Minister Van Engelshoven, hou gender-indoctrinatie uit de schoolboeken!

Minister Van Engelshoven, hou gender-indoctrinatie uit de schoolboeken!

THEMA'S:

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil schoolboeken gebruiken om het traditionele gezin naar de achtergrond te duwen en de genderideologie te promoten.

'Weg met stereotypen'

Tegen de Tweede Kamer zegt Van Engelshoven (D66): "[Het is] van het grootste belang om zowel in schoolboeken als in digitaal lesmateriaal stereotypen te doorbreken". (1) In een interview zegt de minister: "We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is." (2) In haar Emancipatienota zegt Van Engelshoven dit met de schoolboekuitgevers te gaan "bespreken". (3)

Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Het doel van de D66-minister: minder het traditionele gezin, meer genderideologie in de schoolboeken. Kinderen rekenen voortaan niet alleen uit hoeveel euro Tom en Anja nodig hebben voor babyspullen. Nee, kinderen moeten ook uitrekenen hoeveel euro Jos en Freek nodig hebben om andermans kind uit het buitenland te halen, om flesvoeding te kopen ter vervanging van de borstvoeding omdat de moeder volledig uit beeld is, en wat niet meer! Bij biologie en burgerschapsvorming moeten kinderen leren dat 'geslachtsverandering' acceptabel is, terwijl dit ingrijpende hormonale behandeling en zelfs genitale verminking behelst.

Teken de petitie!

Terecht zegt SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop: "In haar genderbeleid grijpt de minister naar alle klassieke totalitaire middelen om de gedachten van burgers te kneden." (4) Daarom doen wij een verzoek aan minister Van Engelshoven: houd genderwaanzin uit de schoolboeken en eerbiedig juist het normale gezin. Teken nu de petitie!

---Deze petitie is gesloten---

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 17:16

Doneer