Care4Life stapt in gat dat Pro-Life Zorgverzekeringen achterlaat

Reageerbuisbevruchting levert standaard 'restembryo's' op en dient alleen al daarom in een pro-life zorgverzekering uitgesloten te zijn. (Foto: Wikimedia)

Care4Life stapt in gat dat Pro-Life Zorgverzekeringen achterlaat

THEMA'S:

De mededeling dat Pro Life Zorgverzekeringen zich genoopt ziet om vanaf 1 januari 2023 voortaan ook abortus, euthanasie en reageerbuisbevruchting (ivf) te vergoeden, is velen rauw op het dak gevallen.

Alleen linksliberale ‘diversiteit’

Niet alleen doordat maar weinigen dit zagen aankomen. De ommezwaai van deze zorgverzekering blijkt afgedwongen te zijn door de toenemende onverdraagzaamheid in de samenleving. Die wil alleen nog maar ‘diversiteit’ toestaan die zich linksliberaal conformeert. Anders wordt die de pas afgesneden. Dit blijkt uit de opiniebijdrage hierover van prof. Henk Jochemsen in het Reformatorisch Dagblad.

Waar blijft vrijheid van vereniging?

Volgens Jochemsen is het besluit minstens voor een deel genomen onder druk van andere partijen in de verzekeringskoepel Zilveren Kruis/Achmea, waar Pro Life onder ressorteert. Men had daar echter, aldus Jochemsen, ook kunnen kiezen voor échte inclusiviteit, “en dan niet uitsluitend op individueel vlak maar ook voor organisaties!” Immers: “Ook vrijheid van vereniging is een grondrecht (Grondwet art. 8).” De ontwikkeling doet vrezen, aldus Jochemsen “dat Nederland op weg is naar een liberale meerderheidsdictatuur met als argument de bescherming van de (kwetsbare) identiteit van minderheden. Hier staat meer op het spel dan een bijzondere zorgpolis voor een verdachte minderheid.”

Care4Life uitbreiding van bestaande polis

Maar dit is inmiddels nakaarten. Hoe nu verder? Een nieuwe pro-life verzekering heeft zich gemeld, Care4Life, die in het ontstane gat stapt. Welbeschouwd is Care4Life een uitbreiding (‘label’) van een bestaande polis die Aevitae/EUcare al aanbood aan predikanten en inwoners van de regio Neder-Betuwe: de Bewust Verzekerdpolis. “Care4Life geeft straks een eigen kleur aan de polis, met aanvullende contracten en contracten met christelijke zorgverleners”, aldus Aevitae/EUcare tegenover het Nederlands Dagblad. In hoeverre is dat een echt alternatief? Daar zijn wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen.

Meebetalen aan abortus onontkoombaar

Meebetalen aan abortus is in Nederland onontkoombaar. 90 procent daarvan vindt immers in commerciële abortuscentra plaats, die volledig uit belastinggeld worden betaald. De overige 10 procent doen ziekenhuizen, en deze vallen onder de zorgverzekering. Deze abortussen worden voor de helft uit belastinggeld betaald. Daar kun je als individuele burger niets aan veranderen. Waaraan ook niet te ontkomen valt: abortus bij – slechts sporadisch voorkomend - levensgevaar voor de moeder wordt ook in de Care4life verzekering wél vergoed, evenals anticonceptiva dat worden onder bepaalde omstandigheden.

Pro Life verzekering was toch al betrekkelijk

De directeur van Pro Life, Jos Leijenhorst, wijst er in RD bovendien op dat een ‘zuivere’ polis, een waarbij je zeker bent dat niets van wat je betaalt bij abortus, ivf of euthanasie terecht komt, in het huidige stelsel sowieso niet meer mogelijk is. Dat was ook bij Pro Life al niet het geval, en volgens Leijenhorst is hij daar altijd duidelijk over geweest. “Maar ik constateer wel dat niet alle klanten dat weten.”

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Declaratiesysteem ontneemt zicht op abortus

Volgens Leijenhorst zal Care4Life tegen precies dezelfde obstakels oplopen als hij. Bij het declareren van een abortus provocatus gebruiken ziekenhuizen bijvoorbeeld dezelfde code als bijvoorbeeld voor een zuigcurettage na een miskraam. Het declaratiesysteem is zo ingericht dat het zicht op abortus provocatus ontnomen wordt. Alle zorgverzekeringen hebben daarmee te maken. Directeur Van Klaarbergen van nieuwkomer Care4Life geeft dat tegenover het Nederlands Dagblad ook toe.

Keuze van verzekeringsmaatschappij

Een ander moeilijk punt is de vergoeding aan meeverzekerde kinderen tot achttien jaar. Stel je dochter van zeventien wil een abortus of anticonceptiemiddelen en zij is meeverzekerd in de basisverzekering van Care4Life. Van Klaarbergen: “Kinderen zijn voor de poliskeuze afhankelijk van de ouders en die hoeft niet per se overeen te komen met die van het kind. We bieden daarom een vergoeding.” Dat lijkt dan toch een keuze van de verzekeringsmaatschappij.

Pro-life zorgverzekering geeft signaal af

Hetzelfde geldt voor het aanbieden door Care4Life van twee basisverzekeringen naast elkaar, een ‘pro-life’ en een gewone zorgverzekering. De keuze voor pro-life wordt zo nogal symbolisch, want het geld vloeit uiteindelijk toch in één pot. Anderzijds geef je met een bewuste pro-life zorgverzekering wel een signaal af. Maar die afweging moet ieder voor zichzelf maken.

Wat Care4Life niet vergoedt

(update 20 december 2022) Op veler verzoek geven we hieronder een overzicht van behandelingen die de basisverzekering Bewust Verzekerd van Care4Life niet vergoedt:

• abortus provocatus, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is;
• anticonceptiva met een mogelijke abortieve werking (bijvoorbeeld koperhoudende spiraaltjes, morning-afterpil en abortuspil);
• opzettelijk levensbeëindigend handelen;
• in-vitrofertilisatie (IVF) waarbij geslachtscellen worden gebruikt die niet van de wettelijke partner zijn;
• IVF waarbij sprake is van restembryo’s;
• kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID);
• geslachtsveranderende ingrepen bij vastgestelde transseksualiteit (inclusief vervolgbehandelingen);
• genetisch onderzoek waarbij het doden van een ongeboren vrucht aan de orde kan zijn.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:02

Doneer