Verkapte propaganda: kinderen zouden floreren bij homoseksuele koppels

William en Zachary Zulock misbruikten hun adoptiekinderen en prostitueerden hen. De grote Amerikaanse media hebben het er maar liever niet over. (Foto: Twitter)

Verkapte propaganda: kinderen zouden floreren bij homoseksuele koppels

Een nieuwe studie stelt dat kinderen die via draagmoederschap geboren zijn uit 'homoseksuele vaders', daarvan geen schade ondervinden. Bovendien doet het ‘onderzoek’ de ongeloofwaardige bewering dat deze kinderen beter af zijn dan kinderen die normaal uit twee ouders zijn geboren.

Produceren van bewijsmateriaal

De auteurs beweren dat hun studie "de bezorgdheid over mogelijke schadelijke effecten op de ontwikkeling van kinderen van de conceptie van draagmoederschap of van de opvoeding door homoseksuele vaders weerlegt". De onderzoekers, uit de Verenigde Staten, België en Italië, hadden een doel met hun studie - ze "hoopten bewijsmateriaal te produceren dat vooroordelen en discriminatie tegen homoseksuele vaders via draagmoederschap bij sociale beleidsmakers zou kunnen wegnemen, en ook nuttige, empirisch onderbouwde inzichten te verschaffen voor clinici die omgaan met gezinnen met homoseksuele vaders."

Kind heeft natuurlijk recht op ouders

Ze schreven ook dat "onderzoek naar homoseksuele vaders via draagmoederschap dringend nodig is om belanghebbenden te informeren die wetgeving en regelgeving creëren die een negatieve invloed hebben op deze gezinnen." Maar geen enkele studie die beweert voordelen te vinden voor kinderen die zonder moeder worden opgevoed, kan de morele kwestie overwinnen: een kind heeft een natuurlijk recht om te worden opgevoed in een gezin met zijn vader en moeder. Een studie kan ook de morele problemen met draagmoederschap niet oplossen, zoals onanisme, overspel en de vernietiging van menselijk leven die noodzakelijkerwijs verbonden is met de creatie van extra embryo's in een laboratorium. Bovendien is de studie te klein en te gebrekkig opgezet om zinvolle inzichten te verschaffen in de vermeende voordelen van zogenaamde homoseksuele vaders.

Volg GIG op Telegram

Onderzoek niet representatief

Onderzoekers wierven homoseksuele mannen aan via LGBT-groepen en in vruchtbaarheidsklinieken. Maar de onderzoekers maakten een belangrijke uitzondering die waarschijnlijk van invloed was op hun resultaten - de homoseksuele vader die de enquête invulde moest een "relatie hebben met de partner of echtgenoot met wie hij oorspronkelijk van plan was een co-ouderschap aan te gaan". Met andere woorden, ze sloten homoseksuele relaties met een grotere veranderlijkheid van partners uit, wat nog meer instabiliteit voor het kind zou betekenen.

Kinderen hebben vader en moeder nodig

Homoseksuele respondenten in het onderzoek waren ook rijker en hadden een hoger opleidingsniveau, wat betekent dat ze hulp van buitenaf hadden kunnen inhuren, waarschijnlijk een vrouwelijke nanny, om te helpen bij de zorg voor de kinderen. Dit zou de langetermijneffecten van hun beslissing om kinderen zonder moeder op te voeden kunnen verzachten, maar niet elimineren. Ondanks de kleine steekproef verklaarden de onderzoekers dat "verbodsbepalingen tegen draagmoederschap voor homoseksuele mannen volledig gebaseerd lijken te zijn op vooroordelen, zonder basis in sociaalwetenschappelijk onderzoek". Gevestigd sociaalwetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat kinderen een vader en moeder nodig hebben.

Seksueel betast door homoseksuele ‘ouder’

Toch is er genoeg bewijs, naast gezond verstand, logica en moraliteit, dat de problemen aantoont van homoseksuele mannen die kinderen krijgen via draagmoederschap. Zo voerde socioloog Mark Regnerus een uitgebreid onderzoek uit naar de ervaringen van volwassenen die terugkeken op hun kindertijd, waaronder een aantal die opgroeiden in gezinnen met lesbische of homoseksuele mannen. "Eén statistiek laat zien dat kinderen van lesbische moeders bijna twaalf keer zoveel kans hebben om te zeggen dat ze seksueel zijn betast door een ouder of volwassene dan kinderen die zijn opgevoed in een intact biologisch gezin," melde LifeSiteNews eerder al (zie ook de Zulock-affaire, -red.). "Op de vraag of ze ooit verkracht waren, antwoordde 31 procent van de kinderen die opgevoed waren door lesbische moeders en 25 procent van de kinderen die opgevoed waren door homoseksuele vaders met ja, vergeleken met acht procent van de kinderen uit intacte biologische gezinnen."

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Kinderen uit normale verhoudingen doen het beter

Een andere studie van een onderzoeker en priester van de Katholieke Universiteit van Amerika stelde vast dat kinderen die opgevoed worden in heteroseksuele gezinnen het beter doen. Zijn studie omvatte 512 kinderen uit gezinnen van hetzelfde geslacht, terwijl de meeste studies die beweren voordelen te vinden in homoseksueel "ouderschap" een steekproefgrootte van minder dan 50 kinderen gebruikten. Pater Paul Sullins verklaarde: Omdat partners van hetzelfde geslacht, tenminste op dit moment, geen kind kunnen verwekken dat de biologische nakomeling van beide partners is, zoals elk kind dat door partners van verschillend geslacht wordt verwekt, is het moeilijk voor te stellen hoe ouders van hetzelfde geslacht ooit het niveau van voordelen voor het welzijn van het kind zouden kunnen evenaren dat het geval is in relaties tussen twee biologische ouders van verschillend geslacht.

Taboe op problematiek homoseksuele ‘gezinnen’

Pater Sullins ontdekte ook dat "7,4 procent van de kinderen die worden opgevoed door ouders van verschillend geslacht emotionele problemen hebben, terwijl 17,4 procent van de kinderen die worden opgevoed door ouders van hetzelfde geslacht soortgelijke problemen hebben". Evenzo heeft 10,2 procent van de kinderen die door ouders van verschillend geslacht worden opgevoed “ADHD en andere emotionele problemen, terwijl 19,3 procent van de kinderen die door ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed dezelfde problemen heeft." Gezond verstand kan ook aantonen dat kinderen die worden opgevoed door homoseksuelen in het nadeel zijn. Hoewel het in de academische wereld als taboe wordt beschouwd om de problemen te erkennen van partners van hetzelfde geslacht die kinderen opvoeden, is het wel nog steeds acceptabel om de verschillende voordelen te bespreken die kinderen van hun vader en moeder krijgen - dit is een impliciete afwijzing van homoseksueel ‘ouderschap’.

Echte problemen pas met puberteit

Een onderzoek uit 2018 "toonde aan dat adolescenten die met twee biologische ouders leven, hogere niveaus van saamhorigheid en welzijn lieten zien dan hun tegenhangers die in getrouwde stiefgezinnen of bij alleenstaande ouders woonden." Hoewel de studie gegevens uit de jaren negentig gebruikte, en daardoor de resultaten niet redelijkerwijs kon vergelijken met kinderen die in homoseksuele huishoudens opgroeien, bevestigt het nog steeds dat kinderen het beste functioneren als ze door hun twee biologische ouders worden opgevoed. Deze verschillen kunnen vooral merkbaar worden wanneer kinderen de tienerjaren ingaan. Opmerkelijk genoeg waren er bij het onderzoek naar homoseksuele vaders geen ouders van tieners betrokken - de leeftijdsgroep was één jaar tot tien jaar oud. Toch brengen tienerjaren een specifieke verandering teweeg in hoe kinderen zich tot hun ouders verhouden, waarbij tieners meer naar hun vaders neigen. Uit een onderzoek van de Pennsylvania State University uit 2012, dat zeven jaar besloeg, bleek bijvoorbeeld dat "jongeren die meer [één-op-één] tijd met hun vaders doorbrachten, gemiddeld een hogere algemeen gevoel van eigenwaarde hadden, en veranderingen in de sociale tijd met vaders hielden positief verband met veranderingen in sociale competentie".

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

‘Man overbodig, maar twee mannen is o.k.’

Penn State sociologe Susan McHale, die commentaar gaf op het onderzoek waaraan ze meewerkte, verklaarde dat "tieners blijven tijd doorbrengen met hun ouders en dat deze gedeelde tijd, vooral gedeelde tijd met vaders, belangrijke implicaties heeft voor de psychologische en sociale aanpassing van adolescenten." Zelfs vaders die hun kinderen flauwe moppen vertellen, hebben een voordeel in hun ontwikkeling. Jarenlang beweerden linkse feministes echter dat kinderen geen mannen in hun leven nodig hadden en dat vrouwen mannen nodig hadden, "zoals vissen een fiets nodig hebben". Nu beweren linkse feministes dat twee mannen kinderen prima kunnen opvoeden. Geen van beide standpunten is waar en geen enkel academisch onderzoek zou ooit de waarde kunnen weerleggen van een kind dat door zijn vader en moeder wordt opgevoed.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 10:31

Doneer