"Woke is broke": we moeten de aanval inzetten!

Bron afbeelding: Ajay Suresh / Wikimedia Commons

"Woke is broke": we moeten de aanval inzetten!

Door de geschiedenis heen hebben revolutionairen de kracht van woorden en zinnen gebruikt. De Franse Revolutie maakte gebruik van een talismanische [1] trilogie: "vrijheid, gelijkheid en broederschap." Verder gebruikte katholiek links het woord "dialoog" om een verzoening tussen de Kerk en het communisme mogelijk te maken.

Het woord "woke"

Het huidige links is niet anders. Het maakt gebruik van deze effectieve methode van ideologische verscheping. Deze revolutionaire tactiek is echter niet onoverwinnelijk. Rechts kan het gebruik van deze talismanische woorden verslaan en heeft dat in het verleden ook gedaan. Het woord "woke" is een perfect voorbeeld van deze nederlaag. We kunnen veel leren door het bestuderen van de mislukking ervan om het grote publiek te overtuigen.

Op het eerste oog een aantrekkelijk woord

Toen het voor het eerst verscheen, leek "woke" een gevaarlijk wapen in het arsenaal van links. Alles wees erop dat dit het geval zou zijn. Het woord komt kort en krachtig over. Het presenteert zich met een golf van mededogen voor mensen die hebben geleden onder "raciaal onrecht". Het suggereert dat men "wakker is geworden" voor de ernstige misstanden die zwarte mensen al eeuwenlang treffen. Bovendien streelt het gebruik van de term ook het intellectuele ego van linkse sympathisanten. Het geeft hen het gevoel "op de hoogte" te zijn van onrecht dat anderen niet hebben opgemerkt. Het is ook een zeer rekbaar woord met een breed scala aan betekenissen dat gemakkelijk kan worden overgezet van het ene gebied van onrechtvaardigheid naar het andere. Binnen een klimaat van spanning dat ontstond met de Black Lives Matter-beweging, begonnen velen ter linkerzijde het woord "woke" met vertrouwen te gebruiken.

Lees ook: Canadese jongen opgepakt vanwege verzet tegen genderideologie

Iedereen moet 'woke warrior' worden

Zoals verwacht verspreidde de term als een lopend vuurtje. Openbare scholen, linkse media en radicaal progressieve groepen namen deze nieuwe term onmiddellijk over. Iedereen werd verteld om 'woke warriors' te worden en te vechten tegen intrinsiek racistische sociale structuren. Zo werd het woord al snel de manier om iedereen te belasteren die de politie, wapen-rechten en schoolkinderen probeerde te verdedigen. Linkse politici gebruikten de term tegen hun conservatieve tegenhangers op de meest agressieve manieren denkbaar. Als gevolg daarvan hadden conservatieven twee opties: zich overgeven aan de liberalen of voor racist worden uitgemaakt. Het woord "woke" werd een manier om rechts onder druk te zetten om een linkse agenda te steunen onder het mom van rechtvaardigheid en mededogen.

"Woke" doet intrede in schoolsystemen

Aanvankelijk leek de strategie te werken. Het woord creëerde een klimaat van klassenstrijd dat de rassen tegen elkaar opzette. Nieuwe wetten en beleid werden aangenomen in wetgevende vergaderingen. Scholen pasten hun lesprogramma's aan, met programma's als het 1619 Project (dat de start van trans-Atlantische slavenhandel als beginjaar neemt van de Verenigde Staten -- red.) dat kinderen opvoedt door de lens van het wokeïsme. Er werden ook strenge maatregelen genomen tegen wetshandhaving, wat natuurlijk leidde tot landelijke wanorde. Inderdaad, het leek erop dat "woke" alles waar links op gehoopt had hielp bereiken, en dan nog wat.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

De val

Er gebeurde echter iets onverwachts net toen "woke" zijn hoogtepunt leek te bereiken. De aantrekkelijke luchtspiegeling die de ware betekenis van het woord verhulde, verdween en werd vervangen door de lelijke realiteit. Plotseling verschenen er gebeurtenissen en kritieken die de linkse talisman ontmaskerden voor wat hij was. Mensen associeerden het terecht met de 'Critical Race Theory', een marxistische herformulering van de klassenstrijd. Mensen zagen dat de term "woke" het idee inhield om ras te gebruiken als een voorwendsel om socialistische politieke hervormingen te bevorderen. Bovendien beseften ouders dat het "wokeïsme" zijn weg vond naar scholen en zich richtte op beïnvloedbare kinderen, wat hen terecht boos maakte.

Rellen in de naam van "woke"

Bovendien werd het woord geassocieerd met gewelddadige rellen op straat als middel om zogenaamd "onderdrukkende" structuren te ontwrichten. In de naam van "woke zijn" werd het gooien van stenen door winkelruiten dus een nieuwe manier om te strijden voor raciale gelijkheid. Dergelijke associaties haalden elke dubbelzinnigheid en de sfeer van mededogen uit het woord. Mensen realiseerden zich snel de ware betekenis van "woke" en verwierpen het.

Lees ook: Uitgelekte documenten onthullen LGBT-indoctrinatie op scholen VS

Term liet ware aard zien

Als gevolg daarvan werd alles wat met het woord verbonden was gestigmatiseerd. Conservatieven maakten van "woke" een pejoratieve term en gebruikten het om radicale liberale agenda's aan de kaak te stellen. Het aldus uitgedreven woord verloor zijn opwindende lading. Als gevolg daarvan verloren liberalen die zich als centristen probeerden te presenteren hun dekmantel. Uit wanhoop begon links het slachtoffer te spelen en te klagen over een conservatieve kruistocht tegen hun mislukte geesteskind. Het was echter te laat voor sympathie. De "woke"-menigte had zijn lelijke kop al opgestoken, en niemand wilde er iets mee te maken hebben.

Links geeft toe: woke is broke

Op dat moment kon links alleen nog maar de nederlaag accepteren. In een interview met Vox gaf de Democratische strateeg James Carville verrassend genoeg toe dat "woke" kapot was en vroeg hij de mensen zich ervan te distantiëren. Vandaag veroorzaakt deze mislukte talisman nog steeds enige schade, maar werkt het tegen het doel waarvoor het in het leven werd geroepen.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

We kunnen hier niet stoppen

De nederlaag van "woke" bevat een waardevolle les. Wanneer ze zich verenigen tegen linkse haarkloverij, kunnen conservatieven effectief gevaarlijke linkse manoeuvres verstoren. Maar "woke" is slechts één van de vele linkse talismanwoorden die moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld, het woord "haat" wordt nu toegepast op iedereen die het derde geestelijke werk van barmhartigheid beoefent: "vermaan de zondaar." Een ander voorbeeld is "tolerantie", dat suggereert dat mensen de zonde moeten accepteren en omarmen. De lijst kan nog langer worden, want veel talismannen lopen nog vrij rond en richten schade aan.

Breken met de revolutionaire leuzen

We kunnen niet tevreden zijn met de nederlaag van "woke". Talismanwoorden worden vernietigd wanneer ze nauwkeurig worden gedefinieerd en ontdaan van dubbelzinnigheid en meervoudige betekenissen. We moeten wijzen op de gebreken en tegenstrijdigheden die deze woorden bijeenhouden. We kunnen ook de ideologieën achter deze termen blootleggen. Als we dat doen, storten hun façades in, en wordt links een waardevol wapen ontnomen. We hebben het momentum aan onze kant. Het is geen tijd om de witte vlag te hijsen in de woordenstrijd. We moeten de aanval inzetten!

Dit artikel is een vertaling van een artikel dat eerder verscheen op tfp.org

Voetnoot

  1. Prof. Plinio Corrêa de Oliveira beschrijft hoe propagandisten bepaalde woorden gebruiken die door hun glans mensen gemakkelijk kunnen misleiden. Hij noemt deze woorden "talismanisch", omdat ze een bijna magische kracht lijken te bezitten om het publiek te beïnvloeden. Zie //www.tfp.org/unperceived-ideological-transshipment-and-dialogue/.

Laatst bijgewerkt: 14 maart 2023 11:56

Doneer