RD met toenadering homolobby op hellend vlak

RD met toenadering homolobby op hellend vlak

THEMA'S:

Zorgelijke ontwikkelingen zijn gaande bij het Reformatorisch Dagblad. Deze vanouds gerespecteerde christelijke krant geeft steeds meer podium aan de homolobby. Aanleiding was de advertentiebijlage van Gezin in Gevaar, die dit voorjaar bij het RD was ingestoken.

Suitsupply

De flyer was een protest tegen de wansmakelijke homo-erotische posters van pakkenfabrikant Suitsupply. De tekst riep op een petitie daartegen te tekenen. Vele abonnees van RD gaven aan die oproep gehoor. De flyer liet een van die posters zien met twee tongzoenende mannen. Een groot rood kruis maakte hun tongzoen onzichtbaar: letterlijk doorkruist.

Gayformatorisch Dagblad

Dit was tegen het zere been van de homolobby. Die eiste en kreeg een gesprek met hoofdredacteur Steef de Bruijn. Dit was daarvan het resultaat:

  • De hoofdredacteur liet weten dat hij de medewerking van RD aan het protest van Gezin in Gevaar bij nader inzien betreurde.
  • Een eigen redacteur van RD, Wim van Egdom, notabene een kerkredacteur, onthulde in gesprek met Trouw dat hij zelf homo is. Van Egdom sluit zich – niet verbazend - aan bij het protest van de homolobby.
  • In het RD ging De Bruijn een correspondentie aan met de christelijke homoactivist John Lapré waarbij hij diens homopartner ‘jouw echtgenoot’ noemde.
  • Steef de Bruijn schreef een ‘opiniebijdrage’ in het roze Gayformatorisch Dagblad, notabene een persiflage op zijn eigen krant. Met op de voorpagina: een cartoon van een homo-‘god’. Als onderschrift: ‘En God zag dat het gay was!’

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Krokodil

Steef de Bruijn moet snel beseffen dat hij met zijn dubbelheid het RD een verkeerde weg opstuurt. Uw hulp hierbij is gewenst. Stuur een e-mail naar De Bruijn en vraag hem direct een punt te zetten achter het toenadering zoeken tot de homolobby. (Aan het eind van deze brief vindt u een voorbeeldtekst). Steef de Bruijn is naïef. Hij voert de krokodil in de hoop dat die hem niet zal opeten. De homolobby zal het RD echter niet sparen. Het COC werft fondsen om processen aan te spannen tegen christelijke organisaties, die actieve homoseksuelen willen weren. Daar krijgt ook het RD mee te maken. De homolobby wil christenen de mond snoeren, omdat hun getuigenis hun zonde in de weg staat. Zo simpel is het.

Verloedering

Formeel houdt De Bruijn in Gayformatorisch Dagblad de Bijbelse leer over huwelijk en gezin overeind. Maar zijn dubbelheid begint wanneer hij er de nadruk op legt dat je van “elke gelovige” mag verwachten “dat ze ook homo’s en lesbienne’s liefhebben. Dat doe ik ook.” In tegenstelling tot wat De Bruijn hier suggereert, was het protest van Gezin in Gevaar geen oproep om homo’s te haten, maar een petitie tegen de onzedige reclamecampagne van Suitsupply. De verloedering van de openbare ruimte, dáár ging het om!

Ontwrichtende aanval

De Bruijn legt in zijn opiniebijdrage in Gayformatorisch Dagblad bovendien de nadruk op het algemene gevaar van zonde, zonder homoseksuele handelingen te benoemen als bijzonder verwerpelijk en schadelijk. Laat staan dat hij homo-activisme en homo’huwelijk’ als een ontwrichtende aanval op de christelijke beschaving aanwijst, zoals Gezin in Gevaar doet.

Propagandakarretje homolobby

Het gevolg is dat De Bruijns betoog voor homo’s zo weinig confronterend is, dat Gayformatorisch Dagblad het zonder mankeren heeft opgenomen en afgedrukt. Dus, als we de balans opmaken: wie heeft er dan vooruitgang geboekt? Heeft het RD homo’s bekeerd, en hen hun zondige levensstijl doen inzien? Of hebben de homo’s het RD voor hun propagandakarretje weten te spannen? In dit verband is opmerkelijk dat Steef de Bruijn, nadat hij de flyer van Gezin in Gevaar was afgevallen, niet meer met ons wilde spreken. Hij nam wel alle tijd om met de homolobby in gesprek te gaan. Bovendien kreeg lesbienne en homo-activiste Else Reinders alle ruimte om in een opiniebijdrage in RD ‘begrip’ te vragen voor homo’s. Een opiniebijdrage van Gezin in Gevaar werd categorisch geweigerd.

Stank voor dank

Nogmaals, formeel blijft Steef de Bruijn de juiste christelijke visie inzake homoseksualiteit belijden. Maar door zijn dubbele houding brengt hij dit standpunt echter grote schade toe. Het gesprek met de homolobby is een hellend vlak, omdat deze totaal niet in de waarheid is geïnteresseerd. Hij krijgt bovendien stank voor dank. De ranzige commentaren van sommige homo’s op De Bruijn lenen zich echter niet voor aanhaling.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Lijfblad

Uit het gesprek met RD, alle publiciteit er omheen en als klap op de vuurpijl de opiniebijdrage van de hoofdredacteur in Gayformatorisch Dagblad heeft de homolobby grote propagandawinst geboekt. Zou er omgekeerd door De Bruijns optreden zich ook maar één homo hebben bekeerd, of zelfs maar aan het denken gezet zijn? Maar hoeveel abonnees van RD zullen niet aan het twijfelen gebracht zijn, nu zelfs hun lijfblad water in de wijn doet? Heeft de Bijbel het dan toch een beetje mis? Nee, de Bijbel is niet veranderd en houdt ons nog altijd Christus’ onveranderlijke leer over huwelijk en gezin voor. Zoveel mogelijk mensen moeten het RD eraan herinneren dat het trouw moet blijven aan Christus. Niet met de lippendienst van De Bruijn, maar met hart en ziel!

Stuur RD een mail!

Het RD moet direct een punt zetten achter de dialoog met de homolobby. De krant moet juist manmoedig de aanval openen. Deze beweging is verantwoordelijk voor veel maatschappelijk kwaad. Om te beginnen het homo´huwelijk’! Help daarom de hoofdredacteur van het RD, Steef de Bruijn, het juiste christelijke spoor terug te vinden. Stuur hem een e-mail en vraag hem in heldere maar beleefde woorden een eind te maken aan de schadelijke toenadering tot de homolobby. Stuur de e-mail naar [email protected].

Als u dat gemakkelijker vindt, kunt u ook onderstaande voorbeeldtekst kopiëren en die daar inplakken:

Aan de geachte heer Steef de Bruijn, hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad

Met treurnis heb ik kennis genomen van de wijze waarop het Reformatorisch Dagblad toenadering is gaan zoeken tot de homolobby, na de storm van kritiek als gevolg van het protest van Gezin in Gevaar tegen de wansmakelijke homo-erotische advertentiecampagne van Suitsupply.

De Bijbel veroordeelt onomwonden homoseksualiteit. Het protest tegen de reclame van Suitsupply was vanuit christelijke standpunt dus volkomen terecht.

Volkomen terecht was ook dat het RD gelegenheid bood hiertegen met een ingestoken advertentiebijlage te protesteren. De bijbehorende petitie is dan ook door zeer veel lezers van RD ondertekend.

In plaats van dit Bijbelse standpunt duidelijk te blijven belijden, heeft u onder druk van de homolobby ervoor gekozen een dubbele houding van ‘begrip’ aan te nemen. U bent zelfs zover gegaan te publiceren in het roze 'Gayformatorisch Dagblad' dat door de homolobby als een parodie op uw krant bedoeld is.

U heeft daarmee grote onduidelijkheid doen ontstaan waar het Reformatorisch Dagblad, vanouds een gerespecteerd christelijk-orthodox medium, thans staat. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend de dubbelzinnigheid weg te nemen door als hoofdredacteur uw excuses te maken voor uw medewerking aan het blasfemische 'Gayformatorisch Dagblad'.

Ook vraag ik u te verklaren een punt te zetten achter uw toenadering tot de homolobby en geen medewerking meer te verlenen aan publicaties die de agenda van de homolobby propageren, omdat deze ten enenmale onverenigbaar is met het christelijk geloof.

Hoogachtend,

…………………..

Meer mensen bereiken

Dank voor uw medewerking. Behalve door het verzenden van de e-mail aan Steef de Bruijn, kunt deze actie van Gezin in Gevaar ondersteunen met een edelmoedige gift, zodat wij nog meer mensen met onze boodschap kunnen bereiken. Helaas kunnen we er niet zomaar meer van uitgaan dat de media het voor het gezin opnemen. Daarom moeten wij het doen!

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 17:06

Doneer