Psychische oorzaken voor de consumptie van pornografie

Psychische oorzaken voor de consumptie van pornografie

THEMA'S:

Het is niet de bedoeling van dit artikel om een uitgebreid overzicht te geven van de bestaande therapieën voor mensen met problemen op het gebied van pornografie. Als u hulp zoekt, raden wij u aan om vakliteratuur te raadplegen.

Gary Wilson

Zoals Gary Wilson's boek Het pornobrein (belangrijke opmerking hierbij: dit boek legt de verslavende werking van pornografie in eenvoudige taal uit. Het bevat echter veel verhalen van mensen die een verslaving ontwikkeld hebben, geschreven in een zeer ruwe taal en beschrijft ook extreme vormen van pornografieverslaving). Het merendeel van de aanbevolen literatuur is in het Engels. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is er meer begrip voor het probleem, ook in de academische wereld.

Zondige neigingen

Sinds de zondeval zijn alle mensen geneigd tot het kwade, en moeten daarom hun hele leven strijden tegen deze zondige neigingen. Naast deze morele dimensie is er natuurlijk ook een psychologische kant aan de zaak, die in dit artikel uiteen wordt gezet.

Volg GIG op Telegram

Pornografieverslaving

In het algemeen zijn wetenschappers en therapeuten het erover eens dat pornografieverslaving meestal het gevolg is van een psychisch probleem. Zelfs als de consumptie zich niet ontwikkelt tot verslavend gedrag - maar er nog steeds sprake is van een zekere afhankelijkheid - kan worden aangenomen dat de degene die pornografie kijk, compensatie zoekt. In dit opzicht is het gebruik van pornografie niet anders dan het gebruik van stoffen als heroïne of cocaïne.

Afhankelijkheid

De psychische oorzaken kunnen zeer verschillend zijn en zijn vaak niet eenvoudig vast te stellen. Als er echter sprake is van een afhankelijkheid, is het noodzakelijk dat de patiënt de psychologische oorzaak kent om zijn probleem effectief te kunnen bestrijden. Maar eerst moet hij zich realiseren dat hij een probleem heeft.

Affectieve problemen

Meestal is er een tekort of een probleem op het affectieve vlak, dat men probeert te verlichten door middel van pornografie. Het kan zijn dat iemand als kind te weinig affectie had, niet in staat was een vertrouwensrelatie met zijn ouders te ontwikkelen, of dat zijn gevoelsleven zich niet normaal kon ontwikkelen. Zulke personen kunnen in de verleiding komen om op zoek te gaan naar wat ze missen in de pornografie zonder te weten wat ze zoeken. Concrete emotionele oorzaken kunnen narcisme zijn, d.w.z. een sterk egocentrisme, maar ook familiewonden, afwijzing, eenzaamheid, bitterheid, lijden, enz

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Crisis van het gezin

Door de grote crisis waarin het gezin zich vandaag de dag bevindt, kan worden aangenomen dat veel mensen in de pornografie op zoek zijn naar intimiteit en geborgenheid, twee nauw verwante gevoelens. Tegenwoordig ervaren veel mensen in hun eigen familie niet de waardering die leidt tot een gezond zelfvertrouwen. Velen voelen zich afgewezen en waardeloos. Ze kunnen zich niet voorstellen dat iemand van hen houdt.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Steeds extremer

In de pornografie zoeken ze dan de zekerheid die ze in het gezin niet ervaren. Zulke personen worden in eerste instantie verleid tot het consumeren van lichte erotiek. Maar ze zullen niet vinden wat ze zoeken en ze zullen steeds extremere vormen en in steeds grotere hoeveelheden uitproberen, wat hen steeds meer afhankelijker zal maken. Als dit proces maar traag genoeg verloopt, zullen de betrokken mensen niet eens merken dat ze verslaafd raken.

Mentale stress

Dit betekent echter niet dat alleen mensen met ernstige mentale stress pornoverslaafden kunnen worden. In principe kan iedereen een verslaving ontwikkelen. De pornografieverslaving wordt ook bevorderd door het feit dat de alomtegenwoordige pornografie meestal als onschadelijk wordt geclassificeerd. Uit ervaring weten we dat veel mensen verslaafd raken zonder te vermoeden dat dit gevaar zelfs bestaat.

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:51

Doneer