zouden ondernomen moeten worden om VN-organisaties verantwoordelijk te stellen, met inbegrip van het inhouden van fondsen, indien nodig.

Laatst bijgewerkt: 14 juni 2024 13:58

Doneer