India: de LHBT-lobby is de nieuwe heilige koe

India: de LHBT-lobby is de nieuwe heilige koe

THEMA'S:

Niet alleen de westerse wereld schrijft de LHBT-lobby de wet voor. Ook in India heeft het recht zojuist een diepe buiging voor de nieuwe heilige koe gemaakt. Dat maakte de website Réinformation.tv op 7 september 2018 bekend, volgend op het uit de strafwet halen van homoseksualiteit als gevolg van een beslissing van het Hooggerechtshof.

‘Compleet natuurlijke staat’

“De geschiedenis is excuses schuldig aan de leden van de LHBT-gemeenschap en hun gezinnen voor de vertraging die is opgetreden in het herstel van de schande en verwerping waaraan zij in de loop van eeuwen het hoofd heeft moeten bieden”, verklaarden de rechters. Ten eerste zijn homoseksuele relaties nu totaal niet meer strafbaar. En ten tweede, en dat is zonder twijfel het sterkst, is homoseksualiteit nu bevestigd als een “compleet natuurlijke” staat die deel uitmaakt van de menselijke seksualiteit zoals die altijd bestaan heeft.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

‘Natuurlijke variant’

Een grondwettelijke formatie van vijf rechter heeft eenstemmig besloten dat het deel van artikel 377 van de Indiase strafwet dat bepaalt dat in de privésfeer seksuele relaties met wederzijdse instemming tussen volwassenen van hetzelfde geslacht een schending betekent van het grondwettelijk recht op gelijkheid en waardigheid. Sterker nog, het tribunaal kwalificeert de seksuele oriëntatie als “biologisch (..) natuurlijk fenomeen”: het is “een ingeboren eigenschap van de identiteit die niet veranderd kan worden”.

Kolonisator

Kortom, men was er niet van op de hoogte dat homoseksualiteit een natuurlijke variant is van de menselijke seksualiteit, die totaal los staan van welke individuele wil dan ook… Wat de “verwerping” betreft waarvan homoseksuelen het slachtoffer zouden zijn geworden, de Indiase media schrijven die toe aan de verantwoordelijkheid van de Britse kolonisator…

Sodom en Gomorra

Toch herinnert Réinformation TV eraan dat het oude India homoseksualiteit nimmer verheven heeft tot een unaniem aanvaarde variant van de seksualiteit. Dit beschavingskenmerk blijft gebeiteld staan in het hart van de traditionele hindoeïstische samenleving. In feite is de bevordering van homoseksualiteit zoals wij die kennen een ongehoord verschijnsel in de geschiedenis, dat slechts voorafgespiegeld wordt door de zeden van Sodom en Gomorra. Daarvan zou iedereen zich toch de tragische afloop moeten herinneren.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 17:18

Doneer