Telegraaf peilt draagvlak voor transgenderwet: bijna nihil

Telegraaf peilt draagvlak voor transgenderwet: bijna nihil

THEMA'S:

Voor de nieuwe transgenderwet, die binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt, bestaat bijna geen draagvlak. Ondanks de tendentieuze stelling van een peiling door De Telegraaf : ‘Nieuwe transgenderwet is nodig’, geeft een overweldigende meerderheid van 90% daaraan geen steun.

Meeste Nederlanders wijzen wet af

De afwijzing van de transgenderwet was ook al gebleken uit het succes van de petitie van Gezin in Gevaar. Je kunt natuurlijk theoretiseren dat die 90% in de Telegraaf-peiling de wet, die ook kinderen jonger dan zestien het recht geeft te ‘transgenderen’ niet ver genoeg vindt gaan, veel waarschijnlijker is de conclusie dat de meeste Nederlanders het hele transgendergebeuren met grote scepsis, om niet te zeggen afwijzing volgen. Dat is ook logisch: het geslacht van de mens is iets dat aan hemzelf voorafgaat. Dat kent iedereen uit eigen ervaring. Je aanvaardt dat als vanzelfsprekend, zo niet dan is er sprake van een storing.

Zeldzame spelingen van de natuur

“Sommige tegenstanders zijn überhaupt tegen de transgenderwet en erkennen niet dat er mensen zijn die voelen dat zij in het verkeerde lichaam zijn geboren. Onder hen bevinden zich ook religieuzen”, schrijft De Telegraaf ietwat dommig. Natuurlijk zijn allerlei subjectieve gevoelens mogelijk, dat erkennen ook ‘religieuzen’. Maar iemands biologische geslacht is een vaststaand gegeven, wellicht met uitzondering van zeer zelden voorkomende spelingen van de natuur, die de ijzeren regel alleen maar duidelijker doen uitkomen.

Diepe onzekerheden in puberteit

Behalve een goddelijke wet, tot uiting komend in de Openbaring, is er ook de natuurwet, die door iedereen – gelovig of niet - gekend kan worden. Dat de voortplanting via geslachtelijke differentiatie verloopt, is onderdeel van die natuurwet. Omdat de mens een vrije wil heeft, en nu eenmaal deel uitmaakt van een gebroken schepping, zijn allerlei storingen mogelijk. In het bijzonder geldt dat voor jonge mensen: iedereen weet dat de puberteit een periode van diepe onzekerheden over zichzelf kan zijn. Ook De Telegraaf benoemt dit.

Bijna alle pubers aanvaarden wat ze zijn

De Telegraaf beweert dat veel bezwaarmakers tegen de nieuwe transgenderwet “menen dat pubers nog geen reële gedachtegang kunnen vormen” over hun seksuele identiteit. Laten we de krant even uit de droom helpen. Voor de meeste pubers is dat totaal geen probleem. Die aanvaarden zichzelf gewoon voor wat ze zijn. Wel is het zo dat : “Juist bij jongeren er sprake [is] van een verandering van hun lichaam, ook wel bekend als de pubertijd (sic!). In deze levensfase voelen velen zich kwetsbaar en onzeker.”

Bestel gratis: Genderboek

Hausse om jongeren te transformeren

Dat is waar, en daar zou geen misbruik van gemaakt moeten worden. De Telegraaf vervolgt: “Op internet zijn veel fora over geslachtsverandering en er lijkt een hausse aan de gang om zo veel mogelijk jongeren te transformeren naar een ander geslacht. Als je je onzeker voelt over je lichaam betekent het niet meteen dat je je met een ander geslacht wel prettig gaat voelen. Voordat je een grote, soms onomkeerbare, stap naar een ander geslacht (met ook vaak bijkomende nadelen) zet, zou een bezinningsperiode en wat gesprekken goed zijn.”

Druk vanuit LHBTIQ+ kringen

Zelfs bevestigt De Telegraaf dat er “er vanuit LHBTIQ+-kringen druk wordt uitgeoefend op jongeren die twijfelen over hun geslacht.” De krant haalt een getuige aan: “Ik weet van een gezin dat een 14-jarige dochter heeft, die liever een jongen zou zijn. De ouders van het meisje steunen haar maar zij willen ook dat hun dochter een paar jaar wacht alvorens drastische stappen te ondernemen. Het meisje zit op een vmbo-opleiding en één van de leerkrachten zit in LHBTIQ+-beweging en heeft aangeboden behulpzaam te zijn. Maar juist die behulpzaamheid brengt verwarring bij het kind teweeg.”

Laatst bijgewerkt: 14 september 2022 15:56

Doneer