24 citaten over kuisheid die iedere christen moet kennen

Kuisheid, de oplossing!

24 citaten over kuisheid die iedere christen moet kennen

THEMA'S:

Vuiligheid lijkt wel alomtegenwoordig: We zien het in films, op televisie, billboards, in de muziek, de entertainment, in boeken en tijdschriften. We zijn geroepen om te vechten tegen deze aanvallen op de zuiverheid.

Om deze strijd te voeren zal de volgende verzameling citaten, waarvan vele van de hand van leraren van de Kerk, steun en bemoediging geven. Inspiratie die nodig is om staande te blijven en te vechten voor kuisheid en zuiverheid. In dit artikel presenteren wij 24 citaten over zuiverheid en kuisheid die elke jonge en oude christen zou moeten kennen.

1. "Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien."

- Mattheüs 5:8

2. "Heilige Zuiverheid, de koningin der deugden, de engelachtige deugd, is een juweel zo kostbaar dat zij die haar bezitten worden als de engelen van God in de hemel, ook al zijn ze gekleed in sterfelijk vlees."

- De heilige Johannes Bosco

3. "Wij moeten rein zijn. Ik heb het niet alleen over de zuiverheid van de zintuigen. Wij moeten een grote zuiverheid in acht nemen in onze wil, in onze bedoelingen, in al onze handelingen."

- De heilige Petrus Juliaan Eymard

4. "Hen wiens hart rein is, zijn de tempels van de Heilige Geest."

- De heilige Lucia

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

5. "Wij moeten bescheidenheid betrachten, niet alleen in ons uiterlijk, maar ook in ons hele gedrag, en in het bijzonder in onze kleding, onze wandel, ons gesprek en alle soortgelijke handelingen."

- De heilige Alphonsus Liguori

6. "In het rijk van de slechte gedachten zet geen enkele gedachte zo aan tot zonde als gedachten die het genot van het vlees betreffen."

- De heilige Thomas van Aquino

7. "In verzoekingen tegen de kuisheid raden de geestelijke meesters ons aan, niet zozeer de slechte gedachte te bestrijden, als wel de geest te richten op een geestelijk, of tenminste onverschillig voorwerp. Het is nuttig om andere slechte gedachten onder ogen te zien en direct te bestrijden, maar niet gedachten van onreinheid."

- De heilige Alphonsus Liguori

8. "Lust wordt gewoonte, en gewoonte wordt noodzaak."

- De heilige Augustinus

Lees ook: “Vrije liefde”, echtscheiding en homoseksualiteit: de logische resultaten van de revolutie

9. "Meer zielen gaan naar de hel vanwege zonden van het vlees dan om welke andere reden dan ook."

- Maria, Onze Lieve Vrouwe (in Fatima)

10. "Vuile praat maakt dat we ons op ons gemak voelen bij vieze daden. Maar degene die de tong weet te beheersen, is voorbereid om aanvallen van lust te weerstaan."

- De heilige Clemens van Alexandrië

11. "De man van onzuivere spraak is een persoon wiens lippen slechts een opening en een toevoer zijn die de hel gebruikt om haar onzuiverheden op de aarde uit te braken."

- De heilige Johannes Vianney (pastoor van Ars)

12. "Of we moeten spreken zoals we ons kleden, of ons kleden zoals we spreken. Waarom belijden wij het een en tonen het ander? De tong spreekt over kuisheid, maar het hele lichaam onthult onreinheid."

- De heilige Hiëronymus

Reinheid purity

Kuisheid en reinheid zijn schoon als een bloem.

13. "Een zuivere ziel is als een fijne parel. Zolang zij verborgen is in de schelp, op de bodem van de zee, denkt niemand eraan haar te bewonderen. Maar als je haar in het zonlicht brengt, zal deze parel schitteren en alle ogen trekken. Zo zal de zuivere ziel, die verborgen is voor de ogen van de wereld, op een dag schitteren voor de ogen van de engelen in de zonneschijn van de eeuwigheid."

- De heilige Johannes Vianney

14. "De reine ziel is een prachtige roos, en de Drie Goddelijke Personen dalen uit de Hemel neer om haar geur in te ademen."

- De heilige Johannes Vianney

15. "Kuisheid is de lelie der deugden, en maakt de mens bijna gelijk aan de engelen. Alles is mooi in overeenstemming met zijn zuiverheid. Welnu, de zuiverheid van de mens is de kuisheid, die eerlijkheid wordt genoemd, en de naleving ervan, eer en ook integriteit; en het tegendeel ervan wordt corruptie genoemd; kortom, zij heeft deze eigenaardige voortreffelijkheid boven de andere deugden, dat zij zowel ziel als lichaam schoon en onbesmet houdt."

- De heilige Franciscus van Sales

16. "Nederigheid is de waarborg van de kuisheid. Op het gebied van de zuiverheid is er geen groter gevaar dan het gevaar niet te vrezen. Wat mij betreft, als ik een man vind die zeker is van zichzelf en geen angst kent, geef ik hem op als verloren. Ik ben minder bezorgd over iemand die in verzoeking wordt gebracht en die weerstand biedt door de aanleidingen tot zonde te vermijden, dan over iemand die niet in verzoeking wordt gebracht en er niet op let aanleidingen te vermijden. Wanneer iemand zichzelf in een gelegenheid tot zonde plaatst en zegt: ik zal niet vallen, is dat een bijna onfeilbaar teken dat hij zal vallen, en met grote schade voor zijn ziel."

- De heilige Filippus Neri

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

17. "Uw goede voornemens moeten u niet hoogmoedig maken, maar nederig en schuchter; draagt u een grote som goud bij u, zorg dan dat u geen struikrovers tegenkomt. In dit leven is niets zeker: we zijn in een voortdurende strijd verwikkeld, en moeten daarom dag en nacht op onze hoede zijn. Wij varen op een onstuimige zee die ons van alle kanten bedreigt, en in een armzalig, lek vaartuig: de duivel, die niets minder dan onze ondergang beoogt, houdt nooit op de storm te verhogen, om ons daardoor te overweldigen, als hij kan; vandaar dat de apostel deze voorzorgsmaatregel gaf, zelfs aan de deugdzamen: "Laat hij die meent te staan, oppassen dat hij niet valt" (1 Cor. 10, 12)."

- De heilige Hiëronymus

18. "De staat van genade is niets anders dan zuiverheid, en zij geeft de hemel aan hen die zich daarmee bekleden. Heiligheid is dus eenvoudig de staat van genade gezuiverd, verlicht, verfraaid door de meest volmaakte zuiverheid, vrijgesteld niet alleen van doodzonde maar ook van de kleinste gebreken; zuiverheid zal heiligen van u maken! Daarin ligt alles!"

- De heilige Petrus Juliaan Eymard

19. Kuisheid, of zuiverheid van hart, neemt een glorieuze en voorname plaats in onder de deugden, omdat alleen zij de mens in staat stelt God te zien; vandaar dat de Waarheid zelf zegt: "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.""

- De heilige Augustinus

20. "Er is geen remedie zo krachtig tegen de hitte van de begeerte als de herinnering aan het lijden van onze Heiland. In al mijn moeilijkheden heb ik nooit iets zo doeltreffend gevonden als de wonden van Christus: Daarin slaap ik veilig, daaruit put ik nieuw leven."

- De heilige Augustinus

Lees ook: Waarom hebben moderne mensen geen vrienden?

21. "God schenkt meer aandacht aan de zuiverheid van de intentie waarmee we onze daden verrichten dan aan de daden zelf.

- De heilige Augustinus

22. "Alleen hij die de Schepper volmaakt liefheeft, geeft blijk van een zuivere liefde voor zijn naaste.

- De eerbiedwaardige Beda

23. "U draagt uw strik overal heen en spreidt uw netten op alle plaatsen uit. U beweert dat u anderen nooit tot zonde hebt uitgenodigd. Dat hebt u inderdaad niet gedaan door uw woorden, maar wel door uw kleding en uw gedrag."

- De heilige Johannes Chrysostomus

24. "Laat uw houding en voorkomen een voldoende oproep, ja zelfs een aansporing zijn voor een ieder die naar u kijkt om tot rust te komen.”

- De heilige Ignatius van Loyola

Dit artikel van John Ritchie werd eerder in het Engels gepubliceerd op tfpstudentaction.org

Laatst bijgewerkt: 11 maart 2022 14:16

Doneer