Verruiming transgenderwet geeft seksuele roofdieren vrij spel

Verruiming transgenderwet geeft seksuele roofdieren vrij spel

Kleedt uw dochter zich om in het zwembad? Dan kan ze straks zomaar een kleedkamer delen met naakte volwassen mannen. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over een verruiming van de ‘transgenderwet’, de wet die het mogelijk maakt het geslacht in het paspoort te veranderen. Een man hoeft dan niet meer te doen dan zich ‘vrouw’ te verklaren, om straks legaal in meisjeskleedkamers door te dringen.

Gevoel is voldoende

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het voor ‘transgenders’ mogelijk om zonder tussenkomst van een deskundige en zonder minimumleeftijd, in hun geboorteakte van geslacht te veranderen. Daardoor worden mensen voortaan voor de wet behandeld naar het geslacht van hun keuze. Wat er nieuw is aan deze wet ten opzichte van de oude transgenderwet van 2014 is dat het niet langer nodig is om een deskundigenverklaring te overleggen. Daarin bevestigt een psycholoog of arts dat het om een duurzame overtuiging van een wilsbekwaam persoon gaat. Voortaan is puur het gevoel van de persoon in kwestie, in de transwereld zelfidentificatie genoemd, voldoende. Daarnaast vervalt de minimumleeftijd. Ook kinderen jonger dan 16 jaar kunnen wettelijk van geslacht veranderen.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Absurde wetgeving

Voorop staat dat het hele idee dat een mens van geslacht kan veranderen absurd is. Geen wet kan daar iets aan veranderen. Maar absurde wetgeving kan vérstrekkende gevolgen hebben en moet daarom geanalyseerd, bekritiseerd en bestreden worden. Het voorstel dat nu op tafel ligt, mede geïnitieerd door ‘usual suspect’ voormalig D66-minister Ingrid van Engelshoven, brengt de veiligheid van vrouwen en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen ernstig in gevaar.

Roofdieren vrij spel

De voorgestelde verruiming van de transgenderwet heeft namelijk tot gevolg dat seksuele roofdieren vrij spel krijgen. Mannen kunnen zich simpelweg wettelijk tot vrouw verklaren en zo toegang krijgen tot ruimtes die alleen voor vrouwen bestemd zijn. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk het vrouwentoilet, maar het geldt ook voor kleedruimtes in zwembaden, douches in de sporthal, slaapzalen in de daklozenopvang, blijf van mijn lijf huizen, enzovoort. Een daadwerkelijke operatie of diepgewortelde overtuiging (voor zover daarvan gesproken kan worden) is niet langer nodig.

Overplaatsing vrouwengevangenis

Inmiddels oud-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schreef vorig jaar dat hij geen misbruik van de wetsverruiming verwachtte. Dat is opmerkelijk, want er zijn talloze voorbeelden van misbruik. Neem de Britse Stephen Wood, die vastzat voor het verkrachten van twee vrouwen. Hij verzocht de burgerlijke stand zijn geslacht te veranderen, noemde zich voortaan Karen White en liet zich overplaatsen naar een vrouwengevangenis. Daar pleegde hij seksueel geweld tegen twee vrouwelijke medegevangenen. De rechter zei in zijn uitspraak dat Wood geen echte transgender was, maar gebruik had gemaakt van de wet om toegang te krijgen tot nieuwe slachtoffers.

Transgender Stephen Wood Karen White

De Britse Stephen Wood die vastzat voor het verkrachten van twee vrouwen en zich liet zich overplaatsen naar een vrouwengevangenis.

Ongemakkelijk en onveilig

Of neem de Amerikaanse zwemmer die zich Lia Thomas noemt en sinds kort als vrouw door het leven gaat. Zijn teamgenoten beklaagden zich dat deze Thomas geen moeite doet om zijn mannelijke geslachtsdelen te verbergen in de vrouwenkleedkamer. Daardoor voelen zij zich ongemakkelijk en onveilig. Zo zijn er vele voorbeelden te vinden van mannen die wettelijk van geslacht veranderen en daarmee toegang krijgen tot plekken die exclusief voor vrouwen zijn. Alleen al in 2021 vroegen in de Amerikaanse staat Californië 291 mannen overplaatsing aan naar een vrouwengevangenis.

Gezond verstand kwijtgeraakt

Deze praktijk wordt met verruiming van de transgenderwet straks in Nederland ook mogelijk. Met als gevolg dat jonge meisjes en kinderen in de kleedruimtes van zwembaden geconfronteerd zullen worden met naakte mannen. En als dat niet al erg genoeg is, zal tenminste een deel van deze mannen kwade bedoelingen hebben. Dat onze volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel desondanks waarschijnlijk toch zullen aannemen toont wel aan hoezeer een deel van ons volk het gezond verstand is kwijtgeraakt.

Subjectief criterium

Een tweede ingrijpende verandering in de nieuwe transgenderwet is het loslaten van de minimumleeftijd, die nu nog 16 jaar is, om wettelijk het geslacht aan te passen. De ouder of voogd van kinderen die de ‘overtuiging hebben tot het andere geslacht te horen dan is vermeld in de akte van geboorte’ kan een verzoek hiertoe indienen bij de rechter. Die toetst enkel of het verzoek in het belang van het kind is, een nogal zacht en subjectief criterium.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Onverantwoord

Het probleem is dat elke overtuiging bij kinderen juist nog niet diepgeworteld is en daardoor zeer vatbaar voor invloed van buitenaf. Dat geldt zeker voor een goed begrip van seksualiteit, waarvoor een mate van rijpheid nodig is. De grote toename van het aantal kinderen dat van geslacht wil ‘veranderen’ (drie keer zo vaak meisjes als jongens) is voor een groot deel te verklaren door propaganda van transactivisten op televisie, op sociale media en op scholen. De huidige minimumleeftijd voor wettelijke wijziging geslacht van 16 is al veel te laag, maar kinderen van 12 of zelfs 5 jaar oud zo’n keuze te laten maken is al helemaal, op zijn zachts gezegd, ernstig onverantwoord.

Meerderheid tegen wetsverandering

Met het schrappen van de deskundigenverklaring en de minimumleeftijd verdwijnen de laatste twee zorgvuldigheidscriteria (voor zover daarvan gesproken kan worden) voor de ingrijpende stap van wettelijke geslachtsverandering. De Nederlandse Patiënten Vereniging liet peilen hoe Nederlanders hierover denken. Een meerderheid is voor handhaving van de deskundigenverklaring en een overgrote meerderheid is voor vasthouden aan een minimumleeftijd, verhoogd naar 18 jaar. Het wetsvoorstel wordt buiten het parlement dus helemaal niet breed gedragen.

Vruchten van ideologie

De veiligheid van vrouwen en geestelijke gezondheid van kinderen op zich is meer dan genoeg reden om het wetsvoorstel af te wijzen. Daarbij komt nog dat het voorstel niet voortkomt uit de democratische wens van het volk, maar uit de koker van een klein groepje transgenderactivisten. Het gevolg van de wetswijziging is dat een zwembadeigenaar die een man de toegang tot de meisjeskleedkamer ontzegt, straks vervolgd kan worden voor discriminatie. Maar aan deze bezwaren hebben transactivisten geen enkele boodschap. Voor hen telt alleen de ideologie. Aan de vruchten herkent men echter de boom, leert de Heilige Schrift, en de vruchten van de transgenderideologie zullen de komende jaren in ons land, helaas, zichtbaar worden.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 13 april 2022 11:23

Doneer