Dit was het Gezin in Gevaar Congres 2023

Dit was het Gezin in Gevaar Congres 2023

THEMA'S:

Van heinde en verre kwamen de medestanders van Gezin in Gevaar afgelopen zaterdag naar Nijkerk voor het Gezin in Gevaar congres. Ze kwamen samen voor de verdediging van het gezin zoals God het bedoeld heeft. De prikkelende lezingen, boeiende getuigenissen en hartverwarmende ontmoetingen maakten dit tot een evenement dat velen nog lang zal heugen. “Een dag om niet te vergeten!”, aldus een van de medestanders van Gezin in Gevaar.

Lees ook: Gezin in Gevaar plaatst billboards: "Gods huwelijk = 1 man + 1 vrouw"

Het kantelpunt in de strijd voor onze kinderen

Na een introducerende lezing van campagneleider Hugo Bos beet gezinsactivist James Bascom de spits af met een live-ondertitelde lezing over de oorsprong van de genderideologie. De Amerikaan legde in zijn betoog bloot hoe de Seksuele Revolutie in alle opzichten tegen Gods Scheppingsorde in gaat. Bascom toonde ook aan dat deze wereldwijde antichristelijke revolutie terrein begint te verliezen omdat veel mensen de noodzakelijke leugens weigeren te geloven. Dat is wat onze strijd hoop geeft. Uiteindelijk zal de waarheid altijd overwinnen.

Afbeelding2

Christelijke scholen niet veilig tegen lhbt-dwang

De lezing van Henk Rijkers, senior redacteur bij Gezin in Gevaar, borduurde voort op de lezing van Bascom. Het zwaartepunt van zijn lezing was de seksuele indoctrinatie in het onderwijs. Christelijke scholen kunnen zich steeds moeilijker beroepen op ‘onderwijsvrijheid’ om onder seksuele indoctrinatie uit te komen. Dat geldt al helemaal voor ouders van niet-christelijke scholen. Maar de Lammers-affaire en de Week van Lentekriebels hebben aangetoond hoe breed gedragen de weerstand tegen de genderideologie is. Het pro-gezinsgeluid van Gezin in Gevaar kan daarom rekenen op steeds meer steun.

Afbeelding3

Feminisme schadelijk voor man en vrouw

Als laatste was Jeanne Smits aan de beurt. In haar lezing nam de Frans-Nederlandse journaliste het feminisme op de korrel. Zij wees op de schadelijke gevolgen van het feminisme voor zowel mannen als vrouwen. Een groot deel van haar spreektijd besteedde zij aan de verstrekkende gevolgen van de anticonceptiepil. Smits toonde aan hoe deze uitvinding niet alleen de hormoonhuishouding van het vrouwenlichaam in de war stuurt, met alle gevolgen van dien, maar ook hoe het de dynamiek tussen mannen en vrouwen voorgoed heeft veranderd. De door God ingeschapen complementaire kwaliteiten en behoeften van mannen en vrouwen blijft echter onverminderd zichtbaar.

Afbeelding4

Gelijkgezindheid was bijna tastbaar

Na de lezingen van campagneleider Hugo Bos en de andere sprekers werden onder muzikale begeleiding lekkere borrelhapjes uitgedeeld. Daarna was er gelegenheid om met elkaar na te praten. “Enorm bedankt voor de moed om dit te organiseren!” liet een enthousiaste man weten. Voor een aantal was dit het hoogtepunt van de avond. Het was een verademing voor hen om met gelijkgestemden vrijuit te spreken over de christelijke waarheid over seksualiteit en de zorgen over de verdraaiing daarvan. Een jongeman was hier zichtbaar door geraakt. “Zeer inspirerend om hier te mogen zijn. Zo versterken we de stem die zo ongehoord is in ons land.” De positieve reacties, de strijdlust en de onderlinge verbondenheid tussen hen die voorheen vreemden van elkaar waren, hebben dit congres tot een groot succes gemaakt.

Afbeelding5

Laatst bijgewerkt: 5 mei 2023 17:08

Doneer