Slachtofferhulp Nederland normaliseert sexting in schaamteloze campagne

Slachtofferhulp Nederland normaliseert sexting in schaamteloze campagne

THEMA'S:

“Het doorsturen en shamen is fout, niet het maken van een naaktfoto.” Slachtofferhulp Nederland lanceert een campagne tegen het ongewild verspreiden van seksuele foto’s. Ze richten hun offensief vooral tegen de veroordeling vanuit de omgeving. Echter, het is juist de schaamteloosheid om dit soort beeldmateriaal te maken en te delen die dit probleem in stand houdt, en erger maakt.

Explosieve stijging, ook onder minderjarigen

De afgelopen jaren is het aantal meldingen van de ongewenste verspreiding van seksueel beeldmateriaal bij Expertisecentrum Online Kindermisbruik en Slachtofferhulp Nederland flink gestegen. Volgens de NOS gaat het per jaar om “honderden incidenten.” Het vermoeden is echter dat het werkelijke aantal vele malen hoger ligt. Vooral tienermeisjes en jonge vrouwen krijgen hiermee te maken. Zij hebben last van angst, veroordeling vanuit hun omgeving, depressieve gevoelens en ook zelfmoordgedachten.

‘Experts’: sexting hoort bij de seksuele ontwikkeling

Ondanks deze ingrijpende gevolgen benadrukt Slachtofferhulp Nederland dat het probleem niet ligt bij het maken en versturen van het expliciete beeldmateriaal zelf: “sexting is normaal en hoeft geen probleem te zijn.” In plaats van potentiële slachtoffers zeer op het hart te drukken geen dergelijk beeldmateriaal van zichzelf of een ander te maken, laat staan te verspreiden, geeft Slachtofferhulp Nederland op hun website tips om hier ‘bewust’ mee om te gaan. “Spreek met degene met wie je aan sexting doet af dat jullie de foto’s of video’s niet opslaan en niet naar anderen sturen.” Het is liberale naïviteit in optima forma: alles is goed, zolang je er maar afspraken over maakt.

‘Victim blaming’

De overduidelijke oplossing van dit probleem is dat dit beeldmateriaal niet wordt gemaakt en verstuurd. Maar wie dit punt maakt wordt al snel beticht van ‘victim blaming’ – de schuld leggen bij het slachtoffer. Het is immers niet haar schuld dat haar foto’s tegen wil en dank worden verspreid. Maar dit argument slaat een belangrijke stap over. Hoe komen die foto’s bij die desbetreffende persoon terecht? Hier ligt niet alleen een deel van de verantwoordelijkheid maar ook eenvoudigweg de oplossing.

Lees ook: Seksualisering door NPO loopt de spuigaten uit. Teken de nieuwe petitie!

‘Shaming is niet wie je bent’

De leus van de campagne van Slachtofferhulp Nederland luidt: ‘Shaming – beschaamd worden – is niet wie je bent.’ Op de website staan verhalen van drie vrouwen die hier mee te maken hebben gehad. De boodschap is: laat je identiteit niet bepalen door deze schaamte. Het is een mooiklinkende dooddoener die niet eens in de buurt komt van het voorkomen of oplossen van het daadwerkelijke probleem. Sterker nog, ze bestrijden het sterkste ingeschapen mechanisme dat de weg naar een oplossing laat zien: schaamte.

De kracht van schaamte

Slachtofferhulp Nederland en anderen zien schaamte als iets louter negatiefs. Ze beschouwen het als een maakbaar gevolg van maatschappelijke druk. Omdat de maatschappij fluïde en beïnvloedbaar is, kan het gevoel van schaamte door middel van campagnes worden verminderd of opgeheven. Wat zij zich echter niet realiseren is dat schaamte iets is dat God in een mens geschapen heeft. Het leidt ons intuïtief weg van handelingen die ons beschaamd kunnen maken.

De diepere kwestie

De reden dat (de nasleep van) sexting zo heftig is, is omdat het maken van dergelijk beeldmateriaal direct in strijd is met het zesde- en het negende gebod: Gij zult geen onkuisheid doen en begeren. Slachtofferhulp Nederland wil het symptoom bestrijden terwijl zij de oorzaak van het probleem aanmoedigen. Dit is waanzin. Deze cognitief-dissonante campagne is dan ook gedoemd om te mislukken.


Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:05

Doneer