Waarom de #MeToo-beweging gedoemd is te mislukken

Waarom de #MeToo-beweging gedoemd is te mislukken

THEMA'S:

Een recent artikel in The Wall Street Journal maakte duidelijk hoe gevaarlijk triviaal en instrumentalistisch onze houding ten opzichte van seksuele relaties is geworden. Het liet zien hoe we het gevoel voor fatsoen, moraliteit en schaamte zijn kwijtgeraakt.

Een app voor het juridisch inkaderen van immoraliteit

Het artikel in The Wall Street Journal berichtte over nieuwe apps die mensen in toevallige relaties in staat stellen elkaar te vertellen welk niveau van intimiteit zij zouden willen beoefenen. De uConsent app, bijvoorbeeld, is een digitale manier voor mensen om hun toestemming te geven om misverstanden of juridische procedures achteraf te voorkomen. De app heeft geen ander doel dan het vergemakkelijken van handelingen die ooit als immoreel en zondig werden beschouwd. Het is niet eens zozeer de app zelf die schokkend is, maar de harteloze manier waarop hij aan de man wordt gebracht. Het gaat ervan uit dat universele promiscuïteit op alle sociale niveaus de norm is. Het conservatieve zakenblad valideert de praktijk door over de app te berichten als over elk ander nieuw product of aankoop. Hetzelfde artikel geeft advies voor het bepalen van toestemming tijdens het aangaan van relaties, bijna alsof het advies geeft over hoe je een gewone verkoudheid kunt voorkomen.

“Met wederzijdse instemming is alles geoorloofd”

De "hook-up"-cultuur wordt dus door iedereen aanvaard, niet alleen door Hollywood of rocksterren. Zelfs de zakelijke krant van de gevestigde orde publiceert nu nieuwsberichten waarin geen vraagtekens worden geplaatst bij de morele juistheid van dergelijke schadelijke trends. De zakelijke en politieke leiders van het land zouden rolmodellen moeten zijn. In plaats daarvan gaan ze achteloos om met de morele vernietiging van wat er nog over is van de christelijke beschaving. Dit kan gebeuren omdat het concept van moraliteit veranderd is. Wat vandaag bepaalt of iets moreel is, is niet de aard van de handeling maar de mate waarin men ermee instemt. Deze ingrijpende verschuiving heeft veel gedaan om de traditionele moraal te vernietigen. Misschien was de grootste overwinning van de Seksuele Revolutie wel het creëren van de illusie dat elke seksuele relatie buiten het huwelijk acceptabel is zolang het maar met wederzijdse instemming is.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

De afschaffing van objectieve morele normen

De gevolgen van deze uitkomst zijn enorm. Onze hyperseksuele cultuur oefent een immense druk uit op mensen om zich aan deze norm te conformeren. Seksuele relaties zijn dus veranderd van een voortplantingsactiviteit in een recreatieve activiteit die voor iedereen openstaat. Zolang er instemming is en niemand gedwongen wordt, kan alles. Dit heeft geleid tot de teloorgang van het fatsoen, aangezien niets meer als ongepast en beledigend wordt beschouwd onder instemmende volwassenen. Het heeft de sociale normen vernietigd, omdat iedereen dit gedrag moet accepteren om niet als preuts en veroordelend te worden beschouwd door kritiek te leveren op wat anderen onderling zijn overeengekomen te doen. Dingen waarover vroeger met schaamte werd gefluisterd, worden steeds vaker openlijk en zonder vragen aanvaard.

Politieke inflatie van immorele daden

Dit gebrek aan schaamte is ook zichtbaar in het huidige politieke klimaat van polarisatie. Elkaar beconcurrerende partijen zoeken naar manieren om de onfatsoenlijke daden van tegenstanders aan de kaak te stellen. Zij vinden dit moeilijker omdat de aard van de daad niet langer een publieke verontwaardiging teweegbrengt. Gebrek aan instemming, of ook dwang, echter nog wel. Kranten, websites en tijdschriften brengen nu verhalen die vroeger voorbehouden waren aan de roddelbladen. Zelfs prostitutie kan de krantenkoppen domineren en wordt geaccepteerd zolang het met wederzijds goedvinden gebeurt. Vandaag de dag ontkennen degenen die beschuldigd worden van overspel of afwijkend gedrag hun daden niet, maar rechtvaardigen ze die met het argument van wederzijds goedvinden.

Lees ook: The Voice: seksueel misbruik is wat er gebeurt als je de kuisheid verwerpt

#MeToo gaat niet ver genoeg

Dit gebrek aan morele normen heeft de weg bereid voor de #metoo-beweging en verzekert tevens haar mislukking. Velen hebben geleden onder seksueel misbruik. Dit moet in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld. Onzedelijk gedrag, intimidatie en onfatsoenlijkheid zijn altijd verkeerd. De #metoo-beweging gaat echter niet over een terugkeer naar fatsoen of moraal. Ze behoudt het recht op promiscuïteit met wederzijdse instemming. Niemand heeft het over een terugkeer naar terughoudendheid en objectieve normen van moraal. De meeste betrokkenen vinden niets verkeerds aan de wisselende seksuele relaties met wederzijds goedvinden die de weg kunnen bereiden voor misbruik.

De ongrijpbaarheid van wederzijdse instemming

Het probleem wordt verergerd door het feit dat we een toestemmingsmaatschappij hebben geschapen, waarin het minste verkeerd begrepen signaal kan leiden tot onbedoelde daden. Dus hoe meer promiscuïteit er is, hoe meer het idee van toestemming zelf wordt vertroebeld en wordt betwist. Vandaar de behoefte aan de nieuwe toestemmings-apps. En toch is het recht op onbeperkte promiscuïteit zo heilig, dat vier Amerikaanse staten - Californië, New York, Connecticut en Illinois - wetten hebben aangenomen die scholen verplichten om scholieren te leren wat "affirmatieve toestemming" is. Alles wordt in het werk gesteld om ongebreidelde seksuele relaties mogelijk te maken. Zelfs de invoering van apps is bedoeld om de zaak moeiteloos en mechanisch te maken.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Gedoemd te mislukken

De tragedie is dat zo'n gebrek aan terughoudendheid door zijn ongebreidelde aard vroeg of laat zal leiden tot dwang. Bandeloosheid aanvaardt geen beperkingen. Wanneer allen leren wanneer ja ja betekent, verlaten zij de enige onfeilbare remedie: nee betekent nee. De #metoo-beweging zal dus nooit de problemen oplossen die ze beweert aan te pakken. Het is een recept voor een ramp. Tenzij het de "hook-up" cultuur aan de kaak stelt, zal het alleen maar vrijwillige promiscuïteit reduceren tot handelingen van mechanische toestemming. Door de normen van fatsoen en moraliteit niet te handhaven, werpt het de natuurlijke barrières omver die de ongebreidelde passies tegenhouden en voorkomen dat #metoo plaatsvindt. Het houdt de mythe in stand dat vrijwillige promiscuïteit geluk brengt. Dit wordt voortdurend bewezen door de ontelbare ongeordende relaties die levens, families en gemeenschappen ruïneren.

Terugkeer nodig naar een morele orde

De enige echte oplossing is een terugkeer naar een morele orde die de hartstochten op natuurlijke wijze reguleert en misbruik voorkomt. Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat seksuele relaties buiten het huwelijk als immoreel werden beschouwd. Ze waren zondig omdat ze misbruik maakten van het door God gegeven hoofddoel van zulke handelingen - de schepping. Schaamte was verbonden aan degenen met een losse moraal. Die tijd is voorbij, en wij betalen de prijs. Iedereen heeft het over misbruik van seksuele relaties en intimidatie, en toch gooien ze de natuurlijke omgangsvormen weg die dit misbruik voorkomen. Niemand heeft het over het echte probleem van de aard van deze handelingen. Totdat dit gebeurt, is #metoo gedoemd te mislukken. Geen enkele app zal de situatie verhelpen.

Dit artikel van John Horvat II werd in het Engels gepubliceerd op tfp.org

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

Laatst bijgewerkt: 6 september 2022 09:20

Doneer