SGP wil onderzoek onderwijsinspectie van COC-lesmateriaal

Het COC onderwijsmateriaal zaait bij jonge kinderen op geraffineerde wijze twijfel over hun geslachtsidentiteit. (Beeld: uit het digitaal lespakket van het COC).

SGP wil onderzoek onderwijsinspectie van COC-lesmateriaal

THEMA'S:

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop dringt er bij onderwijsminister Dennis Wiersma op aan, stelling te nemen tegen het lesmateriaal over gender dat het COC wil ontwikkelen. Het COC is een organisatie voor homopropaganda, die vrijwel volledig op subsidie draait. Naast homoseksualiteit wil het COC nu op scholen ook het transgenderisme propageren.

COC zaait verwarring over genderidentiteit

Bisschop wijst er in zijn vragen aan de minister op dat daarin aan leerlingen uit de groepen 3 en 4 wordt voorgehouden dat het hebben van een ‘fluïde genderidentiteit’ (dat wil zeggen, je niet eenduidig jongen of meisje voelen) normaal is. Daarmee zaait de organisatie bij jonge kinderen verwarring over hun geslachtelijke identiteit, en dat ook nog in de context van een onderwijssituatie. Het voornemen van het COC zorgde voor een brede golf van verontwaardiging op sociale media.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Zelfs grondwet moet homoactivistisch worden

Dat een organisatie als het COC steeds maar weer op overheidssteun kan rekenen, bewijst hoe diep het homoseksueel activisme heeft kunnen infiltreren in een samenleving die van origine christelijk is en daarom homoseksualiteit als ernstige zonde verwerpt. Zelfs artikel 1 van de grondwet dreigt nu aan homoactivistische wensen te worden aangepast. Ook scholen worden overspoeld met homopropaganda. Gezin in Gevaar lichtte dit uit in het rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Een kritisch onderzoek.

Homoseksualiteit promotende stoplichten

Net zoals in de voormalige Sovjet Unie het straatbeeld bepaald werd door de indoctrinerende propaganda van de communistische partij, zo wapperen in Nederland overal de regenboogvlaggen, zijn er zelfs homoseksualiteit promotende zebrapaden en stoplichten en worden er met regelmaat homopropagandistische manifestaties gehouden, zoals de jaarlijkse homoseksuele optochten en de ‘roze’ kermissen en themadagen.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

‘Extreme opvatting COC miskennen werkelijkheid’

Blijkbaar wil het COC zijn werking nu uitbreiden naar het transgenderisme. In de leerlijn die het COC voor basisscholen ontwikkeld is genderideologie zelfs het uitgangspunt. Volgens de genderideologie bestaan de categorieën man en vrouw niet werkelijk, maar alleen als subjectief ‘gevoel’. Roelof Bisschop vindt dat dergelijke extreme opvattingen de werkelijkheid miskennen en dat kinderen daar niet mee moeten worden opgescheept.

Bisschop wil onderzoek onderwijsinspectie

“Deze op COC-leest geschoeide lessen doen geen recht aan vragen waar kinderen op die leeftijd wél tegenaan lopen”, benadrukt Bisschop “Bovendien krijgen leerlingen de indruk dat het bij ‘jongen of meisje’-vragen gaat over gangbare situaties. Dat klopt gewoon niet.” Bisschop dringt er bij de minister op aan de onderwijsinspectie een onderzoek naar het materiaal te laten instellen.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 13 april 2022 11:22

Doneer