Waarom apenpokken een ziekte van homoseksuelen is

Homoseksuelen leggen een bovengemiddeld beslag op de gezondheidszorg. Daar komen nu de apenpokken nog bij. (Foto: The Focal Project via Flickr CC BY-NC 2.0)

Waarom apenpokken een ziekte van homoseksuelen is

THEMA'S:

Homoseksualiteit is tegennatuurlijke seksualiteit, zowel op psychologisch als lichamelijk niveau. Het is misbruik van het menselijk lichaam, dat daar niet op berekend is. Het gevolg van die tegennatuurlijkheid zijn bloedingen en infecties, die bij normale seksualiteit niet voorkomen of op natuurlijke wijze onschadelijk worden gemaakt.

Apenpokken doen denken aan AIDS

Apenpokken, door de Wereldgezondheidsorganisatie tot epidemie verklaart, doen denken aan AIDS, dat rond 1980 de kop begon op te steken, eveneens vrijwel uitsluitend onder mannelijke homoseksuelen. Zozeer zelfs, dat de ziekte oorspronkelijk als GRID werd aangeduid: gay-related immuno deficiency. Later bleek die aanduiding "onjuist" te zijn, schrijft Wikipedia met droge ogen, want wie bijvoorbeeld het ongeluk had een transfusie te krijgen met besmet bloed, kreeg ook AIDS. Terwijl hij of zij niet homoseksueel was. Bewijs geleverd: géén homoseksuele ziekte. Iedereen kan het krijgen!

'Grootste risico' voor homoseksuelen

Wegkijken van de werkelijke oorzaak dus. Precies over die boeg gooit ook het RIVM het: "Iedereen kan monkeypox krijgen en het virus komt voor in alle leeftijdscategorieën", zo benadrukt het instituut dat begin 2020 de corona-epidemie zo spectaculair verkeerd inschatte. Maar inzake apenpokken moet het RIVM toegeven: "Het grootste risico op besmetting" hebben homoseksuelen, vooral die met meerdere partners.

"Het grootste risico"? Dat mag je wel zeggen, ja. Een recent internationaal onderzoek stelt vast dat het op dit moment in 98% van de besmettingen om actieve homoseksuelen gaat. Dat is dus in vrijwel alle gevallen. En 95% van die gevallen was te herleiden tot homoseksueel contact.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Homoseksualiteit schaadt de ziel

De conclusie is duidelijk: de beste remedie tegen de verspreiding van apenpokken is de tegennatuurlijke homoseksualiteit te stoppen, opnieuw de motor achter de epidemie. Dat durft echter niemand te zeggen, terwijl tijdens de corona-'pandemie' overheden het geen probleem vonden om bijvoorbeeld door het opleggen van vaccinatie een grondrecht als de integriteit van het lichaam (art. 11 Grondwet) te schenden en mensen verplicht afstand van elkaar moesten houden. Nu schaadt homoseksualiteit niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Homoseksuelen leggen daardoor een meer dan gemiddeld beslag op de zorg, met name de geestelijke gezondheidszorg.

Apenpokken komen er bovenop

"Lesbische en homoseksuele personen bewegen minder vaak voldoende, ervaren slechtere psychische en lichamelijke gezondheid, hebben vaker harddrugs gebruikt en hebben vaker een chronische aandoening", meldt een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. "Bij biseksuelen is nog vaker sprake van slechte gezondheid en/of ongezonde leefstijl. Zo heeft 18 procent in het jaar voorafgaand aan de enquête een depressie gehad, tegenover 8 procent van heteroseksuelen." Daar komen nu de apenpokken nog bij.

Apenpokken krijgt een normaal mens niet 'zomaar'

Natuurlijk is niet uit te sluiten, zoals bij AIDS gebeurd is, dat het apenpokkenvirus zich tot een algemeen gezondheidsrisico ontwikkelt en nieuwe besmettingskansen creëert buiten homoseksuele kring. Op dit moment echter, aldus de reeds aangehaalde studie, bedraagt het percentage besmettingen uit ander dan (homo)seksueel contact minder dan 1%. De kans dat je 'zomaar' apenpokken krijgt, is dus vrijwel nihil. Krijg je het toch, dan kan het haast niet anders, of een homoseksueel in je omgeving heeft je besmet. Laten we elkaar dus geen mietje noemen: apenpokken is een ziekte die homosekuelen niet alleen treft, maar die zij ook door hun homoseksuele activiteiten verder helpen verspreiden.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022 09:47

Doneer